1966

Místní národní výbor beze změn.

Rekonstrukce závodu Autopal začala 2. ledna 1966.

V lednu byla vládou schválena 44 hodinová týdenní pracovní doba. V závodech se pracuje jeden týden 47 a další týden 41 hodin, přičemž v kratším týdnu je volná sobota. Mzdy zůstaly stejné. Tuto „novotu“ přivítaly hlavně zaměstnané ženy.

Zvýšily se maloobchodní ceny masa a to např. cena hovězího zadního a plece bez kosti z 24 na 29 korun, kilogram svíčkové už nestojí 35, ale 40 korun, vepřová kýta bez kosti stoupla z 31 na 35 korun, vepřová pečeně z 28 na 30 korun a telecí kýta bez kosti z 35 na 40 korun. Ceny předního hovězího masa, vepřového bůčku a telecího hrudí zůstávají nezměněny. O 2 koruny levnější je 1 kg syrového sádla, o 2,70 levněji se nyní platí sádlo škvařené. Kilogram slaniny zlevnil o 3 koruny a slanina anglická klesla o celých 6 korun. Kilo cukru dostane zákazník za 7,30 a 10 dkg kakaového prášku za 7 korun. Poněkud stoupla také cena piva:
7° za půl litru 0,80 8° plzeň za půl litru 1,30
10° za půl litru 1,50 12° prazdroj za půl litru 3,30
12° ležák za půl litru 2,50

Provoz hlucké cihelny byl zastaven v roce 1962. Už vzápětí se cihly staly nedostatkovým zbožím a tak bylo letos rozhodnuto o obnově hlucké cihelny. Jelikož strojní zařízení bylo před čtyřmi lety odvezeno do šrotu, muselo se nyní pořídit nové. Ostatní zařízení pro cihelnu dostal na starost místní komunál. Místní národní výbor měl za úkol obnovit provoz k datu 1. června 1966. Došlo ovšem ke zdržení prací a tak černý kouř z komína cihelny vyšlehl znovu až 13. září 1966. Na celé této akci odpracovali Hlučané spoustu brigádnických hodin. Na oplátku zde získalo několik lidí zaměstnání a cihly už není nutno dovážet z Kunovic, Mařatic, Havřic, Hodonína, Osvětiman či odjinud. Tisíc cihel stojí dnes 650 korun.

Šimon Míšek míval v Hluku klempířskou činnost v bývalé kovárně v Boršické ulici. V roce 1952 se jeho dílna připojila k výrobnímu družstvu se sídlem v Moravském Písku. V roce 1966 byla bývalá kovárna zbořena a na jejím místě postavena nová rozlehlá budova, která patří Kovodělu Moravský Písek, závod 54. Stavbu provedl Okresní stavební podnik Staré Město v ceně 360 tisíc korun. Hlucká provozovna provádí klempířské a zámečnické práce. V současné době zde pracuje 7 lidí, vedoucím je Šimon Míšek.

Započalo se s výstavbou silnice za horními humny z dolního konce ke hřbitovu, kde podle regulačního plánu pokračuje výstavba domů. Ty už začínají tvořit novou souvislou ulici. Postupně zde budou bourány i staré selské mlatevny, které ztratily svůj význam a na jejich místech rovněž vyrostou nové rodinné domy.

Vodohospodářská správa Uherské Hradiště upravuje část potoka Okluky u horního mlýna pro stavbu mostu. Původní most, který zde stával, byl zničen při postupu německých vojsk 26. dubna 1945. Prozatímní dřevěný most, který ho měl nahradit, silně poškodila v roce 1956 povodeň. Žádné velké opravy na něm dělány nebyly a tak se v roce 1965 úplně zbortil. Vzápětí byla na jeho místě zhotovena alespoň dřevěná lávka pro pěší. Povozy z horního konce směřující na pole sousedící s boršickým katastrem musely objíždět přes náměstí kolem obecního hostince. Rovněž pro JZD, které mělo v blízkosti mostu strojní stanici byl přístup k ní komplikovaný.

Na podzim 1966 vybudoval svaz rybářů nový rybník o výměře zhruba 4 tisíce m2. Na Boršickém potoku jsou nyní na hluckém katastru 4 vodní nádrže. Jedna u rekreačního střediska Autopalu, druhá o 200 m blíž k Hluku, třetí u tankovací stanice zemního plynu (dnešní polygon) a čtvrtá, největší, na Býčině. Vláda podporuje budování nových rybníků a vodních nádrží.

Při vykopávce příkopu na vodovodní přípojku pro závod Autopal narazili dělnící na sklep, který kdysi patřil hostinskému a obchodníkovi Františku Ouředníčkovi. Když bagr prorazil kvelbený strop a děti vlezly do sklepa, vyšly na dvůr u Svadbíků č. 475. Tento sklep byl zaházený hlínou v roce 1933, když se upravovala silnice. Míval č. 343. Je 21 metrů dlouhý a vpředu 5 metrů široký. Místní národní výbor tento sklep upravil a předal JZD, které bude sklep používat pro uskladnění vína z vlastní sklizně.

V poslední době velmi stoupla životní úroveň a občané začali vylepšovat své bydlení. Největších změn doznaly způsoby vytápění. Populární je např. etážové vytápění. Uplatňuje se tam, kde se vytápí více místností v jedné úrovni. Velikost kamen na uhlí odpovídá počtu a velikosti místností. V místnostech, které zrovna není potřeba vytápět lze uzavřít ventil na radiátoru. Rodiny, které obývají více pater si pořizují ústřední topení. Začíná se také vytápět propan-butanovým plynem, který se dováží ze Starého Města v bombách. Na sporácích připojených k propan-butanovým bombám začaly také hospodyňky vařit. Cena jedné bomby je 31 Kčs. Kdo chce vytápět jen jednu místnost, může si pořídit petrolejová kamna. U těch je však problém se zápachem a s odvodem spalin do komína. Existují také kamna na spalování nafty. Tyto se osvědčují zejména v případech kdy se vytápí dvě místnosti. Litr nafty stojí 1,30 Kčs a propálí se 0,5 litru za jednu hodinu.

Nejvíce využívanou energií v domácnostech je elektřina. Její stoupající spotřebu lze dobře porovnat podle transformátorů. V roce 1934 byl v Hluku jeden, v roce 1937 byl postaven druhý, 1961 třetí, čtvrtý v roce 1964 a nyní se uvažuje o pátém jen pro čtvrť Lán. Jedna kilowathodina světelná je za 0,70 a motorová za 0.52 Kčs.

Na hřišti se staví šatny pro hráče ledního hokeje a připravuje se hřiště pro hokej. Dále byl upraven břeh, který se sesouval od tribuny k šatnám. Obě tyto akce si vyžádaly náklad zhruba 200 tisíc korun.

Hlucký oddíl kopané se v soutěži v I.A třídě Jihomoravského kraje umístil jako 7. ze 14 účastníků. Poprvé v historii hlucké kopané uskutečnilo toto mužstvo zájezd do zahraničí. V Dahlenu ( Něm.demokratická republika) zvítězilo 4:0. Sestava hráčů: Ladislav Šesták, ing. Milan Faksa, Jan Prajza, Antonín Podlas, Ladislav Ševčík. František Smetka, František Jiřička, František Hala, Milan Prajza, František Tesařík, Jaroslav Soviš, Antonín Ratajský starší, Antonín Konečný. Zájezd vedli předseda TJ Spartak MUDr. Miroslav Veselý a předseda oddílu kopané Jan Pospíšek. Na oplátku hrál Motor Dahlen v červenci v Hluku. Výsledek zápasu byl 5:4 pro Hluk.

TJ Spartak Hluk pořádal okresní přebor v lehké atletice. Z Hluku byl nejlepší ve skoku vysokém učeň Autopalu Hluk Stanislav Vavřínek, který reprezentoval okres Uherské Hradiště v Německé demokratické republice.

Na farmě Kunovice-Nový dvůr je 6 dostihových koní. 16. září 1966 se Antonín Soviš (narozen 9.4.1944) č. 453 zúčastnil v Přerově prvního ročníku vozatajské jezdecké soutěže o Zlatou podkovu. Jejími organizátory byly Československý svaz mládeže a redakce Zemědělských novin. Antonín Soviš se svým koněm Jalcem se stal absolutním vítězem Zlaté podkovy pro rok 1966. Mimo jiných ocenění dostal také od Zemědělských novin živého závodního koně.

Miroslav Konečný (narozen 1948) č. 810 se učí třetím rokem v Ostravě v kavárně Fénix. V letošním roce se zúčastnil dvanáctého ročníku celostátní soutěže technické tvořivosti mládeže v oboru kuchař-číšník. V kategorii jednotlivců vyšel jako vítěz. Rovněž tak v soutěži družstev vyhrála skupina pod jeho vedením.

20. března 1966 vypukl požár u občana Vavřína Mitáčka č. 1060 ve čtvrti Zabartoničí. Shořela vazba a celá střecha. Byla to novostavba.

Zjara byly upraveny polní tratě, na nichž byly v předchozích letech vytrhány ovocné stromy. Na Vinných hůrách byly vysazeny meruňky, v Liščích horách , Štěpnicích a v Kopánce vinná réva. Poloha tratí se jeví jako velmi příhodná. Příští roky ukážou.

Ve stále větším množství se na celém území Jihomoravského kraje vyskytuje mandelinka bramborová. Na polích je často vidět jen žalostně holé bramborové natě bez listí. Nikdo dosud nepřišel na to, jak se mandelinky spolehlivě zbavit.

Mokré počasí o žních nedovolilo zemědělcům vyjet do pole s těžkými stroji. 5. a 6. srpna konečně přestalo pršet a tak požádalo JZD místním rozhlasem o pomoc všechny, kteří umí zacházet s kosou. V neděli 7. srpna se na dolním konci sešlo 67 a na horním 35 sekáčů. Většinou to byli lidé z hluckých závodů. Na poli dostali ½ litru piva, skleničku slivovice a 12 korun. Hned v následujících dnech se počasí naštěstí umoudřilo a sklizeň dokončily stroje.

V sobotu 6. a v neděli 7.srpna uspořádal Svaz chovatelů drobného zvířectva v Hluku výstavu holubů, králíků a drůbeže. Výstava se konala na školním dvoře, vstupné bylo 2 koruny a vystavováno bylo celkem 420 živých exponátů.

V září vyhlásila škola soutěž ve sběru žaludů. Zúčastnili se jí žáci 6.až 9. tříd. Nejvíce nasbírali žáci Nemrava, Dohnalová a Halová, každý 60 kg, škola celkem 2,5 tuny. Žaludy vykupovala lesní správa.

V lednu 1966 byla na tvrzi po dobu 14 dní otevřena výstava obrazů závodních klubů z okresu Uherské Hradiště. Z Hluku nevystavoval žádný výtvarník.

V srpnu byla na tvrzi instalována archeologická výstava zapůjčená ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Počasí: Leden byl chladný, největší mráz mínus 18°C byl 21. ledna 1966. Únor byl celkem teplý, mrazy byly jen ojediněle a jen do mínus 3°C. 9. února byla bouřka a hřmělo. Březen byl chladnější než únor, mrazy byly až do 30.března, dá se ale říct, že zima byla celkem mírná. 30. května a 1. června klesla rtuť jeden stupeň pod bod mrazu a pomrzla tráva na dolních loukách. Žně byly deštivé, vytrvale pršelo až do 5. srpna. Srpen a září bylo pěkně. Od 20. do 22. září byly ranní mrazíky mínus 1°C. Říjen byl teplý a suchý, 30. října padal první sníh. Od 22. listopadu začalo mrznout, 26.11. napadl sníh a tak se to udrželo až do konce roku. Mrazy ovšem nebyly velké mínus 1 až mínus 5 °C.

Celkem byl rok pro zemědělce příznivý, bylo dost peckového ovoce, jen jablka a hrušky hodně hnily.

Dne 21. prosince 1966 zemřel MUDr. Josef Motyčka, který v Hluku působil od roku 1928. Už v roce 1955 vážně onemocněl a tak místo něj nastoupil od 1. dubna 1955 MUDr. Miroslav Veselý.

Ročník 1966 - lidé narození v tomto roce: