1928

Oficiální zápis

Zápis Josefa Dufky

Ukázka jízdy králů - Praha 16. května 1928