1965

Vedení obce zůstalo beze změny.
Sociální složení občanů Hluku v roce 1965:
1182 dělníků, 551 zemědělců, 172 zaměstnanců, 68 inteligence, 1850 ostatní.

Okresní průmyslový podnik (pila) byl přejmenován na „Sport“. Ředitelem je stále Josef Kupec.

Dne 21. února 1965 se v odpoledních hodinách konala na tvrzi výroční schůze JZD. Zúčastnilo se jí jen velmi malé množství členů, snad proto, že bylo hezké počasí a lidé pracovali v poli a na zahrádkách. Večerní taneční zábava byla navštívena mnohem lépe.

V roce 1965 se započalo s výstavbou moderního mechanizačního střediska a dílen v objektu JZD. Traktorová stanice ve Šraňcích (dnes ulice Závodní) bude zrušena.

Kvůli stížnostem občanů z Klebetova bylo rozhodnuto, že nákladní auta a traktory směřující k JZD budou jezdit ulicí Antonínskou.

Válená asfaltová silnice se letos vybudovala na Láně, Vyšohradě, za mlýnem a spojka v Antonínské ulici. Kanalizace byla provedena v ulici Hliníky, v Tabulách a Zabartoničí.

V Hluku je silně pociťována potřeba většího kulturního sálu. V současnosti se využívá ke kulturním účelům sál někdejší Sokolovny, ve kterém se v sobotu a v neděli promítá kino. Během týdne slouží jako tělocvična, která je ale rovněž nedostačující. Proto TJ Spartak Hluk přikročila k přístavbě sálu. Ta si vyžádala částku 99 tisíc korun, přičemž plocha se zvětšila o 26 m2. Celková plocha sálu je nyní 196 m2, ani to však potřebám Hluku nestačí.

Na hřbitov byla zavedena voda. Občané darovali starou slitinu, celkem 2450 kg. Tu odvezl Štěpán Bachan do starého Města do podniku Barvy-laky a na oplátku dostal 2 nádrže. Ty ve spolupráci se Šimonem Míškem odvezl na hlucký hřbitov. Instalaci těchto nádob udělali občané brigádnicky. Instalaci vodovodu v ceně 1400 korun a nádstavbu hřbitovní zdi za 4310 korun provedly komunální služby městečka Hluku. Celou akci organizoval Antonín Vaškovic. Voda, která je přiváděna na hřbitov pochází z potoka Okluky. Na hřbitov byla už v roce 1946 přivedena voda z obecní studny na obecním dvoře č. 56. Stalo se, že nesvědomití občané nebo snad děti nechali otevřené kohoutky, takže hroby byly zatopené. Také vodovodní vedení bylo často poškozeno. Voda ze studny byla tvrdá a to nesvědčilo rostlinám.

19. června 1965 za krásného slunečného počasí byla v odpoledních hodinách otevřena nově opravená tvrz. Předseda MNV Josef Kašpara přivítal přítomné hosty, mezi kterými byl také spisovatel František Kožík, který na hluckou tvrz umístil děj svého románu „Na dolinách svítá.“ V souvislosti s obnovou tvrze byli vyznamenáni a odměněni Josef Kašpara-předseda MNV, Dominik Černý-učitel, Matouš Dufka-poštovní zřízenec a Vavřín Vávra-důchodce. K této příležitosti byla Krajským střediskem památkové péče v Brně vydána brožura o hlucké tvrzi. Její autorka Eva Polášková byla rovněž mezi hosty.

Na tvrz byla přestěhována z „liďáku“ knihovna a z prostor MNV (nad obecním hostincem) obřadní síň. Prvními manžely, kteří zde byli oddáni se stali František Mitáček (*22.9.1943) a Jiřina Šimčíková (*5.2.1945). Sbor pro občanské záležitosti věnoval novomanželům fotoalbum. Na tvrzi je otevřena také nová kavárna a vinárna ve sklepě. V kavárně pracují manželé Sedláčkovi.

Velkolepé plány o zřízení přírodního divadla pro 1500 osob na nádvoří tvrze (viz zápis z roku 1961) zůstaly nesplněny. To ovšem zůstalo bez komentářů.

Letos se dožili 60 let společného života manželé Jan Plaček (*1882) a Marie Plačková roz. Sošková. Sbor pro občanské záležitosti pro ně připravil slavnostní obřad, na kterém jim byl předán upomínkový dar.

Školní cimbálovky se ujal učitel Josef Polách. Muzika začala vystupovat pod názvem Dolňácko.

4. prosince 1965 byl v Hluku založen Sdružený klub pracujících. Dosud byla kulturní činnost vedena Osvětovou besedou a závodním klubem Autopalu Hluk. Aby se sjednotilo veškeré kulturní dění, sdružily se hlucké závody a podniky do tohoto jednotného klubu.  Na činnost budou přispívat podle počtu svých zaměstnanců.

Předsedou klubu se stal Jaroslav Šopík, který už pět let úspěšně vykonával funkci předsedy závodního klubu Autopal, místopředsedou Josef Kupec-ředitel závodu Sport, jednatelem Domin Černý-učitel v důchodu, pokladníkem Věra Míšková-úřednice v Autopalu, hospodářem Matouš Kotačka-zaměstnanec Autopalu, knihovníkem Matouš Nemrava-zaměstnanec Autopalu a zapisovatelkou paní učitelka Krejčířová roz.Trnečková. Sdružený klub pracujících má tyto kroužky: hudební (3 dechovky, taneční orchestr, cimbálová muzika), divadelní, slovácký kroužek, kroužek pro Dolňácké slavnosti, zahrádkářský, čtenářský, modelářský, výtvarnický, fotografický.

Frekvence dopravy se zvyšuje a s tím přibývá i dopravních nehod. Tak například 13. ledna bylo náledí a na vlčnovské silnici blízko pily sjel do příkopu nákladní automobil vezoucí mouku. Narazil do třešně a řidič byl na místě mrtev.
7. srpna jel motocyklista z kopce od Ostrohu a v zatáčce u sochy panny Marie dostal smyk. Ani on nehodu nepřežil.

V soutěži o jízdu bez nehod byl ministrem dopravy Aloisem Jindrou vyznamenán a odměněn Hlučan, řidič ČSAD Otrokovice Antonín Turčinek, narozený 1914. Dalšími odměněnými byli Josef Buncman z hradišťského závodu ČSAD a František Podlas z Autopalu.

V celé republice vypukla mánie spojená s divokým západem a s indiány. Rozpoutal ji zřejmě německý film Poklad na stříbrném jezeře natočený podle předlohy Karla Maye, který přišel do kin v loňském roce. Letos se objevila další pokračování dobrodružství Old Shatterhanda a Vinnetoua. Hlucké kino je při jejich uvádění vždycky obsazeno do posledního místečka a jako „přístavky“ se dokonce uplatní všechny skládací židle, které se v objektu kina najdou. Úspěchy slaví i česká parodie na kovbojky nazvaná Limonádový Joe aneb Koňská opera.

Dvanáctiletý Antonín Kolísek (č.588) narazil při koupání v Boršickém potoku blízko kapličky pod Babí horou na ostrý předmět, který trčel z břehu. Po jeho vytažení zjistil, že se jedná o 59 cm dlouhý korozí poškozený meč s ulomenou špičkou. Předal jej kronikáři obce Janu Dufkovi. Ve Slováckém muzeu určil archeolog Robert Snášil stáří tohoto meče na rok 1421, kdy se u Hluku odehrála bitva mezi Uhry a husity. V minulosti už více občanů našlo při pracích v poli meče, ale ti si z nich udělali nože pro domácnost.

Na Slovensku byly letos povodně, které napáchaly hodně škod. Hlučané přijali závazek, že v nejvíc postižené obci Iža postaví jeden domek. Našlo se dost lidí, kteří byli ochotni věnovat splnění tohoto závazku jednu sobotu a neděli. Jako průzkumná hlídka odjeli již v pátek odpoledne do Iže předseda MNV Josef Kašpara a Antonín Ličman. Obhlédli situaci a hned se dali do práce, aby sobotní skupina mohla již pracovat naplno. Přijelo 16 zedníků a 5 pomocníků. V neděli ve tři hodiny odpoledne měli na domku „glajchu“. Kdyby byla po ruce krytina, dokončili by práci úplně. Ani tak však nezaháleli. Část pomohla s hrubou stavbou dalšího domku a druhá část pomáhala při opravě domku dvěma místním starým lidem.

Rok byl velmi mokrý a chladný. V zimě bylo hodně sněhu. 3. března byl velký jižní vítr, který bral a roznášel rozmrzlou hlínu . Nejvíce jí bylo nafoukáno směrem od Jasenové k Rovným polím. U Autopalu byly hlínou byly příkopy úplně zanesené. Hlínou zavátá byla také cesta na Boršice. Za škody způsobené touto vichřicí dostalo JZD od pojišťovny částku 44.200 korun.
Z důvodu častého deště se špatně prováděly polní práce, ovoce pohnilo. Po období dešťů přišly náhle tři dny obrovského vedra a tento hrozný úpal zcela sežehl hrozny na Husí hoře. Stejně prý dopadly i vinohrady ve Bzenci a Vracově. Včely neměly skoro žádný med, jak tvrdili včelaři, tak špatný rok nikdo nepamatuje.
Z důvodu častých dešťů ujely svahy v místech, kde dřív bývaly ovocné stromy. Bylo tomu tak např. v Liščích horách či Vinných hůrách.

29. listopadu byla zase obrovská vichřice, která způsobila velké škody. Na horním konci spadly dvě mlatevny a to u Antonína Blahy č.105 a Václava Poláška. Na pile zničil vítr 2 kůlny v hodnotě 25 tisíc, v Autopalu odtrhl plechovou krytinu ze střechy a vyvrátil tři okna. Tady činila škoda dle účetního Jana Mikošky 1600 korun. Na Kobylici byly vyvráceny některé stromy a mnoha občanům vzala vichřice tašky ze střech.

Prosinec byl teplejší než listopad.

Ročník 1965 - lidé narození v tomto roce: