1916

Do obce byly dány na práce 3 páry vojenských koní. Rekvizice byly čím dál přísnější, staly se postrachem lidí. Lidé z měst chodili na venkov a platili za mouku, máslo, vejce a jiné živobytí ceny daleko vyšší než byly státem stanovené.

Z hejtmanství došlo nařízení, že každý musí odevzdat pro válečné účely všechny mosazné a měděné předměty. Za kliky od dveří a oken, moždíře a jiné, bylo buď vyplaceno pár krejcarů, nebo byly náhradou poskytnuty tytéž věci, ale plechové. Také měděné kotly musely být odevzdány a v celé obci bylo ponecháno jen asi 12 kotlů.

V prosinci byli povoláni staří záložníci do 45 let věku.

Podle Josefa Dufky