1963

Ve vedení obce nenastaly žádné změny. V Hluku žije celkem 3858 obyvatel. V místních závodech pracuje 1137 lidí, z toho 80 dojíždí odjinud. Vysokoškolské vzdělání má 10 zaměstnanců, středoškolské 59. Bylo provedeno sčítání studní. V obci je jich 705, z toho zhruba 5% má závadnou vodu. V letech 1961-1963 bylo postaveno 21 novostaveb rodinných domů. Hodnota jedné stavby činí 80–90 tisíc korun. Byla opravena silnice na horním konci v délce asi 450 běžných metrů. Při opravách tvrze bylo dosud vyčerpáno 1 milion 770 tisíc korun.

Ředitel základní školy Adolf Doruška, který učil v Hluku od roku 1924 odešel do důchodu. Zároveň s ním odešel na odpočinek učitel Dominik Černý, který maluje Hluk a hlucké kroje. Ten je v Hluku od roku 1929. Jako nový ředitel školy nastoupil Elmar Novotný z Kunovic.

1.11.1963 byla otevřena mateřská školka v domě č. 79 za přispění závodů Autopal a Svedrup. Ve školce je umístěno 19 dětí. Vedoucí školky je Ludmila Hasníková.

Ředitel komunálu Stanislav Kašpara musel odstoupit, protože na Okresní výbor KSČ a na Okresní národní výbor v Uherském Hradišti na něj v poslední době přišla řada anonymních udání. Nahradil jej třiapadesátiletý Augustin Ondráček z Gottwaldova, který byl dříve zaměstnán jako úředník na MNV v Hluku.

V blízkosti Hluku přes trať Strání, Čtvrtě, Staré hory se pokládá vodovod směrem od Kunovic při silnici do Vlčnova dále na Uherský Brod. Hlučané se těší, že snad i do naší obce bude přípojka.

Tělovýchovná jednota Spartak vybudovala letos škvárové hřiště pro trénink fotbalu. Toto hřiště je za šatnami na stadioně.

JZD udělalo skládku cukrovky v trati Rovné pole blízko silnice. Na staré skládce byla stále voda a když byl mokrý rok, dalo se jen velmi špatně projet s motorovými vozidly.

Pod Vinnýma hůrama u kunovské silnice byla postavena socha p. Marie. Zhotovil ji sochař František Dufka.

Byli zlikvidováni poslední soukromí zemědělci. Jsou to: František Mitáček č. 883, Jan Štefaník č. 714, Jan Krpal č. 87, Antonín Turčin č. 223 a Jan Smetka č. 756. Bylo rozhodnuto, že všichni členové těchto rodin budou zaměstnáni v zemědělství.

Divadelní soubor Františka Kožíka ZK ROH Autopal sehrál divadelní hru „Vrah jsem já“ od Boh.Poláčka. Návštěva byla velmi malá. Amatérské divadlo začíná živořit, protože změny pracovní doby, které nastaly z důvodu nedostatku elektrické energie znemožnily ochotníkům nacvičování. Ve velkém měřítku se také začalo jezdit do Slováckého divadla v Uherském Hradišti a divácký zájem o ochotníky upadl.

Učitel Jaroslav Hrabovský obnovil cimbálovou muziku žáků základní školy, u jejíhož zrodu stál v 50. letech jeho kolega Šebestík.

23. dubna 1963 odjela Marie Žvátorová (roz. Hanáčková) odjela na dobu 4 měsíců do USA. V Praze nastoupila do letadla a v Curychu přestoupila na linku do New Yorku. Cesta trvala 16 hodin. Cestovné stálo 900 dolarů, na naši měnu je to 31 tisíc. Cestou zpět plula lodí.
Také zubní dentista František Trýska byl 3 měsíce na návštěvě v Americe. Oběma hradili cestovné příbuzní z Ameriky.

5. června vyhořel člen JZD Josef Kremr z č. 44. Tento požár byl už druhý v pořadí, naposled u Kremrů hořelo před 8 lety. Příčinou požáru byl zkrat elektrického vedení.

22. listopadu byl celý svět zneklidněn zprávami o atentátu na amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.

Na návrh vlády Československé socialistické republiky byl ustanoven čtvrtek jako bezmasý den. Tato vyhláška je platná pro všechny vyvařovny na území ČSSR. Všude se podávají jen bezmasá jídla. Toto nařízení bylo vydáno za účelem snížení spotřeby masa, kterého je velký nedostatek. U řeznictví se stojí ve frontě až 3 hodiny.

V tomto roce nebyly postříkány ovocné stromy ve Starých horách. Přírodní podmínky přály housenkám, které sežraly všechen list a květ. Nebylo tam vůbec žádné ovoce. I tam kde se ovoce urodilo, bylo letos abnormálně červivé. Pozdě se zasela kukuřice a tak přinesla málo zrna.

Počasí. Zima byla velmi tuhá. Jak vloni 20. listopadu zamrzlo, tak nerozmrzlo, až na začátku letošního dubna. Nejvyšší mrazy byly až 25°C. Sněhu nebylo mnoho. Dlouhá zima proto nadělala mnoho škody na stromech, domech i silnicích. Jaro i léto byly velmi příznivé, snad mohlo být jen trochu víc deště. Žně začaly 22. července. Vypomohly při nich kombajny ze Slovenska. Podzim byl pěkný, teplý a málo deštivý. První mrazík byl 16. října, ale pořádně zamrzlo až 1. prosince a mráz vydržel až do konce roku. 17. prosince napadlo 13 cm sněhu, takže vánoce byly bílé.