Dožínky 1931 (Slovácké noviny - 14. 8. 1931)

Katolické spolky zdejší, hlavně Orel a Omladina pořádaly v neděli společně letní slavnost, jaké již dlouho u nás nebylo. Katolická Omladina uspořádala starobylé dožínky, Orel veřejné cvičení. Průvod přes městečko do zahrady p. Pospíška byl opravdu krásný. Orelská modř střídala se vhodně s nádherou krásných národních krojů. Před dožínkami promluvil předseda kat. Omladiny Plaček, po krásných dožínkách promluvil k velmi četně shromážděnému obecenstvu poslanec Vičánek. Zdůraznil nutnost svorné spolupráce všech uvědomělých katolíků ve šlépjejích našich vůdců – zvěčnělého arcibiskupa dra Stojana a ministra Šrámka. Následovalo zdařilé orelské cvičení, které se těšilo velké pozornosti a jistě vzbudí v Hluku více porozumění pro tělesnou výchovu v Orle. Celá slavnost velmi pěkná a zdařilá, ukazuje, že se v Hluku vyjasňuje a hlučtí katolíci po krátkém poblouznění vracejí se na svá místa.