Předání funkce účetního v Rolnické záložně. Slovácké noviny - 27. 9. 1935

Dne 15. září konala se první schůze nově zvoleného předsednictva místní Rol. záložny v Hluku. Odcházející účetní a t. č. starosta obce Pospíšek Antonín předával nově zvolenému účetní doklady, knihy a korespondenci záložny. Dozorčí rada mezi tím volila i představenstvo. Do protokolu předsed. byla v paměť budoucím vepsána tato slova odcházejícího účetního: „Když sem nastupoval 1. 5. 1914 službu účetního, nebylo mně nic předáváno ani vysvětlováno, já však předávám novému účetnímu vše s doklady a s řádným vysvětlením. Poněvadž poslední dobu jsem mimo službu účetní, z jedné třetiny zastával i službu pokladní a nebylo mně možno od 1. 1. 1935 do 15. 9. 1935 deník z hlavními knihami srovnati, proto zavazuji se nesrovnalosti, budou-li jaké, mou vinou vzniklé, urovnati. Prohlašuji, že zúmyslné chyby jsem se nedopustil.“
Zápis do protokolu byl dozorčí radou jednomyslně schválen. Dvacetiletá působnost účetního v místnosti kanceláře budí v odcházejícím živé vzpomínky a hluboké pohnutí, neboť mimo svou rodinu zasvětil po dobu 20 let všechny své nejlepší schopnosti rozkvětu tohoto lidového svépomocného podniku. K žádosti odcházejícího dovoluje nově zvolené předsednictvo, by si vzal ze záložny nějakou památku, která by mu připomínala 20letí poctivé služby. Odcházející účetní přistupuje ke kříži, oběma rukama jej objímá a přitiskuje na své srdce krajně pohnutě, v řasách se mu zatřpytily slzy, k tomu , jehož objímal a jenž byl tichým svědkem jeho mravenčí píle a rádcem nejvěrnějším. – Pane starosto, vzal jste si ze záložny talisman nejvzácnější, rádce i soudce nejspravedlivějšího. A zase bude dán na to samé místo sv. kříž, jako tichý svědek další poctivé práce pro svého bližního. - Pane starosto, dal jste veliký příklad všem veřejným pracovníkům a proto zaznamenávám veřejně tuto první schůzi nově zvoleného představenstva.

Plaček Jan, člen dozor. rady a člen okres. zastupitelstva.