1969

Na místním národním výboru nejsou žádné změny, předsedou je Josef Kašpara, tajemníkem František Ťok.

1.10.1969 byl v závodě Autopal jmenován na dobu tří měsíců ředitelem Vladimír Zmrzlík, který byl v Hluku úplně prvním ředitelem Autopalu. Ředitel Václav Botek byl z funkce odvolán. Ke změně došlo také v Komunálních službách, kde dosavadní ředitel Aug. Ondráček odešel do důchodu. Na jeho místo nastoupil Stanislav Kašpara, který už tuto funkci vykonával v letech 1959 až 1962.

Obzor rozšířil výrobu a začal pracovat v nových budovách ve Šraňcích.

Drukov Brno má prozatímní provozovnu v Antonínské ulici v domě č. 698 majitele Jaroslava Šimčíka. Leští se zde některé výrobní součástky sloužící pro světelnou výzbroj a pro sportovní potřeby. Provozovnu zbudovali svépomocí současní zaměstnanci Jaroslav Šimčík, František Míšek, Antonín Hrabal a Josef Mitáček. Celkem pracuje v této dílně
7 zaměstnanců. Dalších 20 Hlučanek pro ni pracuje podomácku. Jsou to většinou ženy, které mají malé děti, a které by proto jen stěží mohly pracovat v továrně na plný úvazek.
Budování: Byl vybudován vodovod na horním konci na dolní straně, ve Hřbitovní ulici, v cihelně a v nové ulici nad Chmelnicí (Čtvrtě), na dolním konci na dolní straně a z nadkostelí na Vyšohrad. Potrubí je z plastu.
Chodník byl zbudován na horním konci na horní straně od farní budovy až po č. 99 u horního mlýna. Vydlážděn je betonovými dlaždicemi o rozměru 30x30 cm. U pohostinství na křižovatce do Hradiště se provádí úprava terénu.

Ve stavebnictví se začalo ve velkém měřítku používat umělých hmot nebo kovů místo dřeva. Dveřní zárubně z plechu stojí 95 korun, zatímco zárubně z měkkého dřeva lze koupit za 135 korun. Desky na klozety, odpadové trubky, kliky na okna a na dveře, to všechno se už vyrábí z umělých hmot. Místo nátěru se nábytek a dveře polepují umakartem. Také nádoby do domácnosti jsou plastové. Na balení zboží se používá průhledný igelit.

Státní statek sady-vinice postavil dvě budovy na dolině v trati pod Vinnými hůrami (dnešní Zemtech). Vedoucím je zde Jiří Holzer. Zaměstnáno je zde 15 stálých a 12 sezónních zaměstnanců.

V prosinci 1969 byla v č.188 na bývalém „Hanusovém“ otevřena nová prodejna potravin Pramen. Je zde zaměstnáno 5 prodavaček, vedoucím je František Achilles. K dostání jsou tu nejen běžné potraviny, ale také čerstvé maso, uzeniny a zelenina. Prodej je samoobslužný.

Koncem března probíhalo ve švédském Stockholmu mistrovství světa v ledním hokeji. S velkým napětím sledoval český národ zápas mužstva ČSSR a SSSR. K Sovětskému svazu a jeho obyvatelům mají Češi po loňské okupaci velmi záporný vztah. Očekávání výsledku hokejového utkání mělo proto výrazný politický podtext. Když naši hokejisté zvítězili nad Sověty 2:0 a ve druhém kole 4:3, radost neměla mezí. Hned po ukončení zápasu vyšli Hlučané do ulic. Někteří nesli rozsvícené lampióny. Ti, kteří vyjeli s auty, mávali z jejich oken československými vlajkami. Dlouhý průvod v čele s místní dechovkou se ubíral z dolního na horní konec ke mlýnu a odtud Boršickou ulicí zpět na náměstí. Tam zazněla naše hymna. Dlouho do noci se pak ještě na náměstí hrálo a zpívalo. Hospoda rozprodala vše co bylo k pití. Ke stejným shromážděním došlo na mnoha místech naší vlasti. Podobnou akci na Václavském náměstí v Praze označila později normalizační vláda za politickou provokaci.

Spisovatel František Kožík, jehož tvorba je svázána s Hlukem, se dožil 60 let. Hlučané při té příležitosti uspořádali slavnostní besedu, na kterou byl samozřejmě pozván. Konala se
9. května 1969 v sále na tvrzi. Zúčastnilo se zhruba 100 lidí. Na zahájení zahrála dechovka. Hovořilo se hlavně o hře Hejtman Šarovec a románu Na dolinách svítá.

Cimbálová muzika Dolňácko nahrála pod dozorem Jaromíra Nečase svou první nahrávku. Zároveň započala řadu legendárních tematických večerů a besed u cimbálu.

Dne 20. srpna 1969 zemřel Jan Plaček ve stáří 74 let. Byl předsedou místního národního výboru za stranu lidovou v letech 1946 až 1948. V letech jeho působení byl budován závod Autopal. Nebyl to lehký proces a Jan Plaček se o něj velkou měrou zasloužil. Patří mu za to vřelý dík. Čest jeho památce.

Čelem k lidu sloužil kněz mši svatou poprvé 20. dubna 1969. V tomto roce byl kostel vymalován. Obrazy na klenbě kostela byly zatřeny a žádné nové namalovány nebyly. Také vnitřek kostela byl upraven. Z hlavního oltáře byl odstraněn svatostánek a dva andělé, kteří byli po stranách. Z podstavců zmizely sochy sv. Terezičky, Jan Bosko, nejsvětější srdce Panny Marie a Pána Ježíše, Svatohostýnská Panna Marie a sv. Tadeáš. Zmizel také obraz madony namalovaný v roce 1817 v Brně. Z křížové cesty byly odstraněny rámy, na zdi zůstaly jen reliéfy.

Tyto změny znovu rozvířily spory kolem faráře Pastuszana. Část občanů opakovaně žádala církevní úřady, aby byl z Hluku odvolán. V neděli 18. května 1969 mluvil v kostele páter Pastuszan podrobně o úpravách a malování chrámu. Jedna žena hlasitě vykřikla, aby už toho výkladu nechal. V kostele nastal veliký rozruch, neboť není pamětníka, že by si věřící dovolil výkřikem vyjadřovat v kostele svou nelibost.
Po stálých stížnostech na církevních úřadech byl dán oltář do původního stavu a křížová cesta byla dána zpět do rámů. V interiéru kostela se znovu objevily všechny sochy.
Události vyvrcholily tím, že na faráře Pastuszana byl spáchaný „atentát“, když ve farské zahradě cestou z kostela šlápl na blíže neurčenou výbušninu. O tuto událost se zajímala nejen veřejná bezpečnost, ale i celostátní tisk. V časopise Květy vyšel o pozoruhodném dění v Hluku obsáhlý článek. V Zemědělských novinách událost nepravdivě zveličili údajem, že ve zpovědnici vybuchla další mina.

Velká skupina odpůrců faráře Pastuszana přestala chodit na bohoslužby do hluckého chrámu sv. Vavřince a každou neděli jezdí do kostela do Boršic u Blatnice.

Fotbalový oddíl TJ Spartak Hluk se umístil na druhém místě v župním přeboru. Hlucký fotbal má velmi dobrou úroveň.

V červenci 1969 poprvé vstoupili Američané na Měsíc. Celý start a let kosmické lodi i samotný pobyt na Měsíci vysílala americká televize, takže to mohli sledovat lidé na celém světě.
Počasí: Zima byla mírná, únor byl chladnější než leden. Vcelku byl rok teplý a suchý. 27. listopadu napadl sníh a vydržel až do konce roku. Bylo dost jablek, zato málo švestek.