1976

Předsedou MěNV byl Vladimír Sváček a tajemníkem Jaroslav Huspenina až do 12. listopadu 1976. Od tohoto data začal vykonávat funkci předsedy František Straka, místopředsedkyní byla zvolena Josefa Veliková a tajemníkem se stal František Hybler.

Předsedou Sdruženého klubu pracujících je František Kašpara, jako uvolněný pracovník zde pracuje Zdeněk Křivák.

Budování. Na Láně se začaly budovat inženýrské sítě v místech, kde je plánována stavba nové čtvrti (Nový Lán).
Začala výstavba obchodního střediska Jednota na místě někdejšího Svadbíkova hostince. Stavbu provádí Okresní stavební podnik.
Městský národní výbor vykoupil dům č. 125 zemřelého Matěje Sadílka. Pozemek po zbourání domu poslouží pro vybudování spojnice ulic Rudé armády (nyní Hlavní) a Zahradní (proluka vedle Machálkova domu).
Dům č. 284 (na Rajčovně), jehož poslední majitelkou byla Marie Pavlíčková je chráněn památkovým úřadem. Byl upraven a zůstává jako doklad dřívějšího bydlení. Za tím samým účelem byl nyní vykoupen i vedlejší dům č. 283, jehož bývalým majitelem je Jakub Šimčík. Za zámkem byl vykoupen dům č. 331 a byl zbořen pro rozšíření cesty za dolními humny. Poslední majitelkou tohoto domu byla Anežka Kopecká.
Nad kostelem pod tratí Čtvrtě býval žleb, který byl nyní zavezen hlínou a srovnán s okolím. Na jedné straně vznikl pěkný kousek půdy, na straně druhé ale zmizely stromy a keře, které byly útočištěm ptactva.

V pátek 12. března 1976 se konala v hlucké sokolovně slavnostní výroční konference tělovýchovné jednoty Spartak. Byli zde přítomni i někteří pamětníci, kteří svou činností položili základy k dnešní sjednocené tělovýchově. Zúčastnil se např. Vavřín Mitáček – náčelník Orla, Jan Janků – náčelník Sokola, Jan Jiřička – náčelník FDTJ a další staří cvičitelé. Jejich práce zde byla zde po zásluze vyhodnocena a oceněna.
V současné době má tělovýchovná jednota 536 členů, z toho 302 dospělých, 69 dorostenců a 165 dětí.
Nejúspěšnější je v současnosti oddíl atletiky. Mladší žáci mají mezi sebou i trojnásobného krajského rekordmana Jaroslava Soviše, který se stal i přeborníkem republiky v běhu na 300 metrů. Spolu s Petrem Bachánkem a Josefem Kolkem vytvořili při meziokresním utkání proti Trenčínu československý rekord ve štafetě 3x300 metrů časem 2:17,1 min.
Druhým úspěšným oddílem je stolní tenis, kde muži mají naději dostat se do III. Státní ligy.
Kopaná obsadila v podzimním kole krajského přeboru 5. místo.

Závod Autopal Hluk oslavil v tomto roce 25. výročí svého vzniku. Ředitel závodu Berg ve své hodnotící zprávě poděkoval všem zaměstnancům, zvláště pak ale těm, kteří se podíleli na budování závodu a nyní jsou už na odpočinku. Autopal začínal se 120 pracovníky, dnes jich má 650.

Letošní rok je rokem voleb a tak už od jara je vyvíjena horečnatá činnost, aby všichni viděli, jak krásně se nám žije. Od 1. září bylo otevřeno agitační středisko, které je dokonalým panoptikem úspěchů z minulého volebního období. Probíhají předvolební schůze. Malá účast na nich je vysvětlována všemožně, mimo jiné např. tím, že lidé pracují ve směnném provozu.
V podrobném popisu samotného volebního aktu kronika píše: „V těchto volbách voliči ani nechodili za plentu, šli přímo k urně, kde lístky vhodili.“ To už se ale neříká, že se tak dělo z důvodu obav a rezignace.

Pohřební vůz tažený koňmi dosloužil. Koupili ho občané ročníku 1909, když v roce 1959 dovršili 50 let života. Sloužil 16 let. Nyní už JZD nechce zvlášť pro tento účel držet koně, vždyť všechny polní práce už dělají traktory. A tak byl starodávný pohřební vůz prodán a Komunální služby koupili pohřební auto. Poprvé vezlo 16. ledna 1976 zemřelého Cyrila Pospíška, který se dožil 92 let. Za použití tohoto automobilu pro pohřební účely se platí 60 korun.

Zemřel Karel Silnica, který se dožil 83 roků. Byl hluckým starostou v letech 1938-1945. Za okupace měla dát naše obec 25 mužů jako rukojmí za přepadení německých vojáků partyzány na hluckém katastru. Starosta Karel Silnica spolu s dalšími Hlučany šli tehdy k veliteli Němců. Za úplatek a slivovici podepsal německý důstojník propuštění hluckých rukojmí a slíbil, že další už nemusí nastoupit. Velkou zásluhu na této úspěšné intervenci měl tehdy i Vavřinec Mitáček z č. 22.

Vincenc Švec, řidič autobudu dopravního závodu ČSAD v Uherském Hradišti obdržel čestný odznak „Nejlepší pracovník podniku“. Od roku 1955 ujel autobusem 1 milion kilometrů bez nehod z vlastní viny. Je nejen dobrý řidič, ale také aktivní funkcionář Svazarmu v Hluku.

10.listopadu byla v okrese uzavřena a vyhodnocena soutěž osádek na soupravách pro dělenou sklizeň cukrovky. Hlucká osádka J.Mitáček a M.Kočí se umístila na 3. místě. Sklidili celkem 65 ha v JZD Dolňácko se sídlem v Hluku.

V Hluku je evidováno 970 televizorů, 909 radiopřijímačů a na každé tři domy připadá statisticky 1 osobní auto. V katastru města vlastní občané 64 chat, které jsou dobře vybaveny. Většina těchto rekreačních objektů stojí na Babí hoře. Vyšší životní úroveň má ale i stinné stránky. Někteří občané plýtvají potravinami a více lidí než dřív je dnes otylých, což vede ke vzniku civilizačních chorob. Kouřící ženu či děvče bylo dřív možno vidět tak nanejvýš ve filmu, dnes je to běžný každodenní jev, přestože lékaři před kouřením důrazně varují.

Městská lidová knihovna eviduje k 31.12.1976 celkem 10.718 svazků knih a odebírá 31 titulů novin a časopisů. Pořádá besedy pro školní mládež. Knihovna je umístěna na tvrzi a knihovnicí je Jana Ondrušková.

Velká pozornost je věnována zdraví dětí. První dětskou lékařkou v Hluku byla MUDr. Melichárková, po ní zde ordinuje doktor Kašpárek, který pochází z Gottwaldova.

Počasí. Zima byla poměrně teplá, sněhu málo. Na začátku dubna bylo přes den až 23 stupňů tepla, pak se ale ochladilo a přišly ranní mrazy. 30. dubna bylo 8°C mrazu a všechny ovocné stromy, které zrovna kvetly, pomrzly. 1.května byl po ránu slabounký mráz, pak ale bylo pěkně a sucho až do 21.5. Poté pršelo až do 3. června. 30.5. přišla v 17 hodin obrovská bouře, napadlo 4 cm krup. Léto a žně se pěkně vydařily, i podzim byl příznivý, mrazy začaly až po 23. listopadu. 13. prosince napadl sníh a držel až do 20.12., kdy se oteplilo. Přes Vánoce až do Nového roku dost silně mrzlo.
Rok 1976 byl poměrně suchý, byla vládní výzva, aby se nasušilo co nejvíc trávy, třeba i ručně. JZD vykupovalo od lidí seno. Za 1q se platilo 30 korun. Vládní výzvu vyslyšel v Hluku myslivecký svaz, který vysekl potoky a seno prodal JZD.
Bylo málo brambor a tak jejich cena stoupla z 80 na 160 korun za 1q. Od sklízecích strojů byly navíc hodně poškozené a hnily.

Údaje z matriky. Narodilo se 81 dětí, zemřelo 53 občanů a manželství uzavřelo 24 párů.

Ročník 1976 - lidé narození v tomto roce: