O té naší mladeži. Slovácké noviny - 16. 2. 1910

Umlkla již jásavá hudba a kolem nás svatopostní zavládl klid, ale súčtování jakési s bláznivým masopustem bude nám snad ještě dovoleno. A účtování to v Hluku letos pro nikoho asi nedopadne tak příznivě, jako pro naši milou Omladinu, která – ač teprve v začátcích – rázem na sebe upozornila a to jak prací vážnou, vzdělavatelskou, tak i ušlechtilou zábavou. Pořádala v uplynulých dnech, 9. ledna, první svou zábavu, která velmi dobře se vydařila a v neděli ostatkovou divadelní představení „Marijána zkrotila Jana“. Byla-li již zábava dobrá, co říci teprve o divadle samém, do něhož tak náhle a přece odhodlaně jsme se pustili? S mnoha stran vyslovena pochybnost o zdárném jeho provedení a překážky stavěly se nám v cestu jedna na druhou. Již ty obtíže s jevištěm! My sami svého ještě nemáme a museli jsme si vypůjčiti. Slibováno nám v Ostrožské Lhotě, ale odřeknuto; obrátili jsme se tedy na zdejší čtenářský spolek a ač chtěli jsme slušně zaplatiti a hráti v jejich hostinci, dáno nám košem. Zabolelo nás to tím více, že dosud čtenářskému spolku a vůbec nikomu ani stéblo přes cestu jsme nepoložili, ale poradili jsme si. Kostra jeviště, jakož i hojně koberců zapůjčeny laskavě od pana Ouředníčka a skupina Kunovická – naše matka, jíž dosud mnohými díky jsme zavázání – půjčila kulisy a proměny a divadlo se hrálo. A jak hráno! Jde po Hluku jeden hlas, že dosud zde, vyjma snad studenty, žádní ochotníci lépe nezahráli. Herci naši a herečky již odpustí, když pro tentokráte nebudu je uváděti jménem, vždyť musel bych chváliti všechny, jim, našim hodným hochům a statečným děvám, stačí vědomí, že došli cti u svých spoludruhů a získali sympatie pro sdružení svoje. A nejen to – i pokladnu svého spolku zvelebili měrou neočekávanou; vždyť čistý výtěžek obnáší na 45 K, kterýmžto obnosem předplatíme si téměř všechny své časopisy na rok 1910 a ještě něco zbude na nové jeviště, které co nejdříve, snad již do velikonoc, si zakoupíme. Ovšem, že dík náš nepatří jen členům skupiny, ale všem těm přečetným návštěvníkům, kteří přízeň svoji nám laskavě projevili. Nechtěli jsme ani věřiti, že tolik máme v Hluku přátel a příznivců a přičiníme se ze všech sil, bychom i budoucně uznání a přízně jejich si zasloužili.