Starostové Hluku

Před zrušením roboty roku 1848 byl představeným obce rychtář. Po uvedeném roce byval jmenován „pudmistr“ a později starosta. Podle nejstarších údajů byl v Hluku rychtářem František Pospíšek a po něm až do roku 1830 Hala. Tento byl však úřadu zbaven, jelikož pobuřoval lid proti vrchnosti. Od roku 1830 až do roku 1846 byl rychtářem Ignác Šimčík č. 15 a po něm nastoupil do funkce Vavřinec Pospíšek, který se těšil velké oblibě. Pudmistři byli vždy voleni na tři roky. Zodpovídali za pořádek v obci, za správné odvádění daní, které sami vybírali. Od plátců se daň často vybírala velmi těžce. Vrchnosti ručil pudmistr za odvody daní, takže pokud nebyl úspěšný, přišel o svůj vlastní majetek.
Uvádíme následující jednotlivé představitele obce Hluk:
1850 – 1856      Vavřinec Pospíšek, č. 9
1856 – 1858      Šimon Říha
1859 – 1861      Martin Malůš
1862 – 1864      František Kašpara -1)
1865 – 1867      Jan Stránský
1868 – 1873      Pavel Šumbera, č. 20
1873 – 1880      Matouš Dohnal, č. 69 - 2)
1880 – 1882      Tomáš Sadílek, č. 48
1882 – 1884      Antonín Mitáček, č. 40
1884 – 1894      Jan Svadbík, č. 109
1894 – 1899      Jan Kočí, č. 185
1899 – 1902      František Bobek, č. 113
1902 – 1904      František Ouředníček, č. 220 - 3)
1904 – 1909      Josef Jelének
1909 – 1920      Antonín Pospíšek, č. 9 - 4)
1920 – 1923      Martin Červenka, č. 146
1923 – 1927      Jan Prajza, č. 195
1927 – 1931      František Soviš, č. 497
1931 – 1938      Antonín Pospíšek, č. 229
1938 – 1945      Karel Silnica, č. 224 - 5)
1945 – 1946      František Hráček, č. 783 - 6)       
1946 – 1948      Jan Plaček, č. 34
1948 – 1954      František Straka, č. 751 - 7)
1954 – 1957      Jan Jiřička, č. 932
1957 – 1960      František Hrdina, č. 346
1961 – 1971      Josef Kašpara, č. 540
1971 – 1976      Vladimír Sváček, č. 385
1976 – 1978      František Straka, č. 172 - 8)
1978 – 1986      Jindřich Mitáček, č. 910
1986 – 1990      František Směšný, č. 573
1990 – 1994      Miroslav Lekeš, č. 1272 - 9)
1994 – 2014      Jan Šimčík, č. 1225
 2014 -                Martin Křižan 

Vysvětlivky:
1) rok 1864 volební období dokončil Straňák
2) Matouš Dohnal byl zvolen roku 1873, ale téhož roku zemřel, nastoupil Tomáš Sadílek
3) František Ouředníček se vzdal funkce
4) Antonín Pospíšek vykonával funkci až do roku 1920 – po dobu 1. světové války 1914 – 1918
5) Karel Silnica vykonával funkci do konce května po celou dobu 2. světové války
6) Do funkce starosty byl zvolen za KSČ Tomáš Soviš, č. 886, ale záhy se funkce vzdal a odstěhoval se do pohraničí
7) Ujímá se moci v obci komunistická strana
8) František Straka, č. 172 se vzdal funkce pro zdravotní potíže, funkci převzal Jindřich Mitáček
9) 1989 končí éra KSČ, nastupuje demokratické vedení státu.

Použito: František Hořínek: Slovácké Městečko Hluk