Proč v Hluku nejezdí vlak. Slovácké noviny - 18. 11. 1911

V neděli 11. t. m. dojel k nám na vyzvání náš říšský p. poslanec, vldp. Dr. Ant. Stojan, by nám podal zprávu o úzkokolejné dráze Uh. Ostroh – Nivnice. Dráha jest již z větší části vyměřená. Její divné vedení však vyvolalo v celém okolí veliké roztrpčení a bouři, která propukla též v nedělní schůzi. Pan poslanec měl co krotit rozezlený lid. Dle referátu p. poslance, který se na prosbu okolních obcí o dráze ve Vídni informoval, jest to podnik čistě kapitalistický. Dráhu staví firma Oehrenstein a Koppel ve Vídni. Za firmou stojí německé banky, mající hodně kapitálu, který by rády výnosně uložily. Dráha tedy není, jak se dosud myslelo, přímo podnikem pánů šlechticů z Mayů, nýbrž podnikem bankovním, kterému však páni z Mayů zajistili výnosnost tím, že se zaručili po 25 let dodávat dráze určitý náklad, aby se dráha vyplácela. Úzkokolejka bude výlučně pro dovoz nákladů z okolních polí a lesů a poslouží jen kapitálu. Čeho se náš lid obával, má se státi co nejdřív skutkem. Proto tolik rozhořčení v okolí a zvláště v Hluku, odkud lid pro nedostatek půdy a výživy houfně musí do světa. Tak letos teď už hledá na 700 usedlých osob výdělek v továrnách. Co bude teprv na jaře? Lid dostatečné půdy k výživě nemá. Není tedy divu, že mu každá píď země je velice drahá. Lid snaží se též seč může, půdy nabýti. O tom nejlépe vědí okolní vesnice. Teď najednou má tomuto chudému lidu býti zkaženo několik pěkných a cenných kousků půdy kapitalistickou úzkokolejkou, která panským lánům, z nichž chce jednou v budoucnosti žít a týt, vyhýlá a občanské kousky kazí. Nemá tedy býti lid nad takovým vyměřením úzkokolejky mu škodlivé spravedlivě rozhořčen? Ničeho by lid neměl proti dráze normální, která by též jemu sloužila. Jak je dnes úzkokolejka vyměřena a zamýšlena, jest proti lidu a jen pro kapitál a proto vyvolá ještě mnoho bouří a snad i soudů. Aby se tomuto vyhnulo, doporučoval p. poslanec co nejdůrazněji, aby obce, které na dráze zájem mají, vyslaly své delegáty k pánům z Mayů, kteří by se s nimi o dráze dohodli. Toť cesta nejlepší a nejrozumnější. Páni šlechticové z Mayů jsou dle referátu p. poslance ochotni vše v blahovůli dojednat. Zatím o úzkokolejce dost. Po referátě o úzkokolejce čili „psí dráze“ rozhovořil se p. poslanec ještě o smutných poměrech na říšské radě. Schůze byla celkem velmi bouřlivá. V Dolněmčí musela schůze odpadnout, poněvadž list, kterým p. poslanec p. představeného na schůzi upozornil, od pátku do neděle na své místo nepřišel. Znamenitá to pošta!