Obchodní konkurence v Hluku, Slovácké noviny - 21. 10. 1911

Rudé plakáty vyvěšené ve zdejších hostincích nabízejí našim pp. Rolníkům laciné brambory, hrách a jiné pícniny od firmy „Uličný a společníci.“ Aj, aj, aj! Jak krátkou paměť má pan učitel Uličný. Není tomu dávno, co nás urážel se svým společníkem Tesaříkem. Tak – teď bychom měli od něho drahé zboží odkupovat? Zapomněl už, jak rozbil nově založené družstvo pro chov plemenného dobytka v Hluku? Pánečku! - vězte, že se bez Vás i bez Vašich služeb dobře obejdeme! Kde Vás poznají, jako my jsme Vás poznali, poženou Vás i s Vaším kšeftem. - Obchod Slečny Kačenky Konečné nás úplně zklamal. Napsali jsme totiž ve své nevědomosti o Kačence, že se v obchodu nevyzná. Zatím se však znamenitě osvědčuje! Dobře měl jistý soused, který se onehdy vyjádřil: „Nechte jen Kačenku – studovala na to ve Vídni. Vyzná se ona lepší než kdo jiný.“ Svatou pravdu děl. Obchod Kačenčin začína jít znamenitě. Snad i lepší lidé, kteří jinde už úvěru nemají, ke Kačence spěchají. Nejlépe prý jde obchod na večer, když už je všechno volné. Filiálce p. Grünfelda se tedy dobře daří. Hlukem však jdou divné zvěsti. Za krátko bude otevřen další obchod v našem nevelkém městečku. Týž obchod ponese firmu: „Obchod s hadrama, kostima a starým železem.“ Otevře ho p. X., který se v obchodu vyzná a už neví, nač by se vrhnout měl, aby nějaký ten groš z hloupých lidí jistého druhu vymačkal. Přejeme mnoho zdaru. - Pan František Tesařík, velkoobchodník s hnojivem, kukuřicí, brambory, vínem a koňskými pokrývkami otevřel si nový pramen příjmů. Zakoupil s několika podílníky nový šrotovník s benzinovým pohonem. Poněvadž nešrotuje pouze podílníkům nýbrž všem, bez rozdílu a sice za 1 korunu 1q obilí, poškozuje tím velice místní mlynáře. Všecko se na světě jednou strašně vymstí. - Minulou neděli odebral se p. Starosta A. Pospíšek do Uh. Ostrohu k pánům z Mayů, by jim sdělil, že místní rolníci nejsou ochotni pro vysokou cenu cukru cukrovky za smluvenou cenu 2,10 K za 1q vydat. Pro nedostatek krmiva potřebovali by ji pro sebe. Páni z Mayů, by cukrovku od rolníků dostali, přislíbili cenu cukrovky zvýšit a též na výprescích p. rolníkům přidat. Rolníci by však neměli cukrovky odvážet pokud nebudou vědět, na čem vlastně jsou. - Členové hospodářské besídky, jichž jest dnes 170, objednali si k podzimnímu setí přímo z rolnické akciové továrny na umělá hnojiva v Přerově 5 vagonů umělého hnojiva. Cenu hnojiva s nimi smluvil osobně p. Ratiborský, zástupce téže továrny. Členové si rozebrali hnojivo za nákupní cenu, o čemž se může každý přesvědčit u p. Disponentů s jednotlivými objednávkami, kteří jsou ochotni účty od hnojiv předložiti. Našel se však u nás člověk, který p. disponenty s hnojivem v Uh. Hradišti udal – Objednávka 5 vagonů umělých hnojiv z Přerova velmi rozčílila pana Tesaříka. Přišel tak o několik set korun, které zůstaly mezi rolníky. Ze zlosti teď roztrušuje o hospodářské besídce pomluvy. Proti těmto nařknutím se rozhodně Tesaříku ohražujeme!