Slovácko sa súdí. Slovácké noviny - 5. 8. 1911

Kdo zná naše městečko, zná též první pokrokovou osobu v Hluku Tesaříka. Osobnost ta je v celém okolí velmi dobře známa. Ale zeptá se snad někdo: „Proč je Tesařík tak známý?“ Inu proto, že je ke všem tuze laskavý a velice rád se se svými spoluobčany soudí. Soudí se s kým jen může! Minulý týden měl jen tři soudy. Ve všech třech případech jednalo se o urážku na cti. Světe vem rozum do hrsti a uvažuj, jak se shoduje čest člověka a chorobná souduchtivost. Není to přímo směšné, chtít hájit svou čest stálými soudy. To už je ten poslední prostředek, kterého se chopí lidé, o kterých se zde nedovedeme vyjádřit. Soudem tedy hájil Tesařík rozhodně svoji bezúhonnou čest proti p. Machalovi, p. Mitáčkovi a dokonce i proti našemu kaplanovi P. Šidlíkovi. Posledního obžaloval, že prý mu nadal ve „Svornosti“ do neznabohů, že mu řekl, že je tak zkažený jako jeho děti a že nemá žádného náboženství. První dva body obžaloby byly úplně vymyšlené, o kterých žádný z přísežných svědků ničeho nevěděl. co do třetího bodu, řekl P. Šidlík Tesaříkovi na základě jeho vlastní řeči a jeho chování: „Tak vidíte Tesaříku, Vy náboženství nemáte.“ Tesařík totiž vyčítal P. Šidlíkovi, že si nechal pouť k sv. Antoníčkovi dobře zaplatit, což ovšem pravdou není a chlubně dodal: „já jsem byl též u sv. Antoníčka ale seděl jsem s Dr. Seifertem ve sklepě.“ Z toho tedy kaplan soudil, že Tesařík místo pobožnosti ve sklepě snad pil. Či nač je sklep Tesaříku? Pro nedostatek důkazů soud poprvé nemohl být ukončen. Bylo třeba dalších svědků. By však lidé o pilné žni nebyli táháni po soudech, by se neřeklo, že P. Šidlík nezná křesťanské lásky a rád se soudí, ač bylo jeho povinností hájit svou čest do krajnosti a na prosbu p. Fr. Hrdiny, který raději chtěl sám všechno zaplatit než po druhé k soudu jít zaplatil P. Šidlík 20 K soudních útrat a soud zastavil. Věc projednána nebyla. Kratinkou tuto zprávu o ní podáváme, aby se snad Tesařík nechlubil, že to vyhrál a aby jeho dobří přátelé netroubili do světa, že kaplan k vůli Tesaříkovi vyklopil 120 K. Na tom jim asi záleželo!