Autobusová doprava

V průběhu dvacátých let minulého století začaly do Hluku pronikat nové myšlenkové proudy a civilizační prvky. Početná skupina Hlučanů a Hlučanek začala jezdit za prací „do světa“. Chlapi našli práci často až na Ostravsku, mladá děvčata nalezla uplatnění u Batě ve Zlíně. Vyvstala potřeba nových komunikačních spojů. Zatímco v minulosti bylo třeba ujít 10 -12 km pěšky do Uherského Hradiště, Uherského Brodu nebo Uherského Ostrohu, kde byly zdroje nových informací a výměny zboží se širokým okolím, po 1. světové válce bylo vytvořeno pohodlnější spojení autobusy. Už v roce 1926 koupil bývalý starosta Antonín Pospíšek dva autobusy. Jedním dopravoval poštu i osoby na trase Hluk – Uherské Hradiště. Pravidelně denně vyjížděl od pošty v Hluku v 6,45 hodin, zastavoval u Nemravova hostince dále v Kunovicích a dojížděl k uherskohradišťské poště. Odtud vyjížděl v 11,45 hodin zpět do Hluku. Jízdné pro obě cesty bylo tehdy 9 Kč. V sobotu odpoledne jezdil pro dělníky, vracející se z práce ve Zlíně a v Ostravě, k vlaku do Kunovic, kam je v neděli večer opět odvážel. Druhý autobus podle počtu přihlášených, jezdil ve čtvrtek ráno do Uherského Brodu a zpět, v pátek do Uherského Ostrohu a zpět.
Rozvíjející se dopravní spojení přineslo velice rychle změny v kultuře a způsobu života obyvatel. Výraznou změnou byl např. nástup městského odívání, které do Hluku přinesly baťovské dělnice.

To, jak se postupně vyvíjela autobusová doprava ukazují názorně protokoly obecního zastupitelstva:

25. 3. 1926 o 3. hod. č. 1970 p. Z podnětu žádosti p.  Ant. Pospíška z Hluku o udělení koncese pro periodickou dopravu osob automobilem na trati Hluk – Kunovice – Uh. Hradiště podané u okresní politické správy v Uh. Hradišti, usneseno sděliti jmenované okresní politické správě v Uh. Hradišti k dotazu z 18. 3. 1926 č. 1322, že místní potřeba udělení koncese té vyžaduje, a že sazba z Hluku do Kunovic nádraží 4 Kč, z Hluku do Uh. Hradiště 4,5 Kč na osobu, tedy průměrně 40 – 45 hal. na osobu a km, jest přiměřená a místním poměrům odpovídající.

1. 9. 1928 č. 4945 pol. Usneseno vzhledem k místní potřebě doporučiti udělení koncese pro periodickou dopravu autobusem dle jízdního řádu a to jednou týdně vždy ve středu na trati Horní Němčí – Slavkov – Dolní Němčí – Hluk – Kunovice – Uh. Hradiště a zpět p. Antonínu Galuškovi se stanovištěm ve Slavkově č. d. 147 a projeviti souhlas též s jízdním řádem a tarifem jízdného ježto odpovídá místním poměrům.

1. 9. 1928 č. 4946 pol. Usneseno vzhledem k místní potřebě doporučiti udělení koncese pro periodickou dopravu osob autobusem jednou týdně, vždy ve středu na trati Boršice u Batnice - Slavkov – Horní Němčí - Dolní Němčí – Hluk – Kunovice – Uh. Hradiště a zpět Marii Zlomkové se stanovištěm živnosti v Boršicích u Blatnice č. 109 a projeviti souhlas též s jízdním řádem a tarifem jízdného ježto odpovídá místním poměrům.

10. 11. 1930 č. 3700 pol. Na žádost okr. úřadu z 10. 9. 1930 č. 1766 /V 12/ 30 usneseno vyjádřiti se ve věci udělení koncese ku provozování periodické dopravy osob autobusem Janu Světínskému na trati Dolní Němčí – Hluk – Kunovice – Uh. Hradiště se stanovištěm Dolní Němčí č. d. 45. Stran místní potřeby této autodopravy kladně.

13. 2. 1931 č. 200 p. Usneseno z hlediska místních poměrů a potřeb doporučiti udělení koncese ku provozování periodické dopravy osob autobusem na trati Dolní Němčí – Hluk – Kunovice – Uh. Hradiště a zpět o kterou žádají bratři František a Jan Milošovi z Horního Němčí.

13. 2. 1931 č. 270 p. Usneseno z hlediska místních poměrů a potřeb doporučiti udělení koncese ku provozování živnosti periodické dopravy osob autobusem na trati Horní Němčí – Slavkov – Dolní Němčí – Hluk – Kunovice – Uh. Hradiště o kterou žádá František Světinský z Dolního Němčí. Zároveň uznán jídzní řád vyhovující a jízdné 5 Kč za osobu přiměřeným

12. 4. 1933 č. 1366 pol. na dotaz okr. úřadu v UH z 29. 3. 1933 č. 5041/V – 12/33 ve věci žádosti Františka Pospíška z Hluku za koncesi pro pravidelnou hromadnou autodopravu osob z Hluku do UH., usneseno jednomyslně se vyjádřiti tak, že místní potřeba vyžaduje udělení této koncese, a že sazba jízdného 4 Kč za osobu je místním poměrům přiměřená.

11. 10. 1937 č. 2137 pol. Usneseno jednomyslně se vyjádřiti na dotaz okr. úřadu v UH ze dne 21. 7. 1937 č. 10881/1 / VI – 2 že potřeba obyvatelstva vyžaduje rozšíření koncese pro pravidelnou hromadnou autodopravu osob z Hluku do UH o další vůz o níž žádá p. František Pospíšek narozen 6. 12. 1900 v Hluku, příslušný tamtéž.

(Z archivu čerpala M. Plačková)