1922

Následkem sucha v loňském roce se velice rozmnožily myši, které dělaly v polích velké škody. Mimo toho bylo letos zase sucho, ještě snad větší než vloni. Na jaro stromy krásně rozkvetly, ale přes léto jich mnoho uschlo a zvadlé ovoce z nich opadalo na zem. Brambory byly letos malé jak ořechy. Na Babí hoře jsme nakopali z měřice 9 měchů, přičemž 7 jsme vysadili. Na některých polích, kde sucho více škodilo, museli lidé obilí trhat rukama. Tak bylo malé a slabé, že se ani séci nedalo. Ječmene byla skoro polovina bez klásků a který klas měl, nebylo v něm víc jak 5 zrnek.

Na jaře byly dány do pachtu ještě zbývající obecní pastviny jako například Nadlúčí, Sklady, Štembérek, u Korábka, Pod búdama, Průhon a další, takže všechno už je zoráno a nedostatek stále větší.

Koryta na horních Drahách byly hned vloni prodané. Zůstala tam na památku jen studánka.

Ječmen stál letos po žních 115 Kč za metrák, řepa cukrová byla za 20 Kč.

Vydány byly nové kovové peníze a staré byly staženy.

Na Láně už bylo postaveno mnoho domků. Stavení přišlo hodně draho, ale co se dalo dělat, lidé někde bývat musí.

Podle Josefa Dufky