1977

Ve vedení města nejsou žádné změny.

Budování. Na Novém Láně byla vybudována cesta z betonových panelů v rámci příprav na stavbu zhruba 109 nových rodinných domů. Dále vznikly vozovky v ulici Lipová, Hliníky, Drahy. Na těchto akcích se brigádnickou pomocí podíleli občané. V ulici Mladá ve čtvrti Lán vznikl nový chodník v délce 45 metrů. Materiál naň dodal městský národní výbor. Dlaždice byly z chodníků u vybouraných domů a tak zase znovu slouží svému účelu.

Schody a zábradlí na hřbitově zhotovili letošní padesátníci jako dar městu.
Péči o zeleň ve městě si vzali na starost Český svaz žen a žáci základní školy. Bylo vysazeno 688 kusů okrasných stromů, keřů, živých plotů a růží.

Okresní správa spojů provedla zabudování telefonních kabelů do drážek v zemi.
7. listopadu 1977 byla otevřena nová budova mateřské školy v Zelnicích. Má kapacitu 140 dětí, nyní ji navštěvuje 100 dětí. Celkový provoz zabezpečuje 8 pracovníků. První ředitelkou se stala Ludmila Šimčíková. Stavbu školky vedl důchodce Jan Směšný. Z velké části vznikala brigádnicky, nejvíce hodin odpracovali důchodci.
Obyvatelům sídliště u Autopalu velmi chyběly garáže pro osobní auta. Vyhlédli si proto svah pod boršickou silnice, upravili jej a postavili 30 patrových garáží. 15 dole, 15 nahoře.
V pionýrském táboře pod Babí horou se letos rekreovalo 40 dětí ze Sovětského svazu, 40 z Německé demokratické republiky a 40 z Polska. Všem se v Hluku prý velmi líbilo. Závod Autopal uvažuje o celoročním provozu v rekreačním středisku pod Babí horou.

Přípoj na silnici k Uherskému Ostrohu nebyl volný, proto bylo nutno vykoupit a zbořit domy č. 528 - rodný dům plukovníka Jaroslava Dostála (v době odkupu byl majitelem Antonín Hájek č. 387 a domek Josefa Juráska. Ve chvíli kdy se tyto zbořily, překážely ještě domy č. 529 a č.727 (Huspeninova masna). Na ty letos už město nemělo finanční prostředky.

Na novém Láně jsou připraveny inženýrské sítě pro stavbu nového sídliště. Byly pořízeny nákladem 3.314.573 Kčs. Osvětlení zatím připraveno není.

V tomto roce vyvěsil na objednávku MěNV klempíř Antonín Kupec na nároží domů plechové tabulky s názvy ulic. To by mělo usnadnit hledání adres jak poštovním doručovatelům, tak návštěvníkům Hluku.

Došlo ke změně názvu hluckých novin. Poslední číslo s názvem „Inform Hluk“ vyšlo v únoru 1977. Nadále už jej občané budou znát pod názvem „Hlucký zpravodaj“. Až do nynějška byl zodpovědným redaktorem Jindřich Borýsek, od dubnového čísla se jím stal František Ťok. Zpravodaj se vydává v počtu 1200 kusů. Asi nejvíc je v Hluckém zpravodaji sledována rubrika Sboru pro občanské záležitosti. Občané se zde mohou dozvědět kdo se narodil, kdo zemřel a kdo vstoupil do stavu manželského.

Bilance Městského domu pionýrů a mládeže je po dvou letech činnosti velice dobrá. Pracuje zde 12 zájmových kroužků, které navštěvuje 174 dětí. K dobrým výsledkům přispívají nemalou měrou i dobrovolní pracovníci. Pro dům dětí velmi dobře pracují paní Machovská, Pospíšková a ing. Horák. Vedoucí Domu mládeže je Marie Vavřínková.

V Hluku jsou dvě dechové hudby. Dechovku „Šarovec“, která získala pojmenování podle literárního hrdiny Františka Kožíka vede Stanislav Vavřínek. Druhá dechovka, kterou vede Jan Hlucký hraje výhradně mimo Hluk a říká si „Krystalka“.

Členové Socialistického svazu mládeže nacvičili pod vedením Antonína Pančíka hru anglického autora Thackereyho „Růže a prsten.“ Po mnoha letech tak mohli Hlučané zhlédnout divadelní představení, které nacvičili dospělí amatérští herci.

Místní organizace Českého svazu ovocnářů a zahrádkářů uspořádala výstavu vín spojenou s ochutnáváním. Konala se o velikonoční neděli 10. dubna 1974 v pěkném prostředí hlucké tvrze. Bylo vystavováno 108 vzorků vín různých odrůd. Zastoupeni byli pěstitelé okresů Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav, jednotlivci i organizace. Program se zpěvem a tancem zajistil národopisný soubor Dolňácko. Neprodané vzorky takřka nezůstaly, jako první byly „vykoštované“ ty blatnické.

Mladý soubor angažované písně při sdruženém klubu pracujících se dobře uvedl na 5. krajské přehlídce progresivních forem kulturně výchovné práce, která se konala v Jihlavě. Hlucký soubor patřil mezi nejlepší a za hudební pásmo „Svobodné mládí“ obdržel čestné uznání poroty. Členy souboru jsou Jarka Křiváková, Jiří Vacek, Miroslav Míšek, Pavel Mitáček, Mirka Šimčíková a Jaroslav Šimčík.

Na svém pravidelném zasedání řešila komise životního prostředí problém, který je stále aktuálnější: likvidace odpadků. Je to záležitost, která se zdaleka netýká jen našeho města. Skládka pod Husí horou bude už brzy zavezená a průmyslové závody, které svůj odpad vozí na hluboké staré polní cesty na Vlčnovsku budou už také brzy končit. Z iniciativy komise proběhla společná pracovní porada se zástupci místních závodů. Hlavním bodem programu bylo vytypování vhodného místa pro vybudování moderní skládky. Jako nejvhodnější se prozatím jeví prostor u „Červeného kříže“ mezi Hlukem a Dolním Němčím.

Jako vloni tak i letos nastoupili s kosami na ramenou zahrádkáři a myslivci, aby posekli trávu na plochách nepřístupných mechanizaci. Odvedli 92 q sena. JZD letos platilo 60 korun za jeden metrický cent.

Hodinové výdělky podle profesí

Uklízečka 8,36 Kčs                   Zámečník 13,98 Kčs                         Elektrikář 13,98 Kčs
Skladník 9,75 Kčs                      Ošetřovatel prasat 11,54 Kčs         Řidič nákl.auta 14.59 Kčs
Letovač chladičů 14,20 Kčs      Svářeč kovů 14,38 Kčs                    Mistr v závodě 15,52 Kčs
Vrátný 8,75 Kčs

Výdělky dělníků           860 – 3000 Kčs                   Důchody                     300 – 2800 Kčs
Učitel(nástupní plat)   1650 Kčs                              Učitel (21 let praxe)   2600 Kčs

Ceny zboží

Vejce v létě 1 kus 1 Kčs                                   Máslo I. 1 kg 40 Kčs

Vejce v zimě 1 kus 1,50 Kčs                            Máslo II. 1 kg 32 Kčs
Med 1 kg 33 Kčs                                                Chleba obyčejný 1 kg 2.80 Kčs
Mléko plnotučné  1 litr 3,10 Kčs                     Chleba podmáslový 1 kg 4 Kčs
Mléko odstředěné  1 litr 1,90 Kčs                   Podmáslí  1 litr 1,20 Kčs
Cukr kostkový 1 kg 8 Kčs                                 Sůl kuchyňská 1 kg 1,30 Kčs
Mouka krupičková 1 kg 3,80 Kčs                    Rýže 1 kg 5 Kčs
Hrách 1 kg 7 Kčs                                                Fazole 1 kg 10,40 Kčs
Maso hovězí 1 kg 17-40 Kčs                            Maso vepřové 1 kg 20-35 Kčs
Sádlo vepřové škvař. 1 kg 15-19 Kčs             Limonáda 0.3 l 0,50-l Kčs
Pivo 8° 0,5 l 1 Kčs                                              Pivo 10° 0,5 l 1,70 Kčs
Slivovice 40% 1 litr 57 Kčs                               Páns.obuv pracovní 1 pár 80-100 Kčs
Páns.obuv vycházková 1 pár 280 Kčs           Dámská obuv prac. 1 pár 53-105 Kčs
Dám.obuv vycházková 1 pár 350 Kčs           Dámské kozačky  1 pár 600 Kčs
Poplatek z televize za měsíc 25 Kčs              Košile bavlněná 1 kus 78-120 Kčs
Poplatek z radia za měsíc 10 Kčs                   Košile z uměl.vlákna 1 kus 130-240 Kčs
Jízdní kolo 1 kus 900 Kčs

V srpnu 1977 se Hlukem roznesla zpráva, že bude zdražený benzín. Mnoho majitelů osobních aut hned jelo k benzínovým stanicím a nakupovali pohonné hmoty nejen do nádrží aut, ale i do velkých kanystrů. Někteří si dokonce za tím účelem vzali v zaměstnání náhradní volno. Před benzínkou u pily stála fronta aut dlouhá 1 km. Čekalo se až 3 hodiny.
Drobné nákupní paniky ostatně nejsou žádnou vzácností. Je nedostatek koření, kakaa, banánů, toaletního papíru, dámských vložek, zkrátka kde čeho. A tak když se objeví zprávy, že nedostatkové zboží právě přivezli do obchodu, nelení lidé a běží nakupovat.
Počasí. Teplá zima takřka bez sněhu je v posledních letech už pravidlem. Jaro bylo také poměrně teplé, avšak v dubnu byly po 10 dní mrazíky a kvetoucí stromy pomrzly. Bylo proto letos málo durancií, trnek a jablek, jen hrušky jakž takž obstály. 9.4. byla bílá sobota a byla letos opravdu bílá, protože celý den padal sníh. Květen, červen a červenec byly suché a teplé. Žně začaly 26.7. Kombajny stačily všechno sklidit, přestože začátek srpna byl deštivý. Září a říjen byly pěkné, příznivé pro sklizeň. Zato listopad byl mokrý, mrznout začalo 20.11. a 26.11. napadl první sníh. Prosinec byl chladný, ze začátku mrazy do mínus 11 °C. Na Vánoce se pohybovaly teploty kolem 5°C nad nulou a tak bylo až do konce měsíce.
Až na to, že bylo málo jablek a slivovice, byl rok 1977 vcelku příznivý.

V roce 1977 se dožil 60 let Jan Hala. Od raného mládí až do dnešních dnů mu vydržela láska ke sportu. V mládí kopačky, dnes pingpongová pálka. Byl to on, kdo v Hluku zvedl vlnu zájmu o stolní tenis. Nadchl pro tento sport mnoho lidí a dokázal je vytrénovat tak, že hlucký oddíl hrál už dokonce i třetí státní ligu v tomto sportovním oboru.

Dne 1. dubna 1977 zemřel v Ostravě JUDr. František Hořínek. Do Hluku přišel v roce 1922 jako druhý ředitel Měšťanské školy.V Hluku se oženil, za manželku si vzal Antonínu Kožíkovou. Během svého hluckého působení dokončil právnická studia a v roce 1936 získal na právnické fakultě doktorát. Zasloužil se o postavení nové školní budovy, která byla otevřena 28. září 1930. Od roku 1926 do roku 1939 vedl obecní kroniku a velmi se zajímal o dějiny Hluku. Jako diplomovou práci napsal knihu „Slovácké městečko Hluk,“ která jeho přičiněním vyšla tiskem v počtu 500 kusů. V roce 1939 odešel do Kunovic.

Po dlouhé nemoci zemřel ve věku 63 let František Šťastný. Byl vyučen zedníkem a už od roku 1932 byl členem KSČ. V roce 1945 vstoupil na politickou dráhu. Absolvoval vysokou politickou školu, přihlásil se ke Sboru národní bezpečnosti a zde dosáhl hodnosti
podplukovníka. V roce 1968 odešel předčasně do důchodu. Zpracoval dějiny dělnického hnutí v Hluku.

Údaje z matriky. Narodilo se 72 dětí, zemřelo 51 občanů a bylo uzavřeno 26 sňatků.

Kácení máje 1977