Spolek dobrovolných hasičů

V roce 1868 advokátní koncipient Krška založil v Třebíči první hasičský sbor. Tento se však brzy poněmčil, proto roku 1871 založil Krška první ryze český hasičský sbor ve Velkém Meziříčí. Po tomto příkladu se začaly zřizovat další hasičské sbory. V Hluku vznikl hasičský sbor 30. července 1879. U jeho zrodu byli: rektor místní školy Emil Zapletal, farář František Martilík a starosta obce Matouš Dohnal. Stříkačku daroval sboru hrabě z Westfallenů z Uherského Ostrohu. Činnost sboru se rozvíjela jen velmi pomalu. Nastalo hodně práce a starostí s pořizováním výzbroje a výstroje, které se nakupovaly většinou na dluh a na směnky. Protože byli ve spolku dobří hospodáři, zapůjčili do začátku dle možností peníze. Největším podporovatelem byla Rolnická záložna v Hluku, správce knížecího panství, občané Tomáš Sadílek, František Ouředníček, Antonín Mitáček, později Jan Kočí a Jan Píštěk. Část prostředků získával sbor od pojišťoven za dobře provedené zásahy u požárů v celém okolí. V letních měsících byla pořádána veřejná hasičská cvičení, kterých se účastnili i hasiči z blízkých i vzdálenějších obcí.
   V roce 1898 byl předsedou sboru Jan Svadbík č. 109, náčelníkem mlynář Vilém Pípal, jednatelem Antonín Machala č. 512. Sbor sám měl tehdy 21 členů. V témže roce měl sbor  dvouproudovou stříkačku a také stříkačku ruční, 500 m hadic, hasičský vůz, posunovací žebřík, 2 jiné žebříky, 4 kopále, dvoukolový naviják a výzbroj pro 45 mužů, vše v ceně 2500 zlatých.
   V roce 1905 bylo rozhodnuto o stavbě hasičského skladiště ve „Psinci“ (dnes Hřbitovní ulice). V roce 1906 bylo dokončeno. I přes podporu Lichtensteinů se sbor velmi zadlužil a po velkých tahanicích byl rozpuštěn. Při dalších jednáních s obecním představenstvem byla dosažena dohoda o finanční podpoře sboru obcí. Dluhy byly vyrovnány a členové znovu nastoupili do služby.
   V průběhu první světové války odešla většina členů na frontu, takže sbor musel být sestaven z přestárlých občanů a sloužil pouze jako požární pohotovost. Po válce činnost pokračovala, chyběl jen František Dohnal, který padl ve válce.
   V roce 1932 byla za 40 tisíc Kč zakoupena první motorová stříkačka s dostřikem 38 m. K ní patřilo také 250 m vysokotlakých hadic a 8 m savic. Motor měl 32 HP.
    V průběhu druhé světové války drželi členové sboru dnem i nocí požární služby.
    Po druhé světové válce došlo k velkému rozmachu požární ochrany. Sboru byla pravidelně přidělována stále modernější technika.

Hasičská kronika

Oslava jubilea - 130 let od založení hasičského sboru v Hluku

Ukázka starodávného hašení - předvedli 19.7.2014 hlučtí hasiči v Bánově