1994

Organizace spojených národů vyhlásila rok 1994 jako Mezinárodní rok rodiny. Rodina, jako základ společnosti a míru v ní, vyzdvihl v poselství papež Jan Pavel II. k Mezinárodnímu roku rodiny a k Mezinárodnímu dni míru, slavenému již od roku 1968 vždy 1. ledna. Rodina je základem civilizace a lásky.
V letošním roce probíhaly Zimní olympijské hry, od roku 1992 pokračuje občanská válka na území Bosny a Hercegoviny. Naše vlast si připomněla 650. výročí položení základního kamene katedrály svatého Víta a založení pražského arcibiskupství, 125. výročí koněspřežné dráhy. V celé republice proběhly komunální volby do zastupitelstev měst a obcí. Naše město oslavilo 700 let od první písemné zmínky o Hluku.

Koncerty
V neděli 9. ledna provedl v místním kostele svůj vánoční koncert pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu.
V pátek 20. července v 8 hodin večer se konal před tvrzí koncert místní dechové hudby Šarovec a koncert skupiny mladých hudebníků Steelbandu z jihozápadní Anglie. S jejich kuriózními nástroji – plechovými barely se seznámili nejen občané Hluku, ale i posluchači jejich koncertů v Uh. Hradišti a Buchlovicích.
8. září Meditace s duchovní hudbou v místním kostele. Baritou – Josef Knopf, violoncello – Štěpán Doležal a varhany – Lukáš Kubenka.
Sbory světových skladatelů a renezanční polyfonii v neděli 2. října v kostele zpíval sbor Schola cantorum z německých Cách. Koncert byl pořádán v rámci jubilejního roku našeho města.
V neděli 16. října v kostele vystoupil mládežnický sbor Kytaráci z Dolních Bojanovic. Jejich pásmo bylo zaměřené na oslavu P. Marie a k 16. výročí nástupu papeže Jana Pavla II. do funkce. (Narozen 18. 5. 1920, papežem zvolen 1978).

Požáry
26. prosince Mladá cimbálová muzika z Hluku uspořádala vánoční vystoupení s koledami zpěváčků v kostele u jesliček.
12. ledna a 10. března hořelo v závodě Sportspar. Samovznícením hořel zásobník pilin. Likvidaci požáru se zúčastnily hasičské sbory z Hluku, Uh. Hradiště a Uh. Brodu.

Plesy
V sobotu 15. ledna uspořádal místní Sbor dobrovolných hasičů na tvrzi svůj ples, který byl hojně navštívený.
12. února pořádala Tělovýchovná jednota Spartak Hluk ve všech sálech sportovní haly Sportovní ples. Hrála dechová hudba Moravěnka, cimbálová muzika M. Hrbáče a diskotéka V. Buriana. Bohatá návštěva.

Zimní olympijské hry
Zimní olympijské hry se konaly 12. 2. - 27. 2. v norském Lillehammeru. Účastnilo se jich 1920 sportovců ze 66 zemí. Po 38 letech se naši sportovci vrátili bez medaile. Soutěžilo se v 61 sportovních disciplinách. Příští Zímní olympijské hry se budou konat v roce 1998 v japonském Nagáno.

Rozlosování soutěže v kopané.
Středomoravská župa – 1.A třída – skupina B
Hrají tato mužstva: Hluk, O. Nová Ves, Rohatec, Střílky, Bzenec, Mikulčice, Nedachlebice, Hovorany, Jalubí, Mutěnice, Otrokovice, Moravský Písek, Prakšice, Uh. Ostroh.

Vloupání
V noci na 3. 2. se vloupal neznámý pachatel do prodejny KASVO a odcizil kalkulačku a nerez dřez. Způsobil škodu za 8.000,-- Kč.

Tragédie
26. 3. kolem druhé hodiny ranní na Babí hoře u kapličky havarovalo osobní auto a začalo hořet. Zahynuli tři chlapci z Boršic 16,16,25 let a jeden zraněný byl převezen do nemocnice. Na místě nehody je zabudován kamenný pomníček.
10. 9. byl elektrickým proudem při opravě šrotovníku usmrcen svobodný 32-letý Radek Pokorný.
4. 10. mezi Hlukem a statkem Nový dvůr u sochy P. Marie došlo ke srážce dvou osobních automobilů. Při havárii zahynul svobodný 33-letý inženýr František Janás z Hluku.
12. 10. cestou od Dolního Němčí u závodu Sportspár na Horním konci havarovalo a shořelo osobní auto. Zahynuli dva chlapci z Kunovic 20 a 21 let. Další dva spolujezdci byli zraněni. Na tomto místě je vybudován pomníček.

Dětská scéna v Hluku
O víkendu po velikonocích se sjely děti z okresů Břeclav, Hodonín, Uh. Hradiště, Zlín, Kroměříž, Prostějov a Brno venkov do Hluku na oblastní přehlídky dětských recitátorů, recitačních kolektivů, divadelníků a loutkářů. Jako host vystoupil dětský divadelní soubor z Povážské Bystrice. Hlavním pořadatelem této akce bylo Středisko tvořivé dramatiky Základní umělecké školy v Uh. Hradišti.

Zdravotní středisko
V březnu byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci bývalé budovy Okresního komunálního podniku Hluk na zdravotní středisko, které řeší dvě zubní ordinace – dvě křesla, zubní laboratoře, které provozuje firma Dentmerkur, šest místností ordinace externích lékařů – specialistů, vše se sociálním zařízením a čekárnami. Rekonstrukce si vyžádala 3,5 milionu investičních nákladů. Součástí rekonstrukce je provedení nové elektrifikace, zdravotní techniky, ústřední vytápění, plynová kotelna, rozvod plynu a rozvod vzduchu. Stavební úpravy včetně vnější fasády, terénních a sedových úprav byly dokončeny k 1. dubnu. Akci prováděl Městský úřad – stavební práce a výpomocné pro řemesla. Řemeslné práce, elektro, voda, topení, plyn, náťěry a malby provedly soukromé firmy. Byla sem přestěhována i zubní ambulance ze zdravotního střediska na náměstí – MUDr. Lenka Svobodová, další zubní lékařkou je MUDr. Okénková.

Den matek
Ke Dni matek uspořádal Městský dům dětí a mládeže 1. května na sportovní hale besídku.
Žáci Základní školy uspořádali ke Dni matek akademii 5. května na hlucké tvrzi. Účinkovalo 241 dětí. Obě akce byly hojně navštíveny.

František Kožík 85 let

16. května oslavil pětaosmdesáté narozeniny spisovatel srdcím Hlučanů nejmilejší – František Kožík, jehož otec pocházel z Hluku. Mezi čtenáři našly největší obliby jeho životopisné romány a próza, z rodného prostředí krásný román Na dolinách svítá a Šavle a píseň, jejichž děj se odehrává v Hluku a blízkém okolí.

Májová pobožnost
V neděli 29. května v podvečer se konala májová pobožnost věřících i s panem farářem P. Zíbalem u sochy P. Marie nad Hlukem, směrem na Uh. Ostroh. Socha P. Marie zde byla postavena právě před 100 lety.

Církevní slavnosti
Slavnost Vzkříšení a slavnost Božího těla se konaly v kostele a průvodem kněze, ministrantů a dětí kolem kostela.

Státní statek předal rodinné domky městu
O bezúplatný převod rodinných domků Státního statku Nový dvůr Kunovice se zasloužili ing. František Šrahůlek a ing. J. Vodák, kteří zpracovali privatizační projekt Státního statku Nový dvůr. V květnu byly podepsány dohody na ministerstvu zemědělství a rodinné domky čp. 542, 603,1109, 1110,1111,1112 a 1113 jsou v majetku města Hluk.

Dům dětí a mládeže
Ve školním roce 1993/94 pracuje v Domě dětí a mládeže 25 kroužků a kurzů, které navštěvuje pravidelně 385 dětí a dospělých. Již tradičně jsou nejvíce navštěvovány kroužky taneční a keramický ve věku mateřských škol až středoškoláků. Velkou oblibu si získaly též kurzy němčiny a angličtiny pro začátečníky a pokročilé určené zvlášť dětem a zvlášť dospělým. Z dalších zájmových útvarů jsou jsou to dívčí kluby, zobcové flétny, kroužek výtvarný, turistický a rybářský. Mimo pravidelné činnosti pořádá Dům dětí i velké množství příležitostných akcí. K těm největším patřila úspěšná účast na festivalu v italském Tolentinu, zájezdy na vánoční Vídeň a do Paříže, výstavky keramiky v Hluku, Uh. Hradišti a v Uh. Brodě, vydařený tábor o jarních prázdninách a účast tanečních kroužku v různých soutěžích.

Poutě věřících
9. července autokarový zájezd farníků na pouť do Mariazell. Tisíce poutníků, mezi nimi i poutníci z Hluku se v úterý 5. července zúčastnily slavnostní mše na prostranství před velehradskou bazilikou Nanebevzetí P. Marie. Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký Jan Graubner a další biskupové. K poutníkům promluvil pražský biskup J. Škarvada. Apoštolský nuncius Giovanni Coppa opět zdůraznil význam cyrilometodějské mise a Moravy v širokých historickospolečenských souvislostech.
Týž den navečer byli přítomni hlučtí poutníci i s panem farářem poutě na Valech v Mikulčicích v blízkosti základů objevné biskupské baziliky. Na kamenném oltáři, v krajině posvěcené působením soluňských bratří celebroval mši svatou pražský arcibiskup Dr. Miloslav Vlk..
25. září zájezd věřících z Hluku do Ostravy – Vítkovic na Svátek rodiny. Mši sv. celebroval olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner. Odpoledne probíhal kulturní program.

Pronájem kavárny na tvrzi
Ke dni 30. června ukončila paní Daňhelová na vlastní žádost pronájem prostor kavárny a zahradní restaurace na tvrzi. Rada města vyhlásila výběrové řízení za účelem obsazení novým nájemcem. Přihlásilo se 9 uchazečů, se kterých byl tajným hlasováním vybrán p. Jan Prajza, Hluk 394.

Oslavy 700 let první písemné zmínky v Hluku

Tyto oslavy pořádal Městský úřad u příležitosti konání hluckých hodů ve dnech 12. - 14. srpna s následujícím programem:

Pátek 12. 8. Nádvoří hlucké tvrze
20,00 hod. Folklórní pořad k 700. výročí první písemné zmínky o Hluku, režie M. Plachý. Účinkovaly: soubor písní a tanců Lůčka z Kudlovic, mužský sbor a cimbálová muzika z Hluku. Po ukončení beseda u cimbálu a ochutnávání vín.
20,00 hod. Sportovní hala, taneční zábava – hráli Čmeláci

Sobota 13. 8. Malý sál na tvrzi
9,00 hod. Košt vín s cimbálovou muzikou, výstava obrazů ing. Fr. Šrahůlka
19,00 hod. Sportovní hala – lidová veselice – dechová hudba Boršičanka a rocková skupina Čmeláci
20,00 hod. Nádvoří tvrze – Srpnová noc – country zábava – skupina Promile z Hluku

Neděle 14. 8. 
10,30 hod. Kostel sv. Vavřince – slavná, děkovná mše svatá, hlavní celebrant olomoucký arcibiskup Jan Graubner
13,00 hod. Košt vín s cimbálovou muzikou
14,30 hod. Stadion Tělovýchovné jednoty Spartak Hluk
23. ročník Slováckého festivalu dechových hudeb za účasti dechovek: Nedakonice, Šarovec Hluk, Vinařinka z Bzence, Žarošanka, olomoucká Pivovarka, Vracovjáci a Bodovanka
19,00 hod. Diskotéka na stadióně

Muzeum na tvrzi
U příležitosti 700 výročí první písemné zmínky o Hluku byla na tvrzi v horní místnosti ve věži instalována expozice muzea, kde byly vystaveny exponáty od dob pravěku, přes středověk až k dnešku.

Plynová kotelna ve sportovní hale
Plynová kotelna ve sportovní hale se začala budovat v hodnotě díla 1,3 milionu korun. Město tento úvěr zaručí svým majetkem, aby se tato plynová kotelna mohla dokončit do začátku topné sezóny tohoto roku.

Singulární pozemky
Bývalý Městský národní výbor ve snaze zlegalizovat chatovou výstavbu na Babí hoře vyhlásil část těchto singulárních pozemků s chatovou zástavbou za opuštěné pozemky a následně je Okresní národní výbor v Uh. Hradišti převedl na LV č. 1 do majetku města. Dále od roku 1991, kdy vstoupil v platnost restituční zákon u Pozemkového fondu v Uh. Hradišti se nepřihlásil žádný z majitelů těchto singulárních pozemků a Městský úřad v Hluku zaevidoval pouze jednoho. Na jednání na Pozemkovém úřadě v Uh. Hradišti, bylo doporučeno, aby si město nechalo zapsat tyto pozemky jako vklad do katastru u Katastrálního úřadu v Uh. Hradišti. Městské zastupitelstvo s tímto souhlasilo. Pokud Katastrální úřad toto schválí a zapíše jako vklad, bude město dále jednat o náhradních pozemcích ve stejné bonitě s těmi majiteli singulárních pozemků, kteří svůj nárok řádně předloží.

Uctění ostatků svatého Václava
V rámci desetiletí duchovní obnovy byl letošní rok orientován tématem „práce a společenská odpovědnost“. Jeho duchovním patronem je náš národní světec svatý Václav, od jehož smrti uplynulo 1065 let. Po českých a moravských diecézách putovaly v letních měsících ostatky tohoto velikána českého národa. Do našeho kostela byly ostatky sv. Václava přivezeny v neděli odpoledne 21. srpna. Při této příležitosti se konala k poctě sv. Václava pobožnost věřících farníků.

Počty žáků na základní škole

1.-4. ročník       209 
5.-8. ročník       226 
Celkem             435 
Je to nejmenší počet žáků za 120 let, tedy od školního roku 1874/75.

Školní jídelna
Ve školní jídelně se stravuje 196 žáků a to je 45,28 % z celkového počtu žáků a 63 dospělých. Všech strávníků je 259. Ze základní školy se stravuje 38 dospělých a 25 od soukromých firem, neboť byla zavedena služba závodního stravování pracovníků soukromých firem.

Výuka náboženství
Rodiče přihlásili do výuky náboženství z 1-4 ročníku 99 žáků z 5-8 ročníku 31 žáků. Celkem 130 (29,88 %) z celkového počtu žáků. Je to o 4,08 % méně než v minulém školním roce. 1-3 třídu vyučuje pan farář P. Pavel Zíbal, ostatní ročníky katechetka Braštíková.

Oprava školy
V červnu až srpnu byla provedena oprava fasády a střechy „nové školy“ č. p. 950. Byly provedeny tyto práce:
• Střecha: byla provedena výměna krytiny ze 4/5, vyměněny 4 krovy a 2 vazné trámy. Rovněž byly vyměněny všechny klempířské prvky střechy, to je úžlaby, podkapní žlaby, svody, střešní okna, instalovány nové hromosvody.
• Fasáda: byly vyspraveny oduté části staré fasády, která byla řádně očištěna, napenetrována a opatřena 2x fasádními nátěry, které zaručují vzdušnost a trvanlivost zdiva. Na fasádě byly rovněž vyměněny klempířské prvky a provedeny nátěry klempířských a zámečnických prvků.
Dodavatelem těchto stavebních prací byla AS Zevos Uh. Hradiště. Hodnota díla 900.000,-- Kč. Práce byly provedeny v požadovaném termínu a v dobré kvalitě.

Oprava kostela
Oprava kostela probíhala v měsíci květnu až červenci a týkala se: výměna střešní krytiny, včetně klempířských prvků střechy, oprava fasády – oškrábání a otlučení starých zvětralých omítek, které byly nahrazeny novými, celá fasáda kostela byla potažena jemnou vrstvou štukové omítky, která byla penetrována a opatřena 2x nátěrem Minosil (prostupná barva), které cena se pohybuje kolem 200,-- Kč za 1 kilogram. Podstatnou částí finančních nákladů bylo postavení lešení kolem celého kostela včetně věže. Fasáda byla konzultována s ústavem památkové péče v Brně, kterého podmínky musely být dodrženy.
Rovněž byl proveden nátěr plechové pozinkované báně věže barvou měděného odstínu značky Loba. Nátěr věže prováděla firma Ekostas Uh. Brod – horolezci v hodnotě 50.000,-- Kč. Rovněž byla vyčištěna pozlacená koule pod křížem. Při opravě střechy byla provedena oprava a doplnění hromosvodů. Kolem celého kostela byl proveden nový sokl ze sanační omítky (prostupný), jelikož náhled byl 800,-- Kč na 1m2.
Dodavatelem stavebních prací byl SAS AS Uh. Brod. Náklady této opravy = 1,265.900,-- Kč. Městský úřad na opravu věnoval 700.000,-- Kč a památkový úřad Brno 145.000,-- Kč. U vchodu do kostela byla vsazena mramorová deska s nápisem: Obnoveno nákladem Městského úřadu v Hluku a farníků L.P. 1994.

Oprava fary
Na farní budově byla provedena oprava fasády a přiléhajících zídek ohrazení farního dvora. Stará fasáda fary byla oklepána až na cihly a nahrazena novou omítkou včetně vrchní vrstvy, která byla provedena obdobně jako na kostele, penetrační nátěr 2x Minosil. Rovněž tento objekt je chráněn památkovým úřadem a byly respektovány jeho požadavky. Byly provedeny nátěry oken, dveří, klempířských prvků, provedena oprava komína a nutná oprava střešní krytiny. Práce na opravě této budovy prováděla místní soukromá firma Realstav (Směšný), která práce provedla za 229.834,-- Kč v měsíci červnu až červenci. Při opravě fasády, hlavně při odstranění starých omítek vypomohli padesátníci ročníku 1944. Lešení a část materiálu zdarma poskytla firma Plynotop Hluk, Kadlčík – Koníček. Rovněž na budovu fary byla vložena deska s nápisem: Obnoveno L.P. 1994 pomocí ročníku 1944.

Arcibiskup pražský kardinálem
Papež Jan Pavel II. Jmenoval 30. října 30 nových kardinálů z 24 zemí. Celkový počet kardinálů je 167. Mezi jmenovanými byl i 62 letý pražský arcibiskup Dr. Miloslav Vlk. Prvním českým kardinálem byl Jan Očko z Vlašimi 1378, předposledním P. František Tomášek, který před 2 lety zemřel. Miloslav Vlk je dvacátým kardinálem českým.

Nová busta T. G. Masaryka
Pod patronací místního sdružení Občansko demokratické strany byla 13. 11. před budovou Městského úřadu slavnostně odhalena busta našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Autorem busty je pan František Dufka z Hluku, který v průběhu práce zemřel, její dohotovení zajistila jeho dcera ve spolupráci s žákem pana Dufky, panem Minxem z Velké nad Veličkou. Tuto bustu za minimální honorář rodina Dufkova věnovala městu Hluku.

Volby do zastupitelstva města
V pátek 18. 11. a v sobotu 19. 11. se konaly volby do městského zastupitelstva. Tři volební místnosti byly na nové škole. Bylo zapsáno 3.239 voličů, voleb se zúčastnilo 2.248 (69,4 %). Uvádím jména 21 zvolených kandidátů.

Křesťanská a demokratická unie, Československá strana lidová – KDU-ČSL
Ing. František Šrahůlek 57 let Lesní inženýr KDÚ-ČSL
Josef Kadlčík 50 let podnikatel KDÚ-ČSL
František Bláha 61 let Zástupce starosty KDÚ-ČSL
Jiří Vozár 40 let řezník-podnikatel KDÚ-ČSL
František Kadlčík 37 let Podnikatel bezpartijní
Marie Kupková 39 let Učitelka bezpartijní

Občanská demokratická strana – ODS
Ing. Jan Šimčík 41 let Ved. provozu Let ODS
Ing. František Rybnikář 48 let Vedoucí provozu ODS
Miroslav Špaňhel 49 let Dělník ODS
František Konečný 57 let Dělník ODS
Radek Píštěk 30 let Zemědělec ODS
Václav Hájek 50 let Podnikatel bezpartijní

Česká strana sociálně demokratická – ČSSD
Helena Šimčíková 43 let Podnikatelka ČSSD
Václav Prachař 44 let Řidič ČSSD
Antonín Mitáček 43 let Dělník bezp

Hnutí zemědělců – HZ
Josef Hrošík 39 let Člen ZOD bezpartijní

Komunistická strana Čech a Moravy – KSČM
František Gál 43 let Velitel PÚ KSČM
Antonín Menšík 46 let Řidič KSČM
Otakar Konečný 60 let Důchodce KSČM

Českomoravská strana středu – ČMSS
Jaroslav Machala 56 let Podnikatel ČMSS
Jan Dostál 46 let Elektrikář bezpartijní

Nové zastupitelstvo
V pátek 2. 12. se konalo na tvrzi první zasedání Městského zastupitelstva, zvoleného v komunálních volbách. Tajným hlasováním byli zvoleni:
Ing. Jan Šimčík – ODS – starosta
Ing. František Šrahůlek – KDU-ČSL – místostarosta

Rada města:
Ing. František Rybnikář – ODS –
Václav Hájek – bezpartijní 
Radek Píštěk – ODS 
Josef Kadlčík – KDU-ČSL 
Jiří Vozár – KDU-ČSL 

Stolní tenis
Po mnoha letech se hraje v našem okrese opět ligová soutěž ve stolním tenisu. Před 15 lety sestoupili po několikaletém působení z ligové soutěže muži Hluku. Až v minulé sezóně družstvo žen Spartak Hluk pod vedením předsedy oddílu J. Uhra vyhrálo přebor kraje a postoupilo do druhé celostátní ligy. V krajském přeboru 1. třídy hrají z našeho okresu muži Spartak Hluk a béčko žen z Hluku.

Budování města
Kanalizace: Vyšehradská – Hlavní, prováděla firma ZEVOS Uh. Hradiště, 3.650.000,-- Kč
Chodníky: Vyšehradská – Hlavní, vlastní pracovníci 160.000,-- Kč
Plynofikace – Sadová, Čtvrtě, Sokolská, Kostelní, 2.300 bm, 2.300.000,-- Kč
Boršická, Drahy, Dílce, Hrnčířská, 1.780 bm, 1.805.000,-- Kč
Práce prováděly firmy – Plynotop, Montop, zemní práce a zásypy vlastní pracovníci.
Tvrz: sanace zdiva, odvlhčení, anglické dvorky (kanál) kolem tvrze. Firma ZEVOS Uh. Hradiště, 700.000,-- Kč
Kavárna tvrz: rekonstrukce a modernizace, vlastní pracovníci, 650.000,-- Kč

Městská policie
V regionu Hluk zaznamenala Městská policie tyto případy:
• pokus o sebevraždu 2x
• přestupky na úseku dopravy 40x
• závažné dopravní nehody 2x
• přestupky v kompetenci Městské policie řešené blokově – nepovolené skládky, rušení nočního klidu, drobné ublížení na zdraví, nepovolené hudební produkce 52x
• bylo uděleno 123 napomenutí za drobné přestupky
• 42 případů bylo předáno policii České republiky Uh. Ostroh s podezřením na spáchání trestného činu
• krádeže kol – 10x Čtyři kola byla vypátrána a předána majitelům
• ve 3 případech převážela Městská policie naše spoluobčany do psychiatrické léčebny
• pátrací akce ve spolupráci s policií České republiky po pohřešovaných osobách 12x

Počasí
Leden:
• zpočátku ráno +3°C, odpoledne 5°C
• dále ráno -2°C, odpoledne 4°C, občas déšť a větrno
Únor:
• zpočátku ráno kolem 0°C, odpoledne 5°C
• od 13. 2. do 22. 2. v noci -10°C, přes den -2°C
• zbytek měsíce v noci i ve dne mírně nad 0°C
Březen:
• zpočátku ráno 6°C, odpoledne 10°C, déšť, vítr
• uprostřed ráno -5°C, odpoledne 10°C
• koncem ráno 10°C, odpoledne 15°C
Duben:
• na Bílou sobotu 2. 4. zataženo, déšť, ráno 0°C, odpoledne 8°C
• neděle velikonoční – polojasno 12°C
• 11. - 12. dubna hodně pršelo
• od 19. 4. až do konce měsíce ráno kolem 0°C, odpoledne 10°C
Květen:
• v neděli 1. 5. déšť
• zpočátku měsíce ráno 0°C, odpoledne 16°C
• dále ráno 8°C, odpoledne 15°C déšť
• od 9. 5. ráno 8°C, odpoledne 20°C
• 10. 5. prstencové zatmění Slunce, poslední v tomto tisíciletí bylo pozorovatelné i na české obloze, avšak jen částečně. Příští zatmění bude až v roce 2.075
• uprostřed měsíce 25°C
• 19. 5. vydatně napršelo a mírné ochlazení
• koncem měsíce déšť, bouřky, ráno 13°C, odpoledne 20°C
• na stromech (švestky, jabloně) abnormální výskyt mšice
Červen:
• zpočátku chladno, déšť bouřky, ráno 10°C, odpoledne 17°C
• koncem měsíce ráno 20°C, odpoledne 34°C
Červenec:
• zpočátku ráno 15 – 20°C, odpoledne kolem 30°C
• 16. - 23. 7. vletělo do planety Jupiter 21 jader komety Skolmaker Levy 9 a nastal mohutný výbuch
• koncem měsíce ráno 20°C, přes den 35°C, sucho
• nejteplejší červenec za posledních 220 let
Srpen:
• zpočátku teplo a sucho, ráno o 6 hodinách 20°C, přes den 35°C a večer v 8 hodin 30°C
• 8. 8. konečně popršelo s bouřkou
• dále bouřky, déšť, teplo
Září:
• ráno 15°C, odpoledne 23°C, přeháňky, bouřky
• uprostřed ochlazení, ráno 2 – 10°C, odpoledne 16°C
• koncem oteplení
Říjen:
• zpočátku ochlazení, ráno 1-4°C, odpoledne 8-16°C, ráno mlhy
• dále proměnlivo
Listopad:
• zpočátku ráno 8°C, odpoledne 10-12°C
• uprostřed déšť, ráno -10°C až +5°C, odpoledne 6°C, často déšť
• koncem ráno 5°C, odpoledne 10°C
Prosinec:
• zpočátku -2°C až -5°C, odpoledne 5°C, občas déšť
• v sobotu na Štědrý den a další vánoční svátky zamrzlé, slabounký sněhový poprašek
• 28. 12. moc pršelo
Tento rok byl nejteplejším rokem století. Byl teplotně silně nadnormální, srážkově naopak silně podnormální.

Podnikatelská činnost
V Hluku je 437 podnikatelů. Uvádím 119 podnikatelských oborů a počty podnikatelů. Někteří podnikají i v několika oborech:
obchodní činnost – 154, projektová činnost v investiční výstavbě – 9, revize a zkoušky plynových zařízení – 3, vodoinstalatérství – 6, truhlářství – 16, plynoinstalatérství – 4, hubení škodlivých živočichů, desinfekce, desinsekce, deratizace – 3, silniční doprava – 19, zprostředkovatelská činnost – 53, provozování technické zábavy – 1, kovoobrábění – 8, zámečnictví – 28, poradenská činnost v oblasti kovoobrábění – 3, konstrukční práce v kovoobrábění – 1, výroba dopravních značek a dopravní značení – 1, dopravní značení – 3, sedlářství a čalounictví – 1, mandlování prádla – 1, revize elektrických zařízení – 6, stavební práce pomocí horolezecké techniky – 5, koupě zboží a další prodej – 7, studnařství – 2, dřevařská prvovýroba – 6, malířství a natěračství – 21, hostinská činnost – 15, montáž a údržba elektrických zařízení – 5, ubytovací činnost – 1, diskžokej – 2, zřizování poplašných zařízení – 1, zednictví – 21, montáž a zkoušky zdvihacího zařízení – 3, práce s motorovou pilou a přibližování dřeva – 1, práce s motorovou pilou – 2, provoz čerpací stanice – 1, výroba drobných dřevařských výrobků – 1, provozování cestovní kanceláře – 3, šití oděvů, doplňků a prodej – 9, krejčovská práce – 11, výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů pro domácnost – 10, řeznictví a uzenářství – 6, pekařství – 2, výroba mikroštítků – 1, oprava motorových vozidel – 13, cukrářství – 3, výroba lyží a sportovního nářadí – 1, školící činnost – 2, výroba cementového zboží – 7, konzultační činnost v oblasti informatiky – 1, půjčovna automobilů – 2, opravy karoserií – 4, poradenská činnost v oblasti stavitelství – 1, podlahářství – 7, opravy chladniček – 1, zpracování kamene – 1, čalounictví – 2, opravy šicích strojů – 2, účetnické práce – 7, aranžování – 1, krojové, pánské a dámské krejčovství – 1, kadeřnictví – 5, stavitel – 8, montáž a opravy telekomunikačních zařízení – 1, sběrna chemické čistírny a prádelny – 1, výroba a oprava elektroniky – 3, stavba strojů s mechanickým pohonem – 1, montáž technologického zařízení – 1, výroba a prodej extrudovaných potravin z kukuřice – 1, poskytování software – 3, výroba a prodej cukrové vaty – 1, vydávání místního tisku – 1, pořádání kulturních představení – 1, provozování kina – 1, výroba a prodej dámského a dětského ošacení – 1, výroba a prodej modelů – 1, ruční šití – 1, klempířství – 9, administrativní práce – 3, tesařství – 1, vložkování komínů – 5, montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektrotechniky – 1, sklenářské práce – 3, fotografické služby – 1, kovářství – 1, oblast nakládání s odpady – 1, kosmetické služby – 2, obkladačské práce – 1, pohřební služba – 1, výroba kartonů, obalů – 1, výroba dekorativních předmětů – 1, elektroinstalatérství – 1, montáž ekologického pohonu do vozidel – 1, kominictví – 1, pneuservis – 1, montáž drobných výrobků z plastů – 1, instalace a opravy ústředního vytápění – 1, montáž nábytku – 1, zemní práce – 2, úprava srsti a drápků u psů – 1, čistění koberců – 1, provádění bytových a občanských staveb – 1, provádění tepelných a hlukových izolací – 1, opravy chladičů – 3, výroba pletených oděvů – 3, oprava obuvi – 1, výroba elektronických prvků – 1, půjčovna průmyslových výrobků – 1, opravy interiérů a exteriérů budov – 1, projektování elektrických zařízení -1, montáž elektrických zařízení, výroba rozvaděčů mírného napětí – 1, průvodcovská činnost – 1, poradenská činnost v zemědělské oblasti – 1, výrobky z plastických hmot – 1, výroba řemínků a tašek – 1, pokrývačství – 1, montáž a prodej žaluzií – 1, provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici – 1, lepení dekorativních prvků z polystyrénu a korku – 1, výroba a prodej keramiky – 1, prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů – 2,

Pohyb obyvatel
Narodilo se 43 dětí
19 dívek, 24 chlapců
Zemřelo 45:
30 žen – průměrný věk 80 let
16 mužů – průměrný věk 50 let
Přistěhovalo se 54, odstěhovalo 57
Manželství uzavřelo 45 párů:
církevních sňatků 27 párů
civilních sňatků 18 párů
K 31. 12. 1994 v Hluku žije 4.330 obyvatel.