Císařské narozeniny. Slovácké noviny - 20. 8. 1910

Na oslavu osmdesátiletých narozenin Jeho Apoštolského Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. bude spolek vojenských vysloužilců v Hluku pořádati v neděli dne 21. srpna t. r. slavnost pětadvacetiletého jubilea svěcení svého praporu, jehož Matkou jest Její Císařská Výsost Nejosvícenější Arcikněžna Marie Valerie. Slavnost bude veliká, pročež žádáme všech přátel, by se v hojném počtu dostavili. Ráno dne 21. srpna o 5. hod. budíček, kolem 9. hod. uvítání spolků a všech vzácných hostů, o 10 hod. seřadění spolků a průvod na služby Boží s kázáním na náměstí, které o pl 11. hod. konati bude vdp. probošt Msg. Dr. Ant. C. Stojan, říšský a zem. poslanec, po službách po službách božích promluva a poděkování všem, kteří na prapor a slavnost nápomocni byli, defelírka, od 12. hod. rozličné promluvy, pak volná a taneční zábava. Nejsrdečněji děkujeme však dobrodincům, kteří na opravu praporu a slavnost nápomocni byli. Jsou to hlavně: 1. Jeho Apoštolské Veličenstvo nejmilostivější císař a král náš František Josef I. 2. Rolnická záložna v Hluku 3. Jeho Jasnost milostivý kníže pan Jan z Lichtensteinu. 4. Jeho Eminence ndp. arcibiskup olomoucký František Bauer. 5. Vdp. probošt Dr. Ant. C. Stojan, říšský a zemský poslanec, firma pp. Bratří Paříkové v Napajedlích, firma p. Wichterle v Prostějově, p. Albert Grünfeld, obchodník v Hluku, p. Frant. Ouředníček, poštmistr v Hluku, p. Jan Ouředníček, c. k. okresní rada ve Vídni, p. Eduard Ouředníček, c. k. zemský inspektor v Brně. Za udělené dary všem vroucí díky a mnohokráte zaplať Pán Bůh volá spolek vojenských vysloužilců v Hluku.
V Hluku dne 15. srpna 1910
Jan Podlas, t. č. předseda