H L U K  -  město na jihovýchodní Moravě, v Hlucké pahorkatině, 12 km od Uherského Hradiště. Hypotéza starších badatelů, že Hluk byl správním centrem lucké provincie je dnes již odmítána, přesto je to jedno z nejstarších sídel v naší vlasti. Byl prý pojmenován podle toho, že jeho obyvatelé v době vojenských vpádů z východu zapalovali na návrší ohně a dělali velký hluk, aby varovali lid. Existuje i tvrzení, že Hluk dostal své jméno podle luk, kterých bylo v okolí mnoho, jiná verze říká, že podle potoka Okluky. A protože je  pravděpodobné, že Hluk byl kolonizován také německým obyvatelstvem, mohl prý být název Hluku odvozen také od osobního jména Oldřich, německy Ulrich, Ulek, Hulek, Hulka a z toho Hluk. Asi nejčastěji bývá jméno Hluku spojováno s hlučně a stále vřící vodou pod Babími horami. Archeologické nálezy dokládají osídlení již 2000 až 2500 let před Kristem a první písemná zmínka o Hluku pochází z roku 1294. K turistickým lákadlům patří  barokní kostel sv. Vavřince a starobylá tvrz, která je dějištěm  historického románu Františka Kožíka Na dolinách svítá. Přímo ve středu města se nacházejí čtyři domky, které jsou ukázkou bydlení v minulosti. Nabízí se zde drobná expozice hospodářského nářadí a stálá výstava místních krojů, výšivek a ornamentů. V lese Hlubočku se nalézá velké mohylové pohřebiště z 9. stol.

Jedenkrát za tři roky se v Hluku konají Dolňácké slavnosti s Jízdou králů.

Máte zajímavou vzpomínku, hezkou fotografii či dokonce film a stáli byste o zveřejnění na stránkách hlucké kroniky? Pošlete na mailovou adresu:  majasek1@gmail.com

 Facebook KRONIKA HLUK

 

PDF-soubory s knižní grafickou úpravou, které na těchto stránkách najdete, jsou z knihy "Hluk-dějiny města"