Výrobci krojové obuvi - manželé Hejdovi

Manželé Hejdovi jsou v Hluku a širokém okolí známí především výrobou krojové obuvi. Jejich cesta za úspěchem a oceněním však nebyla snadná. Zatímco Petr Hejda se vyučil obuvníkem pro zakázkovou výrobu na Středním odborném učilišti v Brně, jeho žena Zlatka vystudovala Střední průmyslovou školu stavební ve Zlíně. Po vyučení pracoval Petr převážně jako opravář obuvi a už v roce 1992 začal vyrábět opasky k lidovému kroji pro jednotlivce, ale také např. pro družstvo umělecké výroby Slovač. Dříve, než si zařídili ševcovskou živnost, pracovali oba v kovovýrobě. Protože je tato práce nenaplňovala a na Petra se obracelo stále více lidí s opravami krojové obuvi a rostla poptávka po opascích, které si u nich objednávali i výrobci krojů do svých prodejen např. Tradice Slovácka, rozhodli se v roce 2008 radikálně změnit svůj život – začali vyrábět vedle opasků také krojovou obuv na zakázku. S opasky zkušenosti měli, jen pro Vojenský umělecký soubor Ondráš jich dříve vyrobili šedesát, ale krojovou obuv se museli naučit. Začali shánět nejen materiál a ševcovské nářadí, ale také odbornou literaturu i odbornou pomoc. V začátcích to bylo velká zkouška především pro Zlatku, neboť neznala, jak se šijí boty. Jako předlohu měla starou obuv, kterou si nejdříve velice pečlivě prostudovala, aby si ji pak rozkreslila na díly, které skládala dohromady.
Dnes jsou manželé Hejdovi vyhledávanými odborníky. Ušít krojové boty si za nimi jezdí nejen jednotlivci ze Slovácka a různých koutů Čech, Moravy a Slovenska, ale také celé folklorní soubory. V současné době je možno vybrat si u nich z osmdesáti vzorů dámských a třiceti vzorů pánských krojových bot. Šijí nejen „jednoduché“ holénky, ale také čižmy, kordovánky, krabovačky či šněrovací krojové boty.
Hejdovi byli přizváni také ke spolupráci při mnoha rekonstrukcích původních krojů z 19. století. Jednalo se většinou o velké projekty za účasti historiků a etnografů. Poslední zakázka přišla přímo z Národního divadla. Pro operu Liška Bystrouška ušili čtyři páry „holének“.
V roce 2014 ocenilo město Uherské Hradiště manžele Zlatuši a Petra Hejdovy Cenou Vladimíra Boučka. Toto prestižní ocenění je udělováno řemeslníkům, kteří zachovávají a rozvíjejí tradiční lidová řemesla.
Cena Vladimíra Boučka není jediným oceněním, které Hejdovi získali. Od roku 2009 jsou nositeli regionální značky Tradiční výrobek Slovácka, která zaručuje kvalitu výrobku. Právo k využití značky je udělováno výrobcům na dva roky na základě posouzení odborné komise. Hejdovi si toto právo každé dva roky obnovují. Své výrobky předkládají k posouzení odborné komisi, která zkontroluje, zda dodržují tradiční postupy.