1980

Na MěNV žádné změny.
Ředitelem hlucké základní školy, která nyní nese přídomek „experimentální“je František Karlík z Nivnice.
Předsedou národní fronty je Vojtěch Ondrušek, předsedou rybářského svazu František Mrkva a předsedou chovatelů drobného zvířectva Josef Nezdařil.

V Hluku je celkem 1153 domů, z toho 1071 je trvale obydlených
Vybavení bytů

Koupelna                             1041           Vodovod                        1073         Plyn                  108
Ústřední topení                    775            Automatická pračka         272       Jiná pračka      867
Televize barevná                  77            Televize černobílá           978        Chladnička      1142
Osobní auto garážované    441           Osobní auto negarážované 85

Motocykly, jízdní kola a radiopřijímače se nepočítaly. Sčítalo se i hospodářské zvířectvo. Počty dramaticky klesly. Tak například už je v Hluku jen jedna kráva a ani jeden kůň v soukromém držení.
Prasat chovaných na maso je už jen 58. Když si jednotlivec prase vychová a spočítá si náklady, nutně dospěje k závěru, že maso z domácí porážky přijde dráž než z obchodu. Nikdo ovšem nepopře, že maso z domácí zabijačky je mnohem chutnější.

Budování. Přibyla nová trafostanice pro ulice Vyšehradskou a Zabartoníčí. V části Vyšehradské ulice vznikla nová kanalizace a v Antonínské ulici v úseku od Vyskočilova domu č. 1083 až po ulici Příčnou byl vybudován chodník. Chodníky vylepšily také ulici Dělnickou od domu č.747 (Kuchařovo) po ulici Novoveskou a ulici Vyšehradskou od járku až po Hliníky. V ulici Tomáše Buriana (dnes Čtvrtě) byla vybudována silnice. Na budování silnic a chodníků chodí lidé vcelku ochotně pracovat brigádnicky, protože se jim už nechce chodit po blátě.

Pokračují práce na sportovní hale.

JZD mělo letos průměrný výnos 50 q z hektaru u obilovin. Je to nejvyšší výnos, kterého družstvo zatím dosáhlo za dobu své existence.

Letos prováděla Geodézie n.p.Brno prošetření a zaměření celého hluckého katastru pro vyhotovení nové technicko-hospodářské mapy, která nahradí dosavadní mapu katastrální. Stará mapa byla vyhotovena před 150 lety a nevyhovuje už současným požadavkům.

Geoindustria oddělení Praha pobočný závod Brno prováděla pokusné geologické vrty v trati Ostrožské pole (nad Sádkama). Účelem bylo zjistit, zda se zde nachází vápencovitý materiál, který by se dal po roce 2000 použít ve stavebnictví. Vrty byly provedeny do hloubky 60 m a použitelný materiál byl skutečně nalezen.

TJ Spartak Hluk uspořádala 1. června na hřišti spartakiádu. Na pořadu bylo cvičení rodičů s dětmi, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenci, ženy a muži. Bylo krásné slunečné počasí, cvičilo celkem 620 cvičenců a sledovalo je zhruba 1700 diváků. Cvičenci byli i z okolních tělovýchovných jednot – Slovácká Slavia, Let Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Ostrožská Lhota, Strání-Květná, Slavkov a Dolní Němčí. Nácvik spartakiády začal už v roce 1979 a vyvrcholil v květnu a červnu okresními spartakiádami a nakonec celostátní spartakiádou v Praze. Hlučtí spartakiádníci se zúčastnili cvičení v Trenčíně, v Uherském Brodě, v Uherském Hradišti, v Uherském Ostrohu, ve Slavkově, v Dolním Němčí a v Pivnici. V Praze cvičilo 8 Hlučanek, z mužů jen Antonín Ratajský, který byl okresním vedoucím nácviku skladby mužů.

Olympijských her v Moskvě se v roce 1980 zúčastnil Otakar Konečný. Po návratu pak v okolních tělovýchovných jednotách dělal besedy o svých zážitcích.

Do Hluku dorazila radostná zpráva: Hlučanka Jana Zapletalová získala titul Mistryně ČSSR v závodě turistické všestrannosti. Jana letos maturovala a podala si přihlášku ke studiu na vysoké škole.

Josefa Trýsková dostala medaili „Zasloužilá funkcionářka českého svazu žen.“

Dne 14. ledna 1980 byla zbourána socha Panny Marie, která stála nad Hlukem v ostré zatáčce silnice na Uherský Ostroh. Bylo náledí a od Uherského Ostrohu přijíždělo osobní auto. Řidič na kluzké vozovce nezvládl zatáčku a vjel přes příkop do sochy, kterou povalil. Socha znovu stojí, ale její hlava je dokonale zničená.

Dopravní nehoda s tragickými následky se odehrála v Hluku na horním konci. Řidič nákladního auta z Komárna nedodržel při předjíždění dostatečný odstup a srazil na vozovku a pak ještě zadními koly přejel 75-letého cyklistu F.R. z Hluku. Ten byl na místě mrtvý.

29. června 1980 se konal na Babí Hoře Slovácký festival dechových hudeb. Zúčastnilo se šest dechovek z okresů Uherské Hradiště, Hodonín a Trenčín. Bylo velice deštivé počasí, což mělo pochopitelně neblahý vliv na účast diváků. Velkou kritiku sklidila Stříbrňanka za to, že vystoupila s písní: Chlapci Stříbrňané majú koně vrané, košulenky tenké, ňadra vyšívané. Je už vžité, že tato písnička patří Vlčnovu. Během festivalu se prodávaly různé lidové výrobky jako malované a vypalované talíře, ručně pletené zboží i dámské košíky. I přes nepřízeň počasí byl festival dechovek vydařenou kulturní akcí.

V Břeclavi proběhla 14. září soutěž dechovek pod názvem O zlatý hrozen jižní Moravy. Zúčastnilo se 8 dechových souborů. Hlucký Šarovec skončil na krásném druhém místě. První místo obsadila Mistříňanka.

Československý rozhlas provedl v Hluku další veřejnou nahrávku. Tentokrát zazpívali prastaré písně dědáčci z Hluku. Vystoupil také soubor ze Strážnice, který předvedl verbuňk. Spisovatel Zdeněk Galuška vyprávěl veselé příběhy ze Slovácka a sólově vystoupil také František Říha, který zahrál na altsaxofon.

27. června 1980 ukončili kromě žáků 9. tříd školní docházku také všichni osmáci. Škola v Hluku je totiž jedinou v okrese, kde se experimentálně ověřuje nová výchovně vzdělávací soustava. Její součástí je zavedení desetileté školní docházky se získáním základního vzdělání po osmi letech. Všichni žáci z osmé třídy experimentální školy se umístili na střední školy a střední odborná učiliště. Budoucnost ukáže, zda je nový způsob školního vzdělávání lepší než ten dosavadní.

V Hluku malují talíře Antonína Rozštípilová, Františka Sadílková, Antonína Hrabovská a další. Před dvěma lety začali vypalovat dřevěné talíře František Minařík, Jaroslav Hrabovský mladší i starší. Někteří soustruhují talíře ze dřeva. Josef Trojek dělá hliněnou keramiku, kterou také maluje. U Vavřína Míška se vyrábějí různé dřevěné předměty. Lze si u něj objednat také repliky starodávného nábytku v selském stylu. Jeho výrobu organizuje také ÚLUV Uherské Hradiště. Dílna se nachází v Boršické ulici č. 297.

4. srpna zavítala do Hluku delegace laoských žen. Hostitelkami byl hlucký svaz žen.

Složení současného chrámového sboru – varhaníkem je František Malůš, mužskou zpěváckou složku zastupují František Sadílek a Jan Hanáček. Zpěvačky – Emilie Šenkeříková, Jar. Hrabalová, Anna Pančíková, Hedvika Šimčíková, Justina Křiváková a Marie Dufková. Sbor zpívá nejen při mších v kostele, ale také během pohřbů a všech církevních obřadů. V období Vánoc se chrámový sbor každoročně rozroste o další zpěvácké dobrovolníky a muzikanty.

Český svaz chovatelů, základní organizace Hluk má v roce 1980 celkem 27 členů. Předsedou je Josef Nezdařil č. 804. Členové svazu chovají čistokrevná zvířata: drůbež, králíky, holuby, kachny, ovce, okrasné ptáky. Organizace zajišťuje mimo jiné výkup živých králíků nejen od svých členů, ale od všech občanů města pro Pražské drůbežářské závody n.p. Praha 4 Libuš provoz Kolín. Vykoupeno bylo celkem 1326 kusů o váze 3421 kg za částku 58157 Kčs. Výkupní podnik platil za 1 kg živé váhy v I.jakostní třídě 18 Kčs a 16 Kčs za II. jakostní třídu. Za každý dodaný kilogram obdržel dodavatel 2 kg zrnin po 2 Kčs za 1 kg. Organizace chovatelů odevzdala také 1286 kusů králičích kožek a 16,10 kg ovčí vlny. Celkem bylo dodáno produktů za 66519 Kčs, přičemž předpis okresního výboru svazu byl 9920 Kčs. Slepičí vejce nebyla dodána, protože z důvodu pseudomoru nebyl v okrese Uherské Hradiště organizován jejich výkup.

Český rybářský svaz – skupina Hluk pečuje pravidelně o hluckou přehradu. Ročně je zde uloveno zhruba 1500 kusů ryb v celkové váze 2000 kg. Jedna třetina tohoto množství připadá na hlucké členy svazu, dvě třetiny uloví přespolní rybáři. Rybářské povolenky jsou celokrajské, hlucká přehrada je dobře zarybněná a proto sem jezdí rádi jezdí členové ostatních organizací – dokonce až z Brna. Rybářský kroužek pro školní mládež vede Jaroslav Slavík.

Jaroslav Šimčík č. 698 v Antonínské ulici vykupuje pro Lidové spotřební družstvo Jednota Uherský Ostroh zeleninu, plody černého bezu, šípky, jablka, hrušky (i padavky), durancie, švestky a jiné druhy ovoce. Letos bylo vykoupeno:

Majoránka 5 kg, Angrešt 124 kg ,Rybíz červený 635 kg,
Švestky 1300 kg, Bezinky 1500 kg, Jablka 8500 kg,
Okurky 1100 kg, Med 68 kg, Rybíz černý 133 kg,
Meruňky 124 kg, Šípky 1750 kg, Hrušky 2050 kg,
Česnek 750 kg, Makovice suché 170 kg

Už podruhé byl v Hluku na podzim uspořádán „bleší trh“, který organizuje škola a rodičovské sdružení. Žáci zde mají možnost prodat či vyměnit sportovní obuv, lyže, brusle a jinou sportovní výstroj, kterou nepoužívají, či která už neodpovídá jejich věku.

Ve výrobním družstvu invalidů Obzor vznikl požár ve skladu chemických látek používaných k výrobě elektrospínačů. Škoda na tomto skladu byla 60 tisíc korun. Požár se dále přenesl na sklad autosoučástek a zde způsobil škodu asi 40 tisíc korun. Ohněm byly poškozeny ocelové konstrukce budov, čímž vznikla další škoda ve výši 10 tisíc korun. Příčinou požáru bylo asi samovznícení odpadového materiálu. Ke zranění osob při požáru naštěstí nedošlo. Lokalizovaly jej požární sbory z Autopalu a z Uherského Hradiště.

10. února 1980 zemřel ve věku 79 let František Straka, který byl v roce 1948 předsedou místního národního výboru.

Ve věku 67 let zemřel Josef Podlas, dlouholetý funkcionář TJ Spartak. Měl velké zásluhy na rozvoji tělovýchovy a sportu a značný podíl na budování sportovních zařízení v Hluku.

Rovněž Antonín Pivnický byl dlouholetým funkcionářem Spartaku. Za jeho předsednictví se na hřišti postavily šatny. V posledním roce byl vedoucím stavby víceúčelové sportovní haly, nemoc mu ovšem nedovolila, Aby tuto stavbu dokončil. Zemřel 22. července 1980 ve věku 70 let.

Štěpán Bachan, dělník, byl známým hluckým muzikantem, jeden čas dokonce dělal i kapelníka dechovky. V důchodu pracoval jako řidič nákladního auta či traktoru na stavbě sportovní haly. Zemřel náhle ve věku 66 let.

Jan Jiřička, zakládající člen KSČ v Hluku byl několik let předsedou MNV a prvním předsedou zakládajícího přípravného výboru JZD. Později byl i předsedou JZD. Zemřel 23. června 1980 ve věku 79 let.

7. července 1980 zemřela ve věku 77 let Anna Křápková. V posledních letech se věnovala malování dřevěných talířů jak pro Ústředí lidové umělecké tvorby (ÚLUV), závod Uherské Hradiště, tak také pro jiné organizace a jednotlivce.

Počasí. Leden byl studený, největší mráz dosáhl hodnoty mínus 21°C. Únor byl mnohem teplejší, sněhu nebylo, zato dost pršelo. Podobný byl i březen. Bylo sice teplo, ale v poli se pracovat nedalo kvůli častému dešti. Kolem poloviny dubna přišly slabé mrazíky. Opět hojně pršelo, takže zemědělci nemohli sít ani sadit. Teprve květen byl příznivý pro polní práce. Červen byl do poloviny teplý a suchý, pak se opět dostavily deště. Špatně se sušilo seno a hodně ho na polích pohnilo. I červenec a srpen proběhly ve znamení dešťových srážek. Žně začaly 4. srpna a velmi špatně se pracovalo s kombajny, protože v polích bylo mokro. Ani září nebylo výjimkou. Zásluhou dešťů špatně zrálo ovoce, hrozny nedozrály vůbec. Jejich cukernatost byla letos 10°-12°, což je velmi málo. Durancie a trnky se sklízely až po 20. říjnu.
Listopad začal mrazy až -6°C. Státnímu statku Sady pomrzly jablka, která do té doby nestačil sklidit. 27. listopadu začal padat sníh a padal až do konce měsíce V neděli 30. listopadu byly takové závěje, že v Hluku uvízl autobus a několik osobních aut. Cestujícím ČSAD linky Piešťany-Letovice poskytl hlucký závod Sport při sněhové kalamitě ubytování v prostorách zasedací místnosti. Také občané z domů na Ohřeble a v Tabulích poskytli přístřeší lidem z uvízlých osobních aut. Vánoce byly teplé, po ránu plus 3°C a v odpoledních hodinách dosahovaly teploty až plus 12°C. Mrazy přišly až po 27. prosinci.

Rok 1980 byl velmi mokrý.

Údaje z matriky. V roce 1980 se narodilo 61 dětí, zemřelo 57 občanů a bylo uzavřeno 25 sňatků.

Ročník 1980 - lidé narození v tomto roce: