1975

Předsedou MěNV je i nadále Vladimír Sváček, tajemníkem Jaroslav Huspenina. V závodě Autopal je ředitelem Jindřich Berg, ve Sportu František Dufka, v Obzoru Ivan Císař, ve Svedrupu Marie Poláchová. JZD vede Bohumil Hapala. Státní statek v Hluku je připojen ke státnímu statku Uherský Brod se statkem Kunovice Nový dvůr. V okresním komunálním podniku řediteluje Stanislav Kašpara, od 1.1.1975 byl podnik rozšířen o služby Starý Hrozenkov. Předsedou městské organizace komunistů je Stanislav Kašpara, předsedou Národní fronty František Ťok. Svazu invalidů v Hluku předsedá Jan Dufka, v čele Sdruženého klubu pracujících stojí Jaroslav Šopík.
 
Společná schůze JZD Hluk a JZD Boršice konaná 20.12.1974 se usnesla, že dnem 1.1.1975 se sloučí v jeden hospodářský celek pod společným názvem JZD Dolňácko se sídlem v Hluku. Toto sloučení bylo provedeno jako realizace usnesení 14. sjezdu Komunistické strany Československa. JZD Boršice má půdu výše položenou než Hluk, žně bývají zpravidla o 14 dní později než v Hluku. Půda zde není tak úrodná, je kamenitá a má nižší bonitní třídu. Hlučtí členové JZD měli proto hodně připomínek neboť se domnívali, že budou na sloučení doplácet. Ani v Boršicích nebyli z nastávajícího uspořádání nadšeni. Kukuřice a mrkev se v Boršicích sklízela z důvodu mokrého počasí až hodně pozdě na podzim. Vyskytli se prý našeptávači, kteří nabádali boršické družstevníky, aby se této pozdní sklizně neúčastnili. Ať prý si to sklidí Hlučané. Snad i proto se jmenované plodiny sklízely v Boršicích v prosinci a v lednu ve sněhu. Hnůj nebyl rozvezený, z větší části nebylo poorané pole, traktory nebyly správně udržované. Z celého dění bylo zřejmé, že sloučení bylo oběma družstvům vnuceno. Nakonec se ale museli trucující družstevníci spojit a práce společně dohnat.

Do představenstva sloučeného družstva byli zvoleni:

Za Hluk                                                               Za Boršice u Blatnice
Ing. Radoslav Bleša                                        Ing. František Sochor
Ing. L.Vojtěšek                                                  Ing. František Mahel
Jaromír Šácha                                                  Antonín Michalek
Zdeněk Mléčko                                                 Z.Halíková
M.Jelénková č. 179                                         J.Hložek

Budování. Provedeno 2006 metrů kanalizační sítě v ulicích Boršická a Tomáše Buriana. Jsou ukončeny všechny hlavní kanalizační větve v našem městě a tím je dán předpoklad k zahájení výstavby hlavního kanalizačního sběrače.
Vzniklo parkoviště osobních automobilů pro 30 aut v Hradišťské ulici a 570 m vozovky na Ohřeble.

V trati Padělky provádějí Zemědělské stavby vodovodní přečerpávací stanici, která má sloužit pro obec Dolní Němčí.

Na náměstí byla zbourána budova č. 151 a 152, bude se zde stavět obchodní středisko spotřebního družstva Jednota.

Ve škole byla provedena rekonstrukce elektroinstalace –zdarma pomohli rodiče žáků.

Slavnostně byla otevřena budova tělocvičny a Městského národního výboru, ve které je také poštovní úřad se státní spořitelnou a požární zbrojnice. Vývěsní skříňky společenských organizací a kina, které byly rozesety po celém městě jsou nyní jako jeden celek umístěny poblíž nové budovy MěNV na náměstí.

Hlucké podniky a závody:

ZÁVOD                                                   Počet zaměstnanců                                      Průměrná mzda

Autopal                                                    630                                                                  2.110 Kčs
Sport                                                        225                                                                  1.930 Kčs
Okresní komunální podnik                  590 (i mimohlucké provozovny)                 2.081 Kčs
Svedrup                                                    61                                                                   1.960 Kčs
Cihelna                                                    16                                                                    2.050 Kčs
Obzor                                                     153                                                                    1.411 Kčs

Od 1. února 1975 je v Hluku děkanský úřad pro okres Uherské Hradiště. Prvním děkanem v Hluku je Josef Pastuszan, který v Hluku působí jako duchovní správce od roku 1958.
Letos byly pro kostel zhotoveny lavice z břestového dřeva. Vyrobili je stoláři Jan Prajza, Šimon Mitáček, Jan Mořický, Vávra Míšek, Tomáš Straňák a další dobrovolníci. Oltářní stůl zhotovili také Jan Prajza a Šimon Mitáček. Finančně na tyto akce přispěli Hlučané, dřevo dodal závod Sport.

Ve dnech 4. až 6. července 1975 proběhl 9. ročník Dolňáckých slavností písní a tanců. Jejich program začal páteční besedou u cimbálu a setkáním rodáků na tvrzi. Ve škole byla instalována výstava keramiky, obrazů a ručních prací a také obrazů předloni zemřelého učitele Dominika Černého. V sobotu po Hluku koncertovaly dechovky z Hluku a Ostrožské Lhoty. Průběžně byla možná prohlídka síně revolučních tradic (otevřena letos) a slovácké jizby ve věži tvrze. V sobotu byla také zahájena ochutnávka družstevních vín. V 11 hodin dopoledne předvedl soubor Dolňácko po Hluku ukázku fašankové obchůzky. V 15 hodin bylo vystoupení souboru Skaličan na stadioně. Tam také večer vystoupil Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Hned poté navazovaly taneční zábavy na tvrzi, sokolovně a v nové tělocvičně.
Neděle začala v 6 hodin budíčkem dechovky a v 8.30 byla zahájena Jízda králů. Dál se ochutnávalo víno a prohlížely všechny přichystané výstavy, na náměstí koncertovala hlucká dechovka. Ve 13.30 vyrazil z dolního konce krojovaný průvod. V 15 hodin začal na stadioně slavnostní program nazvaný tentokrát „Radostných 30 let mírového budování Slovácka.“ Vystoupil slovácký krúžek SZK Kyjov, Radovan SZK Slavia Fatra Napajedla, Světlovan ZK Bojkovice, Brozané, JZD Poolšaví Uherský Brod, Kunovjan ZO SSM JZD Kunovice, Vlčnovjánek a Vlčnovjan OB Vlčnov, Dolněmčánek a Dolněmčan OB Dolní Němčí a konečně Hlubánek a Dolňácko SKP Hluk. Pro návštěvníky Dolňáckých slavností fungovala kyvadlová doprava ve směru na Uherské Hradiště. Počasí bylo slunečné, bylo teplo a tak byla pohoda. Po stránce ekonomické nebyl zisk ze slavností nijak výrazný.

TJ Spartak Hluk byla letos vcelku úspěšná. Oddíl stolního tenisu A družstvo mužů hrající v krajském přeboru I. třídu se umístilo na 1. místě v první polovině soutěže. B družstvo mužů vyhrálo s převahou podzimní kolo okresního přeboru I. třídy. C družstvo hrající tutéž soutěž je zatím v dolní polovině tabulky. Dvě družstva žáků si vedou ve své soutěži jakž takž úspěšně.
Oddíl fotbalu si vybojoval postup do krajského přeboru.
Dvanáctiletý závodník Jaroslav Soviš překonal dva krajské rekordy a jeden vyrovnal. První místo na silně obsazeném závodě v Novém Mestě nad Váhom vyrovnal krajský rekord v běhu na 50 metrů v čase 6,8 vteřin a překonal rekord na 300 metrů, který uběhl za rovných 43 vteřin.
Za dlouholetou práci v tělovýchově bylo uděleno vyznamenání Antonínu Ratajskému.
Spartakiádní cvičení bylo pro tentokrát nazváno Kytice osmi květů. Byla to pestrá modro-bílo-oranžová podívaná, která v Hluku proběhla 25. května 1975. Sešli se zde cvičenci z Hluku, Slavkova, Vlčnova, Uherského Hradiště Dolního Němčí a také 240 cvičenců z Nemšové. Pro diváky schované pod deštníky to byla pěkná podívaná, hůř ale bylo cvičícím. Během všech vystoupení totiž vytrvale pršelo. Nejhůře byli postiženi cvičící muži, neboť při předepsaných cvicích se často ocitali v blátě na zádech či břichu a podle toho také vypadali. Jen málo diváků vydrželo zhlédnout vystoupení až do konce.

Pod názvem „Zlaté ruce našich žen“ uspořádal Český svaz žen výstavu výšivek, obrazů, malovaných poliček, talířů, džbánů, poliček, vajíček a dalších ručních prací. Výstava proběhla ve dnech 19 až 27. dubna 1975. Zhlédlo ji zhruba 3500 návštěvníků místních i cizích.

Při příležitosti oslav 30. výročí osvobození byl 9. května 1975 otevřen v našem městě v domě č. 145 (prostory nad obecní hospodou – bývalé kanceláře MNV) otevřen dům pionýrů a mládeže.

Dne 16. března 1975 vypukl požár u 77-leté vdovy Kláry Jankové v Antonínské ulici č.556, která vysypala žhavý popel na dvůr mezi hořlavé odpadky. Ty se vznítily a shořela kůlna se dřevem. Škoda byla asi 5000 korun.

Tím, že množství zboží je baleno do umělých hmot a že staré věci jsou bez milosti nahrazovány novými, začaly se množit a hromadit odpadky. Skládka pod Husí horou, v Hluku zvaná „žgarbovňa“ byla zavezena a tak nastal problém, kam ukládat popel a odpad. Městský úřad zakoupil v tomto roce standardní popelnice, ze kterých je možno popel a odpadky vysypat do zvláštní nádrže umístěné na tzv. Kuka-vozu. Popelnic není zatím dostatek, ale městský národní výbor vyvíjí velkou snahu, aby každá domácnost měla svou. Kuka-auto má ve svém vlastnictví Uherský Ostroh a ten sváží odpad nejen svůj, ale také z Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské Lhoty a Hluku. Dnem určeným pro svoz odpadu je v Hluku v současné době čtvrtek. Každý, kdo chce odpadky vyvézt, musí popelnici postavit před dům. V plánu je odvážet odpad do prostoru Boršice u Blatnice-Suchov na místo, které schválil okresní hygienik. Hlína ze staveb a přestaveb se také vyváží na předem určená místa. Zavezly se např. polní cesty, které byly po staletí vymleté a byly hluboko pod úrovní okolního terénu. Kovový odpad, starý textil a papír vykupuje Sběrna surovin, která je umístěna v trati pod Husí horou u silnice. Je zde zaměstnán důchodce František Turčinek.

Od 1. října 1975 došlo v Hluku ke změně. Pohřební průvody už nevycházejí od domu zemřelého, ale z kostela. Tuto změnu si vynutil neustále zesilující provoz na silnici. Projíždějící auta musela v poslední době čekat často velice dlouho, zvláště pokud šel smuteční průvod např. z Lánu, z Antonínské či Hradišťské ulice. Dnes je zemřelý odvezen pohřebním vozem ke kostelu půl hodiny před začátkem pohřebních obřadů. Rakev se uzavře těsně před začátkem mše svaté. Po obřadu v kostele jde pak průvod za doprovodu hudby Sokolskou ulicí ke hřbitovu. Doba si vynutila tento způsob, popravdě řečeno byly ale dříve pohřební průvody důstojnější. Městský národní má v plánu řešit ještě další palčivý problém: nově postavené bytovky ve Šraňcích, kde je více rodin v domě nemohou mít zemřelou osobu po dva dny doma. Jako nutnost se jeví výstavba smuteční síně.

Ve čtvrtek 29. května 1975 byl zvolen prezidentem Československé socialistické republiky dr. Gustáv Husák místo nemocného Ludvíka Svobody.

Všichni občané narození do roku 1953 se povinně zúčastnili očkování proti tetanu, které jim bylo zaznamenáno do občanského průkazu. Později narození mají už tento druh očkování za sebou.
Údaje z matriky. Narodilo se 115 dětí, zemřelo 57 osob a bylo uzavřeno 34 sňatků.
Počasí. Leden byl teplý, únor o něco chladnější a nebyl vůbec žádný sníh. Sucho bylo až do 19. května, teprve pak důkladně zapršelo. Červen teplý a mokrý, špatně se sušilo seno. Červenec taky popřál hodně vláhy, žně začaly 23.7. a terén pro kombajny byl málo příznivý. Od srpna bylo pěkně, horka dosahovala hodnoty až 32 °C. Také podzim byl relativně teplý až do 21. listopadu, kdy napadl sníh. Na Kateřinu bylo mínus 15 °C, začátkem prosince se ale oteplilo. 17.12. napadlo 20 cm sněhu, 18.12. přišel patnáctistupňový mráz a tak mrzlo vytrvale týden. Pak mrazy zeslábly.
Celkově se dá rok 1975 označit jako suchý.

Ročník 1975 - lidé narození v tomto roce: