1979

Předseda MěNV: Jindřich Mitáček                                 Ředitel Autopalu: Jindřich Berg
Ředitel Sportu: Jan Schreiber                                         Ředitelka Svedrupu: Marie Poláchová
Ředitel Obzoru: Karel Kadlec                                          Ředitel OKP: Stanislav Kašpara
JZD Dolňácko: Bohumil Hapala                                     Sdruž. klub pracujících: Stanislav Vavřínek
Předseda Národ.fronty: Vojtěch Ondrušek                   Předseda MěV KSČ: Stanislav Kašpara
Předseda zahrádkářů: Jan Mlýnek                                Předseda myslivců: Josef Křiváček
Velitel požárníků: Antonín Kupec

Budování. V roce 1979 se začalo s výstavbou rodinných domůna Novém Láně. Sídliště je budováno na ploše 6,8 ha a plánuje se zde výstavba 17 domů volně stojících 18 dvojdomů, 74 domů řadových, celkem 109 rodinných domů s rovnými střechami. Občanům bylo v první etapě přiděleno 43 stavebních pozemků. Většina z nich už má domy ve stadiu hrubé stavby. Stavební pozemek je přidělován do trvalého užívání a stavebníkům je poskytována nenávratná půjčka od 25 do 45 tisíc korun podle typu rodinného domu. Kromě Lánu se staví jednotlivé soukromé domy ještě na mnoha dalších místech v Hluku. Stavebníci to nemají nikterak lehké. Je velký nedostatek veškerého stavebního materiálu. Podle stavebních plánů je každému vyhotovena tzv. „koordinačka“, ve které je přesně uvedeno kolik bude čeho potřebovat. Když pak přijde do stavebnin zboží, má stavebník s koordinačkou přednost před těmi, kteří ji nemají. Samozřejmě není myslitelné, aby si někdo vymýšlel vzory a barvy například u obkladaček. Kdo se stavbou spěchá, bere co je.

19. července 1979 bylo otevřeno nákupní středisko firmy Pramen postavené na místě staré hlucké fary. Bylo vybudováno v akci Z (brigádnicky). Nejvíce se na stavbě podíleli důchodci a členové jednotlivých složek Národní fronty (myslivci, zahrádkáři apod.). V přízemí budovy jsou umístěny potraviny, prodejna masa a uzenin a cukrárna. V patře je papírnictví s hračkářstvím a kusový textil.

V Sokolské ulici vedle sokolovny byl zbořen dům č. 428. Posledními majiteli byla rodina Pokorných. Městský národní výbor tento dům vykoupil a následně zboural. Vzniklé místo je plánováno na rozšíření vozovky a vysazení zeleně. Tento dům patřil v dřívějších dobách k Lichtensteinskému statku – sloužil jako byt pro panské dráby. Poslední šafář Zdenek Pokorný tento dům odkoupil když byl statek pánů z Lichtensteina 1. listopadu 1923 rozparcelován. Na dvoře domu byla studna (drábova studňa) a z ní brávali vodu občané z celého nadkostelí. Býval v ní dostatek vody i v nejsušších obdobích. Nyní je zasypána.

V roce 1956 se začalo vyvařovat jídlo pro žáky hlucké školy, jejichž oba rodiče byli zaměstnáni. Kuchyně byla umístěna ve staré škole a celým jejím zařízením byl sporák a malý robot. První kuchařkou byla Marie Šašinková a zpočátku vařila pro 20 žáků základní školy a 20 dětí z mateřské školky. Počet strávníků se ovšem každým rokem zvyšoval a kuchyně nestačila. V roce 1961 byla proto přestěhována do suterénu nové školy. V té době už se denně vařilo zhruba 120 obědů. Brzy se ukázalo, že ani toto není dostačující a proto národní výbor rozhodl postavit ve školním dvoře pavilón pro školní dílny. Po přesunu těchto dílen do nového pavilónu se kapacita školní jídelny opět zvýšila.

Dnes, tj. v roce 1979 se zde denně vydává zhruba 420 obědů a stav kuchyně i jídelny je naprosto nedostačující.

Daleko lepší situace je v moderně vybavené kuchyni v nové mateřské školce v Zelnicích.

Letos byla také nově otevřena jídelna v JZD Dolňácko, která má kapacitu 600 obědů. Aby byla tato kapacita dokonale využita, vaří se zde i pro jiné podniky ( např. pro Zemědělské výrobní sdružení závod 02 vepříny Kunovice, závod Sport, Svedrup a JZD Havřice).

Ke dni učitelů byli vyhodnoceni a odměněni učitelé ze základní devítileté školy. Veřejné uznání jihomoravského krajského národního výboru bylo letos uděleno učitelce Anně Fantové. Odznak vlády a Ústřední rady odborů obdržela Vlasta Dufková. Za rozvoj pracovní iniciativy byl odměněn také Josef Rondoš.

V dubnu byl zaveden tzv. „letní čas“. Toto opatření by mělo přispět k rovnoměrnějšímu odběru elektrické energie. 1. dubna byl čas posunut o jednu hodinu dopředu, 1. října pak zase o hodinu zpět. Pamětníci vzpomínají, že letní čas býval zaveden i za protektorátu.

Kácení máje 1979

25. září proběhla na tvrzi veřejná rozhlasová nahrávka s lidovými vypravěči z Hluku, Břeclavi, Strážnice, Kvasic, Uherského Brodu a Bojkovic. Zorganizoval ji Sdružený klub pracujících ve spolupráci s brněnským rozhlasem. Účinkovali tři hlučtí vypravěči: Antonín Prajza, Marie Ratajská a Jiřina Šuránková. Na odpolední zkoušku mnoho diváků nepřišlo, zato večer byl plný sál. Vystoupení vypravěčů zpestřila cimbálová muzika vedená zasloužilým umělcem Slávkem Volavým ze Strážnice.

Letos se také natáčel televizní pořad „Návštěva v klubu“, který měl ukázat celkový přehled práce souborů, kroužků a kulturního dění ve sdruženém klubu pracujících. Hodně se zde mluvilo i o nové lince na výrobu chladičů pro auta Škoda 105 a Škoda 120. Natáčela Československá televize Brno.

18. srpna 1979 se na tvrzi sešli přátelé spisovatele Františka Kožíka, aby společně s ním oslavili jeho 70. narozeniny. Město mu při této příležitosti udělilo čestné občanství. Byli přítomni také hosté – spisovatel Jindřich Uher a hudební skladatel Slávek Smišovský. Literární pásmo bylo sestaveno z Kožíkových básní a písně s jeho texty zpívali Věra Kuchařová a Jaroslav Hrabovský. Byly předvedeny dvě ukázky ze hry Hejtman Šarovec. Zahráli je hlučtí amatérští herci, kteří se účastnili premiéry v roce 1953. A potom František Kožík vzpomínal. Na to, jak jezdil jako chlapec na prázdniny do Hluku – rodiště svého otce. Vyprávěl, jak pomáhal při polních pracích a jak se při tom seznámil s hluckým katastrem. To se mu později, když psal román „Na dolinách svítá“, velice hodilo.
Sál byl při tomto večeru obsazen do posledního místečka, někteří zájemci se ani nedostali dovnitř.

Pracovníci Okresního komunálního podniku uspořádali 22. prosince 1979 Vánoční hudební večer s hudbou Javorinka ze Strání. Hlučan Stanislav Vavřínek je v současné době kapelníkem této dechovky. Pořadem provázeli Miroslav Vilímek a Jana Popelková. Program se líbil všem, zúčastnilo se zhruba 265 diváků. Vstupné bylo 15 Kčs.

Výstavu mysliveckých trofejí, první tohoto druhu v Hluku, uspořádal svaz myslivců v sále tvrze v neděli 17. června 1979. Vystavované trofeje byly majetkem členů mysliveckého spolku a hluckých občanů. K vidění bylo nejvíce srnčích a jeleních parohů a také mufloní parohy, kožešiny z lišek a divočáků a množství vycpaných ptáků. Výstavu zhlédlo přes 300 lidí.
Letošní rok nebyl pro myslivce příznivý. Byl jenom jeden hon a to na bažanty. Koroptve se nestřílí už 10 let, protože je jich velmi málo. Letos není povoleno střílet ani zajíce, byl povolen jen odchyt. Chyceno a odvedeno bylo 38 kusů zajíců. Na život polní zvěře působí nepříznivě velké lány (zmizely remízky jako útočiště zvířat), chemické postřiky a strojní sečení jetele a trávy.

Stav hospodářského zvířectva v soukromém držení k 31.12.1979

Slepice   2597                      Kuřata   43                                      Kohouti     5
Kachny      68                       Ovce      15                                      Prasata    65

K uvedenému datu nechová v Hluku žádný soukromník krávu ani koně.
U domácích králíků se tento rok vyskytla nemoc mixomatóza. Mnoho chovatelů už se s ní ke své nelibosti seznámilo a proto nechávají králíky očkovat. Nemoc rozšiřují komáři.

Zahrádkáři uspořádali Den otevřených dveří na Dolních drahách, kde mají členové svazu své pozemky. Byl přítomen profesor Kadlčík, který odpovídal na dotazy přítomných. U každého dílku taky probral, co je na něm dobře a co špatně. Důrazně nedoporučil pěstování jablečné odrůdy Jonatan pro její choulostivost.

Došlo k úpravě cen energií, benzínu, nafty a elektřiny. V zimě bylo nařízeno všem obcím, snížit spotřebu veřejného osvětlení na polovinu, což se Hluku podařilo.
U motorových vozidel byla vládním nařízením snížena maximální povolená rychlost na 90 km v hodině. Toto opatření bylo zavedeno rovněž v rámci úspor pohonných hmot.
Nové Ceny:

Benzín super 7,50             Benzín speciál 6,50              Benzín normal 6,-                 Nafta 2,- (dosud stála 0,96)

Dne 23. srpna vypukl oheň u Františka Machálka na Horních Drahách č. 971. Požár vznikl z vadné elektroinstalace. Bylo zničeno vnitřní zařízení – sporák, pračka a další předměty.

V tomto roce dovršil hlucký kronikář Jan Dufka 70 let svého života. Předseda Jindřich Mitáček a tajemník František Hybler přišli popřát k tomuto jubileu a dali mu zahrát v městském rozhlase jako dík za 40 let psaní hlucké kroniky.

Počasí. Na Nový rok ráno pršelo. Náhle však začal padat sníh a začalo mrznout. Večer bylo mínus 9 a ráno 2.ledna mínus 15 °C. Silné mrazy vydržely až do 8. ledna. Celý leden byl studený, 20.1. bylo mínus 20 °C. K velké radosti dětí byly ve škole vyhlášeny uhelné prázdniny. I v závodech se pracovalo s přesně plánovanými přestávkami, byl totiž nedostatek elektrické energie. Únor byl už o něco teplejší, mrazy už nepřesáhly mínus 10 °C. Sněhu bylo málo. Březen byl chladný jen ze začátku, pak už mohli zemědělci směle vyrazit do polí. Bylo ale sucho. V poslední třetině dubna přišly mrazy (až mínus 8 °C) a tak jako v posledních letech znovu zmrzly kvetoucí stromy. Květen byl studený do poloviny, pak bylo teplo a velmi sucho. Červen byl teplý a konečně přišly deště. 14. a 18.6. byly bouřky. Červenec byl mokrý a nepříznivý pro sklizeň obilí kombajny. Žně začaly 27. července. Nejvyšší červencová teplota byla jen 23°C. Srpen byl deštivý až do 13.8. pak bylo pěkně až do konce září. 3. října přišel první mrazík. Sklizeň řepy proběhla bez komplikací. Na dušičky pomrzly na hrobech čerstvé květiny. 5. listopadu padal první sníh, ale neudržel se. Kateřina byla mrazivá a potvrdila se stará pranostika – Vánoce byly na blátě.

Protože v dubnu mrzlo, bylo málo ovoce, zato se urodily okurky. Dokonce v takové míře, že dvě nákladní auta s okurkami výkup vrátil a JZD je nechalo vysypat zvěři. Spousta okurků zůstala pak nesklizená na polích.
Údaje z matriky: Narozených 97, zemřelých 42, uzavřeno 26 sňatků.
V letošním roce slavili diamantovou svatbu Marie a Jan Mořičtí (stolař). Zlatou svatbu oslavili Marie Václav Svadovi a Františka a Jan Uhlířovi.

Ročník 1979 - lidé narození v tomto roce: