1971

Ve vedení obce nejsou žádné a v závodech jen velmi malé změny. V Obzoru se stal vedoucím František Šimčík č. 940, na státním statku je Jaroslav Mudrák narozený v Újezdci u Luhačovic.

Nově zřízena byla ordinace pro děti, lékařkou je doktorka Melichárková.

V tomto roce proběhly volby. Předsedou Městského národního výboru byl zvolen Vladimír Sváček č. 385, tajemníkem Jaroslav Huspenina. Oba nastoupí do funkcí 1.1.1972.
Budování obce. Kanalizace provedena v Ostrožské ulici a v jedné ulici na Láně, úprava silnice v Ostrožské a Antonínské. Začala se dělat silnice na Ohřeble. Vodovod v Ostrožské a na Ohřeble. Závod Autopal započal s výstavbou 100 bytů ve Šraňcích (dnes Závodní ul.), z toho 36 bytů bude postaveno formou družstevní výstavby. Závod Autopal spolu se Závodním výborem ROH zhotovily z betonových panelů silnici v délce 400 m pro příjezd vozidel k rekreačnímu středisku na Babí hoře. Za deštivého počasí se totiž velmi nesnadno dováželo zboží pro pionýrský tábor. Rozšířily se možnosti ubytování. K patnácti chatkám přibyly dvě další. Letos byly zbořeny staré farské budovy, které sloužily jako hlavní fara až do roku 1780, kdy byla za faráře Františka Starka postavena nová fara.

Chovatelů drobných hospodářských zvířat v Hluku ubývá. Nejvíce ubylo chovatelů koz, neboť v obci není chován kozel (v Hluku se říká cap) a kozy se musí v době říje vozit do Ostrožské Lhoty či Dolního Němčí. Bohužel se v obci nenašel nikdo kdo by se chovu kozla ujal, protože jeho držení provází obrovský zápach. V posledních letech býval kozel chován v Klebetově a v Boršické ulici.

Od 1. února funguje v Hluku dětská lékařská ordinace v budově zdravotního střediska č. 149. První lékařkou se stala MUDr. Melicharová z Ostravy, zdravotními sestrami jsou Marie Čumíčková a Josefa Křížová z Hluku. Hlucké maminky už nemusí jezdit s dětmi do Kunovic.

Na jaře roku 1970 se 11 jednotných zemědělských družstev z okresu Uherské Hradiště dohodlo o výstavbě společného podniku pro výkrm prasat. Na podzim téhož roku začala vlastní výstavba. Areál se nachází na kunovickém katastru poblíž Nového dvora. Od 1. ledna 1972 nese název Zemědělské výrobní sdružení-společný podnik JZD okresu Uherské Hradiště závod 02 výkrmna vepřů v Kunovicích. Ke konci roku 1971 bylo obsazeno zvířaty 6 pavilonů – 2 předvýkrmné a 4 výkrmové s celkovým počtem asi 7 tisíc kusů prasat. Závod zaměstnával 18 pracovníků. V době založení podniku byl jeho vedoucím jmenován Jaroslav Zajíc ze Starého Města.

V rámci příprav voleb bylo v Hluku zřízeno agitační středisko v budově Sdruženého klubu pracujících v č. 155 (liďák). Sál je plný panelů, na kterých si lze prohlédnout jak úspěšně si počíná Komunistická strana ve své vedoucí funkci. Úsměvná příhoda se udála, když aktivisté agitačního střediska vyjeli s osobním autem a s muzikou pomocí tlampače vychvalovali úspěchy Národní fronty. Hlučané vybíhali z domů s králíčími kožkami v domnění, že jede kožkař, který je za zvuků dechovky pravidelně vykupuje. Je vyvíjena velká snaha vzbudit dojem, že ve volbách o něco jde. Ve skutečnosti nemá občan žádnou možnost volit někoho jiného než předem určené kandidáty Národní fronty.

Ceny běžného zboží

Vajíčko 1 kus 1,- Kčs                                                       Chleba výražkový 1 kg 4,- Kčs
Chleba tmavý  1 kg  3,. Kčs                                            Máslo I. 1 kg 40,- Kčs
Mléko odstředěné 1 litr 2,- Kčs                                      Cukr 1 kg 7,40 Kčs
Mléko plnotučné 1 litr 3,- Kčs                                        Sůl 1 kg 1,20 Kčs
Mouka pšeničná 1 kg 3,80 Kčs                                     Slivovice domácí 1 litr 100,- Kčs
Stříhání vlasů  5,- Kčs                                                     Televizor černobílý  3500 Kčs
Lednička  2500 Kčs                                                        Osobní auto  60000,- Kčs
Pán.prac.obuv s gum.podráž. 1 pár 66,- Kčs             Vycház. polobotky 1 pár 290,- Kčs
Dámská pracovní obuv 1 pár 60-120 Kčs                  Vstupné na fotbal  5,- Kčs
Vstupné do kina  4,5,6,-Kčs                                          Maso hovězí 1 kg 18-28,- Kčs
Vepřový bůček 1 kg 34,- Kčs                                        Vepřová kotleta 1 kg 38,- Kčs
Vepřové sádlo 1 kg 25,- Kčs

Průměrné výdělky v závodech

Autopal 1884 Kčs                            Sport 1600 Kčs                              Svedrup 1987 Kčs
Obzor 1450 Kčs                               Cihelna 1990 Kčs                         Služby města Hluk  2001 Kčs
Jed.zeměd.družstvo 1850 Kčs

Z podnětu Městského národního výboru v Hluku byla v roce 1971 vydána kniha Hluk-nejmladší město Slovácka. Zpracoval ji doktor Josef Jančář.. Knížka vyšla nákladem 3000 kusů a její výrobu financoval hlucký národní výbor. Přispěly také hlucké podniky a závody. Prodávala se za cenu 25 Kčs.

Jízdu králů letos organizoval Sdružený klub pracujících v Hluku-národopisný soubor Dolňácko. Film „Pod hluckou tvrzí“ který letos natočila o jízdě králů čs. televize Brno měl v hluckém kině na sokolovně premiéru 22.listopadu 1971. Samotná jízda králů byla zde doplněna ještě o záběry z výroby růží, mašlení koní, pečení vdolečků, dělání vonic(Jana Podlasová), žehlení krojů (Květa Píšťková), vyšívání krojů (Ant.Křivá). Vyvrcholením filmu byly pak záběry z taneční zábavy na tvrzi a vystoupení slováckého krúžku Dolňácko. Film je přihlášen do mezinárodní soutěže.
Také letos 23. března 1971 vysílala brněnská televize veselý pořad Slovácko sa nesúdí podle scénáře Jaroslava Nezvala a v režii Jiřího Prokela. Tento pořad se natáčel v domě Vavřína Mitáčka u příležitosti devadesátin stařenky Františky Říhové. Objevil se v něm i slovácký humorista Zdeněk Galuška a Hlučané v krojích všedních i svátečních.

Po roce 1950 se přestaly provádět zápisy do pozemkových knih. Záznamy o prodejích a dědictví půdy se začaly znovu zapisovat až v roce 1970. Oblastní ústav Geodézie v Brně, středisko Uherské Hradiště začal zjišťovat poslední majitele půdy a na něj ji zapsal. Tyto záznamy ovšem neslouží pro výpočet daně. Daň platí uživatel půdy, nikoliv majitel.

Letos uváděla československá televize britský seriál Sága rodu Forsythů. To byl skutečný vymetač ulic. Když běžel, bylo možno potkat venku většinou jen potulné psy. Všichni seděli doma a sledovali příběh krásné Ireny a zlého Soamese. Jakýkoliv seriál je pro diváky vzácné koření. Veselou příhodu spojenou s televizním seriálem vypráví muzikanti z kapely Hlučanka. V roce 1967 prý hráli v jakési malé obci na Hané. Kulturní akce měla začít v 18 hodin. Bylo už skoro půl sedmé a nikde nikoho. Muzikanti už se smiřovali s tím, že budou hrát prázdnému sálu. Ve čtvrt na osm se rozletěly dveře a do sálu vtrhl dav lidí. Vysvětlení bylo jednoduché: v 19 hodin skončil jeden z dílů tehdy velmi populárního seriálu Bella a Sebastián.

Velmi populární jsou tzv. „Čajáky“ (Čaje o páté). Jedná se o taneční večery, které se konají na tvrzi. Na plakátech zvoucích na tyto akce se objevují jména big-beatových skupin, které jsou většinou z našeho okolí (Gemini, Havrani, Albatros, Bodláci, Čmeláci, Slzy, Deus Ex Machina). V samotném Hluku začala působit skupina Lán. Hraje v ní Jan Plaček, Miroslav Lekeš, František Říha, Jiří Mitáček, Staňa Vlk, Zdeněk a Mira Křivákovi a jako zpěvačka jejich sestra Marie. K tomuto uskupení patří také zvukař Lojza Kromsián. (Později se skupina přejmenovala na Synchron).
Počasí. Zima byla mírná, bohatá na vláhu. Duben, květen a červen byly deštivé, velice se dařilo mandelince bramborové. Zdá se, že postřiky jí už vůbec nevadí. Úplně ale zmizeli řepní „škrobáci“, kterých bývalo v minulosti velice moc. Prázdninové měsíce červenec a srpen byly velmi suché, takže i ovoce brzy uzrálo. Na záhumenkách už vůbec nevidět mandely. Všecko sklízejí a okamžitě mlátí kombajny na poli. Podzim byl také suchý a poměrně teplý, zamrzlo až 20. listopadu. Prosinec byl deštivý a Vánoce byly na blátě.

Letos zemřel vzrůstem nejmenší občan Hluku Josef Štefaník. Bylo mu 60 let a měřil pouhých 120 cm.

Ročník 1971 - lidé narození v tomto roce: