Voda. Oheň. Divadlo. Slovácké noviny - 1. 10. 1910

Ze všech stran slyšeti stesky na škody, jaké způsobeny letošními povodněmi. Též u nás nebyli jsme jimi pominuti. Polní cesty přívalem vod zle dořízeny, luka i pole až dosud většinou prosáklá, zemáky na polovici pohnilé a též několik domků vodou podemleto. K vodě přidružil se ještě oheň, který ztrávil asi 14 dní před zátopou střechy a valnou část píce pěti lidských obydlí. Ač tedy sami chudáci, pamatovali jsme přece ještě na nešťastnější spolubratry v okolí. Na popud místního představenstva učiněna předešlého týdne sbírka po domech, která vynesla přes 30 metráků tvrdého obilí na penězích přes 50 K, z čehož dodáno do Kunovic dvě třetiny a na Předměstí Uh. Ostrohu jedna třetina. Kromě toho poslali místní duchovní 50 K do Brna z vlastních prostředků. Pro domácí ohněm i vodou postižené uspořádány dvě offéry v kostele, z nichž první obnášela přes 61 K, druhá přes 64 K 50h. Obnos tento zajisté čestný zvýšen ještě o 24 K, které odvedla naše „Omladina“ místnímu představenstvu obce jako část z čistého výtěžku z divadla v neděli 25. září pořádaného. Hrálo se „Trestanci na Špilberku“ čili „Revírník Anton“ s přesností a obratností všeliké chvály hodnou a za návštěvy tak veliké, že místnost p. Ouředníčka ani všech účastníků pojmouti nemohla. O jednotlivých výkonech účinkujících herců nebudeme se šířiti, abychom nevzbudili žárlivost; uznání a pochvala obecenstva bude jim asi dostatečnou pobídkou k dalšímu výcviku a sebevzdělání, v němž za ne celý rok, co trvá naše skupina, učiněn pěkný krok ku předu. Příležitostně dovolíme si o tom do „Slov. Novin“ napsati více.