Ukázka hlucké mluvy

Videoukázka huckého řečňování

A už drnkaj! A už běž!
Aldamáš Hostina při ukončení draní peří
Baběnka Babička
Babúzňat Nespat, bdít v nočním čase
Bacit Uhodit
Bacúch Nepodařená buchta
Báchor Břicho
Balamuťa Nadávka
Balamutit Podvádět, šidit
Baňa Pohárek alkoholu
Ber odkáď ber  Ber kde ber
Ber, pokáď dávajú  Ber, dokud dávají
Blafkat, blavúzňat Štěkat
Bláňat Křičet, řvát, plakat
Blbaňa Hlupačka
Blomcat Bloumat
Bombóze Bonbony
Brablenci Mravenci
Brdečko Hák na zavěšení zabitého vepře
Brkat Říhat
Břéskat Vykřikovat
Buďa tebú  Být tebou
Budeme všeci za Sadílkovým … na hřbitově
Búchlý Praštěný
Býl přéjítý prvním mrázem Vypadal přepadle
Bylo tam řevu jak v židovskéj škole Byl tam rámus
Cagoň Výrostek
Cancór Cár
Cap Kozel
Cap má také fúsa a néni filozof Kozel má vousy a není filozof
Casnovat Třást někým, něčím
Cébit - cébíky Plakat - pláč
Cecká to jak koza mydliny Pije to bez zájmu, lhostejně
Celý tata Podobá se otci
Cicúrat Málo téct
Cicúrek Pramínek
Citýrovat Sekýrovat
Co po ledačem Nestojí to za nic
Co trtíš? Co zmatkuješ?
Co už včíl? Teď už se nedá nic dělat
Cosi sa ně měrčí  Už si to uvědomuju
Cpál sa bez omatě, jedl ohumno  Jedl hltavě, rychle
Cúfat Couvat
Cvakala mu prdelka  Bál se
Cvíboch Piškot
Čagan Hůl
Čapět Dřepět
Čava Nadávka (pro ženu)
Čert sa nikdy nevysere na malú hromádku Vždycky se přihodí více špatných věcí
Červený jak šumické tela (přirovnání)
Čŕknút Prudce vylít
Čučat Hledět
Čut Slyšet
Daj husi sena Je to marné, neřešitelné
Darmo teplo z huby vypúšťat Škoda o tom mluvit
Dědáček Dědeček
Dekl Poklop
Dělá v tom galimatyáš Zmatkuje
Dlábit Mačkat
Dlachmat, duchlit, stískat Mačkat
Dlážka Podlaha
Dlúhý jak púťová pěsnička Dlouhý jak písnička z pouti (bývaly nekonečné)
Do Vlčnova za půl hodiny, z Vlčnova za 10 minut Vždycky tam doško ke rvačce a utíkalo se
Dočkáme-li  Dožijeme-li se
Dohoví lesti   Kdoví jestli
Dohúkat Zmást
Dokáď jedna trnka, dotáď řitka brnká  
Dokřápat Dotlouct
Došél dom a rozpravíl sa Přišel domů a převlékl se
Došmatlál sa S námahou přišel
Došúrat sa  Dobelhat se
Dráňat Žadonit
Drkotat sa Třást se
Drva Dřeva
Drží sa toho jak húpý dveří Lpí na tom
Drží to jak luteránská víra Je to pevné
Duchna Peřina
Dundélek Uzlík
Durchem durch  Skrz - naskrz
Durychovat Naléhat
Dvérca Dveře
Dýchá jak překrmená hus Těžce dýchá
Dyňa Tykev
Dyž Pámbu dopustí, aj motyka spustí Všechno se může stát
Dyž sa stane z hovna písař, myslí si, že už je císař Dej prosťáčkovi funkci a stoupne mu to do hlavy
Džógnút Píchnout
Eště cekni!  Už ani nedutej!
Fatrc (chleba) Obrovský kus
Firhaňky Záclony
Fluty, pantalóny, gatě Kalhoty
Frflat, brčat, brblat Nadávat
Furt Stále
Gde pichne, tam bolí  
Gécat Strkat (do někoho)
Giglat Kývat
Glvnút Klovnout
Gňábit (koťátko), muckat Mačkat
Golózňa Hlava
Gramlavý, gebelý, křemela, čambrla, šmatrča, nerajda Nešika
Grča Boule
Gryndat Bryndat
Guča, hafolec Hromada
Gúlat Koulet
Halúzková Slivovice
Hamovat sa Uskromnit se, brzdit svou chuť 
Hen, henkaj Tam
Hepaňa , stupaňa Mohutná žena 
Hépat Skákat
Hleďa v oči  Očividně
Hledí enom tým bílým Hledí zle, nenávistně…
Hledí jak čerstvo vyoraná myš Hledí překvapeně, udiveně
Hledí jak Filip na masné krúpy Hledí překvapeně, udiveně
Hledí jak kuna z roždí Hledí záludně
Hledí jak pukač (pukač=zkažené vejce) Hledí zle, nenávistně…
Hledí jak žaba z kyšky Hledí překvapeně, udiveně
Hledí na to jak tela na nové vráta Hledí překvapeně, udiveně
Hňácat Tvarovat, modelovat
Hnali ho sviňským krokem Nesmlouvavě ho vykázali
Hňápnút Skočit
Hni sebú! Spěchej!
Holaj duša!  
Holport Spravedlivé dělení
Honem, honem, všecko hovnem Práce kvapná málo platná
Hóní ně mlsná Mám chuť na něco dobrého
Hóníl ho jak zdutú kozu  Hnal ho do práce
Hoří mu kúdel u prdele Je v úzkých (teče mu voda do bot)
Hotař Hlídač sadů a polí
Hrča, grča, džongól, gongól Hrb
Hrncovat Rachotit
Hrotek Nádoba na dojení mléka
Huba jak pětka galoša Velká ústa
Huba od ucha k uchu Šměje se
Húlava Prudká přeháňka
Húra Půda
Huškat Nepravdivě informovat
Hyhúzňat sa Smát se
Chceš po čuni? Chceš facku?
Chceš po čuni?  Chceš facku?
Chlachtat sa Smát se
Chlastat, slopat Nadměrně užívat alkoholu
Chlópnút Spadnout, praštit
Chlpky, chlpky - planty, planty  Kdo pije, plete pak jazykem
Chodí jak Margetík  Chodí bez čepice
Chodí jak po vysrání Je přepadlý, zaražený
Chodí jak vějica, jak vytrtajč Chodí málo oblečená, oblečený
Chodí od ničeho k ničem Fláká se
Chodí s nosem navrch, enom aby mu doňho nenapršalo Je pyšný, ale pýcha předchází pád
Chodíl po celém háji, uťál na samém kraji Vybíral, až přebral
Chodit po pansku Nechodit v kroji
Chodit po sedlcku  Chodit v kroji
Chodit vekslovat cedulky Chodit měnit lístečky - viz.Vzpomínky J.Lekeše
Chytíl ho za krabátek... Popadl ho…
Chytlo ně boléní Dostal jsem koliku, záchvat
Ibriční Rezervní
Ide mu to jak dyž kosák z řiti tahne, jak psovi pastva Jde mu to ztuha
Izba Světnice
Já z tebe dostanu mladé! Ty mě zničíš!
Jak šířa  Po celé šířce
Jak zdélá Po celé délce
Jaksi ně nešmakuje Trpím nechutenstvím
Jaký dupkál, takú potkál Rovný si hledá rovného
Jaký- taký  Ucházející
Járek Potůček
Je blbý jak puštok, jak troky Jeho hloupost nemá mezí
Je červená jak šumické tela (přirovnání)
Je chytrý jak Šalamúnova prdel Myslí si, že je kdovíjak chytrý
Je jak po kozlatoch  Je zdrchaný
Je jich tady jak škaredých koní na jarmaku Je jich tady příliš mnoho
Je podŕcaný Je mentálně slabší
Je potřeba mu zdvihnút hrant Je na něho třeba větší přísnost
Je potřebný jak komunista na Velehradě Je zcela zbytečný
Je tady smradu jak na psí svaďbě Páchne to tu
Je tady za nevěstu  Přiženil se a musí poslouchat
Je tam řevu jak v židovskéj škole Je tam hlučno
Je to jak dyž hrach na stěnu háže Je to marné
Je to jak z hovna gula  Je to nedokonalé
Je to na jedno kopyto Je to všechno stejné
Je to naser-mater  Je to zmatené, chaotické
Je to práca jak dyž sere a maluje Práce, která za nic nestojí
Je to rovné jak dyž býk ščí  Je to křivé
Je to samá chuť  Velice chutné a dobré
Je to skrz móres Kvůli dobrým mravům
Je to šul nul Je to spravedlivé
Je toho na mancáry Je toho moc
Je toho tak žabě po kotíky Je toho málo
Je tu zima jak v sýrni V sýrni zrály na hluckém dvoře sýry
Je zarostený jak Ezau (Biblické přirovnání)
Je zelený jak sedmica  
Je zhánčlivá Umí všechno zajistit
Je zkrúcený jak paragraf  
Jede bez držačky ručky Jede (na kole), aniž by držel řídítka
Jede jí huba jak šlajfířovi Je velmi výřečná
Jeden tihy, druhý hat Nemohou se shodnout - jeden hot a druhý čehý
Jeden za osnást a druhý bez dvúch za dvacet Jsou oba stejní
Jednú na svět, podruhéj z něho Rčení používané hojně na pohřbech
Jednú řiťú sa nedá sedět na dvúch stoličkách Nelze sloužit dvěma pánům
Jest bez omatě, ohumno Jíst hltavě
Jít do kúta Navštívit šestinedělku
Jupka Krojová halenka
Kabélka Sáček
Kacabaja Krátký ženský kabátek
Kálenica Hřeben střechy
Kde sa kdo zrodí, tam sa aj hodí Nikdo se nemá cpát kam nepatří
Kde sem to enom pichl?  Kam jsem to jen dal?
Kdo chce slopat, mosí kopat  Kdo chce pít, musí kopat (vinohrad)
Kdo má kozu a králíků, nech volí agrárníků  Dobové volební heslo
Kdo má peníze, má aj rozum S penězi přichází i chytrost (stoupne sebevědomí)
Kerchov Hřbitov
Klebetit Pomlouvat
Klohnit Vařit
Kmasoň Urostlý, zdatný chlap
Kolacat sa Viklat se, klátit se
Koléj-toléj Kolik-tolik
Kolňa Dřevník
Kolondovat Mluvit o něčem stále dokola
Kombélat, hongat Houpat
Koštovat Ochutnávat
Koťáry, kotovice Hliněné cihly, vepřovice
Kotchan, brutvan Hrnec, pekáč
Krbík Pouzdro na ostřící kamínek (na kosu)
Krčíl sa jak dyž sere kocúr do plev  
Krúžlat Okrajovat
Kříkopa Příkopa
Křížanky Křížaly
Kúdela Nadávka pro hloupého člověka
Kuň má štyri nohy a zapackuje Každý může klopýtnout
Kúří jak k smrti odsúzený Kouří, jak kdyby měl poslední cigaretu v životě
Kýbl Kbelík
Kysňa Bedna
Lajta Sud na močůvku
Laterňa Lucerna
Lebeňa Hlava
Ledačina Nadávka
Ledvá Sotva
Legátka Židle
Legrút Odvedenec
Lelík Cop
Lépnút, dat lepanec Dát pohlavek
Lesti Jestli
Ležat v ohrabkoch Být opilý
Leží hore kotama Už je po něm
Ligotat sa Třpytit se
Liša Oheň
Liščit, pleštit, plésknút po čuni, přes hubu Dát facku
Lokše Nudle
Lupnút si štamprlu Dát si panáka
Má hubu jak kráva řit  Je hubatý, křičí
Má hubu rozglábenú jak vráta Je hubatý, křičí
Má na hrsťách Ještě nesvázal obilí do snopů
Má nohy jak maslénky Má silná lýtka
Má nohy jak nebožka vrana  Má špinavé nohy
Má oko z Kašparovéj krávy Má špatný odhad, špatně vidí
Má plný žerák Má plná ústa
Má prdel jak štýrský valach Má velký zadek
Má ťa rád jak osť (osinu) v prdeli Nenávidí tě
Má také toho oletajču… Má moc úkolů, zařizování
Má to v nádbě Má na to zálusk
Má to v parajčoftě  Má to na starost
Má v řiti vši Je chudý
Má žízeň jak zasypaný horník Je žíznivý
Mackat Osahávat
Malý, ale sporý Malý, ale pevný
Mám jakéhosi oletajču… Mám moc zařizování
Máš v řiti oje?  Když někdo nezavřel dveře
Měl břuch jak buben Měl velké břicho
Měrkovat Pamatovat, mít na paměti
Miškéř Zvěrokleštič
Mlaždíl Udeřil
Mňáct, pomňatený Plést, popletený, pomatený
Mňatikoš Popleta
Moc sa ukazuje  Předvídí se
Modli sa, nemodli sa, z práznéj mise nenajíš sa Sebevětší zbožnost obživu nezajistí
Momrncovat Okolkovat
Morák Krocan
Morýtný Uhřátý, znavený
Mosí sa mu to furt meldovat Musí se mu to často připomínat
Muckat Láskyplně mačkat
Mudrlant Chytrák
Muv nebo ser písmena!  
Múví po plnéj hubě Hodně mluví
Na ožďaru Pro zlost
Na posraného aj hajzl spadne Smůla se ráda hromadí
Na svatého Štěpána každý sobě za pána (říkalo se 26. prosince)
Na tak rok budem vidět Za rok uvidíme
Nadál jí jak svini do koryta Vynadal jí
Nahňahňat Nacpat
Najhorší smrť je z vyděšéní Nejhorší smrt způsobuje strach
Nakúřené tam bylo, že by mohl pantoky věšat Bylo tam nakouřeno, že by mohl sekery věšet
Naliskaj mu, co sa doňho vleze Dej mu co se do něho vleze
Naplut Plivnout
Nasísat Nakukovat
Naslopaný, ožralý Opilý
Nastraprčit Nastrčit
Návratí Krytý průjezd
Nečím to zarážá  Má to pachuť
Nečuje na to  Neslyší na to
Nedělaj ciráty! Nedělej drahoty
Nedělaj s tým žádné brygule Nedělej s tím cavyky
Nedělaj tu tyjátr! Nehraj divadlo - nepředstírej!
Neděláš nic a máš víc Vyplácí se netlačit moc na pilu
Nedojde s ním konca kraja Není s ním domluva
Nech nejsu tratný  Ať netratím
Nech sa ukúsne za řit  Ať si myslí co chce
Nemá rozumu ani co by hovno osolíl Je nerozvážný
Nemám na rozdaj Nemám na rozdávání
Nemilo Bohu to rozfofrovál   Zbůhdarma to promarnil
Néni ho až po Hradišť Je jedinečný
Nepodara Nepodařenec - nadávka
Nese sa jak hovno na palici Je pyšný
Neskoro, neskorý Pozdě, pozdní
Nestójí za kapku močky Nestojí za nic
Nešpudrný Nevychovaný
Neudělál za šestku práce Byl líný
Nezvoříňaj!  Nepovykuj!
Noša Nůše
Ňuchmat dlachmat, dlábit Mačkat
Ňúrat, lúšňat Hledat
Obříslo Povříslo
Obtúlit Políbit
Odírajú turkyň pod šopú Loupou kukuřici pod kůlnou
Odjakživa huba křivá Vždycky byl podražák
Odstavíl ho jak ceckové tela Zbavil se ho
Odtáď - potáď   Odsud - posud
Odždúrnút Odstrčit
Ogajdaný Neupravený
Oharky Okurky
Ohrabky Smetí, drť
Ohumný Nestřídmý
Ochvístat Ostříkat
Okmas Otrhaný, neupravený člověk
Okružky Slupky (např. z brambor)
Okříly jí hnidy  Zotavila se
Oryngle Náušnice
Ošťéřený, oglábený Rozevřený
Otáčá sa podléj toho, jak fúká větr Je přizpůsobivý v názorech
Ožďara Nadávka
Ožďarný Otravný
Ožgrňa, škrťa Lakomec
Ožralý jak cicúr Velmi opilý
Packovat Klopýtat
Pagáža Nadávka
Pajtáš Nadávka
Pakovat sa Balit
Palazór Deštník
Palundovat, paligovat sa Poflakovat se 
Panáček Kněz
Panoha, haluza Větev
Pantok Velká sekera
Paprča Ruka
Paprčit sa Bouřlivě oponovat
Papula, huba Tvář
Paradaja Nadávka
Parchant Nadávka
Pasovál by na něho veliký bič a malý dvůr Patřila by na něho přísnost
Pasovat Slušet
Patáky Tablety
Pazgřivec Nadávka
Pazúr, šušeň, fagan Zlobivé dítě
Pazúr, uchál Výrostek
Pazúry Nehty
Pendrek Cukrovinka z lékořice
Peršavý Pihovatý
Pěstovat Chovat (dítě)
Piksla Krabice
Plachtica Plachta na trávu ( i člověk-slaboch)
Plance sa ně jazyk Plete se mně jazyk
Plantat Plést
Pleščit Udeřit
Plete jabka s hruškama - koše s ošívkama Plete páté přes deváté
Po čem hovno, tom sa nikdy nic nestane Mráz kopřivu nespálí
Po honě je každý myslivcem Po bitvě je každý generálem
Po telati kec  Velmi vzdálený příbuzenský vztah
Po všeckém hovno, enom po včelách med  
Počinek Základ
Počúvat Poslouchat
Podarebně Zbytečně
Podhoděnec Nadávka
Podšprajcovat Podepřít
Pokrčený Pomačkaný
Ponáhlat sa Spěchat
Poščat Půjčit
Potí sa jak dveřa od chléva  
Potmělúch Šibal
Prča Švanda, legrace, ale také koza
Prdel jak Veletiny Velký zadek
Pro grajcar by hnala veš až do Vídňa  Je lakomá
Prošlo mu to kozíma dvércama Zázrakem mu to prošlo
Proti větru sa špatně ščí Je těžké postavit se mocným
Prúčat Odporovat
Přílepek, gánek, žudro Hlavní vchod do domu
Ptúlat, obtúlat Líbat
Pudlo Zadní část kalhot
Pútec Pěšinka ve vlasech
Puténka Dřevěné vědro
Rampúch Rampouch, střechýl
Rážat (hrušky) Srážet 
Rež Žito
Roste jí to v hubě Už jí nechutná
Rozdrchmaná Neučesaná, rozcuchaná
Rozglábený Doširoka otevřený
Rozpajtášený Rozdivočený
Rozpučit Rozmačkat
Rozumí tom jak koza hvězdám Vůbec tomu nerozumí
Rozvora Část selského vozu
Rožnút Rozsvítit
Rúbnút Udeřit
Říčica Síto
Řve až by si hubu rozškubl Hodně křičí
Řve jak by ho chytíl břed Hodně křičí
Řve jak dyby ho brali na vidly Hodně křičí
Řve tady jak na pastvisku Hodně křičí
Sakumpak Celkem
Samá ruka, samá noha Hubený
Se soplivým sa nenajíš, s blbým sa nedomlúvíš  
Seď a čuč! Seď a mlč
Sedí jak podesraný Je zaražený
Semkaj Sem
Senkrúna, senkrovňa Žumpa
Sere si do vlastního hnízda Kazí vlastní záležitost
Skládá sa jak cólštok  
Skončíl v ohrabkoch Opil se a padl
Skrojek Patka 
Skrz to  Kvůli něčemu
Skřékat Ječet
Skřidlica Střešní taška
Skřich Bedna na obilí
Skuhýňat Naříkat
Slačit sa  Dožadovat se, hodně o něco usilovat
Slačit sa - slačíl sa na to jak kuřa na sopel Usilovat o něco
Slézajú sa jak švábi na pivo Scházejí se velmi pomalu
Slézl z vajec  Odstoupil od smlouvy
Slopat Pít (alkohol)
Slope jak neuvázaný Pije jak neuvázaný
Slúbené dél vydrží Slíbené dlouho vydrží
Slúbit néni dat Slib není čin
Smíl sa holým zubom  Smál se i když nebylo čemu
Smíl sa jak měsíček na hnoji  
Smrdí jak cap  
Smrdí jak když klekne na psa  
Smrdí jak rasův pytel  
Smrdí to jak v pajchovně  (v pajchovně se činily kůže)
Sopláň Nadávka
Soplila sem sa s tyma vdolečkama půl dňa Pekla jsem ty vdolečky dlouho
Soplit Mrholit, ale i piplat se s něčím
Spálit červa Dát si po ránu štamprličku
Spářat Lézt po něčem
Starý člověk - hotová opíca  
Starý jak abrhél (zřejmě myšlen Abrahám)
Stískat Tisknout
Stójí na longu a drží sa lušně Veze se na voze vestoje
Stójí tam jak svatý za dědinú Stojí ztrnule
Strč si to do řiti Nech si to, už to nechci
Strožoch, Strožok Slamník
Střapatá Prostovlasá
Střetly sa ně oči  Usnul jsem
Stupaňa Zdatná žena
Su hladný jak mlatec Mám obrovský hlad
Sú rúzno otcama  Jsou nevlastní sourozenci
Sužovat Trápit
Svávolit Dovádět
Šak nejdem do žní! Nač spěchat!
Šanovat Šetřit
Šáší Houští
Ščakanec Prudký liják
Ščákat Prudce pršet
Ščijú hlísty Pálí žáha
Ščúřit sa Usmívat se
Šél proti vodě Prosazoval svůj názor proti všem
Šikla sa ně řeč Potkal jsem někoho, kdo chtěl porozprávět
Škarnétka Krabička
Škařůpky Skořápky
Škatula Krabice
Šklébit Plakat
Škňúřit sa Šklebit se
Škramuša Náhubek
Škraně Líce
Škvařežina Míchaná vajíčka
Šlahačka Velikonoce
Šlahla po mně očima Bleskla po mně očima
Šlahnút, bacit, švacit Praštit
Šlajčuky Brusle
Šlajfíř Brusič
Šlajfovat Brzdit
Šlo to z něho vrchem spodkem Zvracel a měl průjem
Šobrzňat Močit
Šorec Zadní černá krojová sukně
Špagát Provaz
Šporhelt Sporák
Šprudlák, švrlák Kvedlačka
Šprušle Stupeň na žebříku
Šrajtofla Peněženka
Štabarc Hlomoz
Štachéty Tyčky v plotě
Štamprla Malá sklenička na kořalku
Štandrlovat Zpívat a hrát k svátku
Štrajchnút si Užít si
Štraněk Provaz
Štrngat Cinkat, připíjet
Štrycla Bochník
Šťukavka Škytavka
Štupovat (ponožky) Látat
Šupa Rána
Šúrál sa Plížil se
Šuškat Šeptat
Šušniflinta Nadávka
Švacky Ruce
Švácnút Praštit
Švirgat Šilhat
Tá je z divokých vajec je divoká
Tá má nohy jak maslénky  Má tlustá lýtka
Ten má plúca blízko řiti Je urážlivý
Ten sa do všeckého sere  Do všeho se plete
Ten sa mosí obracat v hrobě Ten se musí obracet v hrobě
Ten sa rád poslúchá Rád a hodně mluví
Ten sa umí obracat!  Je šikovný
Ten sa vprdne všady Všude se vnutí
Ten sa z toho zaséj vyzúl Nesplnil sliby
Ten si to moc zabírá Moc si to bere
Ten ščí jak lión Chodí často na záchod
Teprú Teprv
Ti hrajú až modřajú Hrají s vervou
Ti sú sezdaní pod vrbú  Žijí bez uzavření sňatku
Ti sú spolem na psí knižku  Žijí bez uzavření sňatku
Ti žijú na hromádce  Žijí bez uzavření sňatku
Tihla Cihla
Tlačíl ze svéj sily Tlačil s velkým nasazením
To ani nevypúščaj z huby! To vůbec neříkej!
To by sa ně šiklo To by se mně hodilo
To je ale oficír! Ten se vyzná!
To je ale súpora!  To je vztekloun!
To ně ani v patě neleží  To mě ani trochu nezajímá
To néni enom hop na krávu a je tela  To nejde tak rychle
To si nemožeš tak připúšťat To si nemůžeš tak brát
To už má roků rýnských Je to hodně staré
To vykládaj nekom iném To mi nevykládej
To zem vytahne Po smrti bude klid
Totkaj Onehdy, nedávno
Tož to je z jinéj bečky  Tak to je jiná
Tož to prr! Tak to ne!
Tragač Trakař
Tralaláček Směšný klobouk,příliš lehký oděv
Tralázgat sa, trmázgat sa Trmácet se
Tratuár, drotuár Chodník
Trháče Popruhy
Tringelt Spropitné
Troky Necky
Truhla Rakev i truhlice
Trvá ti to jak u kanca  Jsi pomalý
Třaslavice Plátěné krojové kalhoty
Třáslo sa mu to jak drozdovi řit  
Třepe sa jak sulc  
Tupý je jak kučovnica  
Turkyň Kukuřice
U Kuchařového sedí baba a žváchá trháče  Speciální hlucké strašidlo
U prdele jak motúzek, na zemi jak plachtica  Průjem
Ucasnovat Unavit, utahat
Udělat to na půl škody Udělat kompromis
Uletěly ti včely? Proš jsi tak přepadlý, zaražený?
Umorýtaný Upocený
Ušmúraný, ušubraný Špinavý
Už je na huntě Zkrachoval
Už je na posledních  Brzy bude po něm
Už ně napěká  Jsem v úzkých
Už vím, kerá bije  Už vím jak to je
Užička Lžíce
V řit ňa polub Polib mně zadek
Valí zmňaty Mluví nesmysly
Včíl, včilkaj Teď
Věcéj Víc
Věcheť Hadra na nádobí
Vějica Málo oblečená ženská
Viděl všeckých svatých Viděl všechny svaté (bylo mu těžko)
Virgajs Výprask
Vítané Pozornost z cest
Všeci ludé všecko vijú Nic se neutají
Všeci ste jednací  Všichni jste stejní
Všeckého dočasu, Pámbu navěky Všechno je pomíjivé - jen Bůh je věčný
Všecko ide, enom malé děcka né Všechno jde, jen malé děti ne
Všecko sa to ve mně búří Všechno se to ve mně bouří
Vykládaj to Lefkovéj kozi  Kdybys nekecal!
Vykmásnút Vytrhnout
Vykračuje si naširoko Jde sebevědomě
Vymamlasit neco Provést něco
Výminek Výměnek
Vyryzlý Vybledlý
Vysrál aj to co nikdy nezedl Měl obrovský průjem
Vyšlo to jak u Prachařů na svaďbě  Vyšlo to jen tak akorát
Vytrtajč Málo oblečený chlap
Vyvalený Vykulený
Z jednéj vody načisto Zhruba
Z mojéj huby to nesmí vylézt Ne, to neřeknu
Z plnéj řiti sa dobře sere Bohatým se dobře rozdává
Z téjto strany vánoc  Ještě letos
Z toho sa nestřílá  Na tom nezáleží
Za ňadra Za košili
Zabalený jak pumpa  Hodně oblečený
Zabébaný Nachlazený s ucpaným nosem
Zadarmo drahé Nestojí to za nic
Záklechtka Jíška
Zaliskat Zašpinit
Zamlaždím Zabiju
Zapaplaný Zašpiněný
Zaratit, zafrajmačit, zašantročit Založit něco tak, že se to nenajde
Zarazit si třísku do řiti  Udělat nesprávné rozhodnutí
Zaryglovat Zavřít zástrčkou 
Zatájený Bez sebe, v bezvědomí
Zatrackaný Zatrolený
Zavazat Překážet
Zbobrovat Spadnout
Zbúchat Zbít
Zeber sa a tahni Seber se a jdi
Zedl toho jak mlatec Pojedl opravdu hodně
Zesumírovat Promyslet, utřídit
Zešlahál ho jak financ kozu Zbil ho 
Zez řit a zapij hadrú  Když někdo odmítal jíst nabízené jídlo
Zgrgloň Lakomec
Zgůňat, lůšňat, ňůrat, lašovat Usilovně hledat
Zháňat Shánět
Zima jak v sýrni V hlucké sýrárně bývala strašná zima
Zitra o včilšku  Zítra o tomto čase
Zkřísit Vzkřísit
Zlinýrovat Zbít, zmlátit
Zliskat Nafackovat
Zništíl sa Zcvrkl se
Znotýrovat sa Vzpamatovat se
Zprčit sa, zjančit Zareagovat zbrkle
Zrúbat Zbít
Zřezal ho jak financ kozu Zbil ho 
Zvoříňat Povykovat
Žádný učený z nebe nespadl, ale blbú jak dyby zhazovali  
Žbrňat Rozlévat vodu
Ždúrat Strkat
Že sa ti huba nezkřiví!  Lžeš!
Že ťa néni haňba! Že se nestydíš
Žere jak neuvázaný Hodně jí
Žere jak Prajs Hodnějí
Žgarbovňa Skládka nepotřebných věcí
Žgarby Staré krámy
Žgráňat Škemrat
Žijú od súvratě k súvrati Peníze jim vycházejí jen tak tak
Žijú od výplaty k výplatě Peníze jim vycházejí jen tak tak
Žijú z ruky do huby Peníze jim vycházejí jen tak tak
Živica Kalafuna
Žmolit, šudlit Třít
Žufánek Naběračka
Žváchat Žvýkat