Zaživa v hrobě

Štefan K., narozený v roce 1920, byl zaměstnán od 8. 4. 1970 na Státním statku Nový dvůr v Kunovicích jako zemědělský dělník. Jeho pracovní morálka byla celkem dobrá, do práce nastupoval včas a příkazy svých nadřízených svědomitě plnil. Ve volných chvílích se zdržoval ve svém pokojíku na státním statku. Způsob jeho života nasvědčoval tomu, vede řádný život pracujícího člověka. Tento příznivý posudek platil na něho jen v období mezi dvěma výplatami.
Po výplatě se jeho chování úplně změnilo. Pečlivě se upravil, opustil statek, odebral se do některé sousední obce a zde přecházel z jedné restaurace do druhé tak dlouho, dokud neutratil za alkoholické nápoje poslední korunu. V podnapilém stavu si na své povinnosti na statku vůbec nevzpomněl. Obtěžoval jiné hosty a tropil výtržnosti. Dokonce nabízel školačkám čokoládu a lákal je do ústraní.
V neděli 17. 5. odpoledne se odebral v podnapilém stavu na hřbitov v Hluku, kde se právě měl konat pohřeb zesnulé Kateřiny Šáchové. Zastavil se u jejího vykopaného hrobu a skočil do něho. Lehl si naznak na dno a vyčkával příchodu pohřebního průvodu. Hrobník Antonín H. šel se těsně před příchodem pohřebního průvodu ještě přesvědčit, zda hrob je v pořádku. Nahlédl do hrobu a ke svému zděšení spatřil na dně ležet neznámého muže. Na důraznou výzvu, aby ihned opustil toto nevhodné a nepohodlné místo odpočinku, reagoval. K. tak, že řekl, aby si ho hrobník nevšímal, aby ho raději hlínou zasypal a zaživa pohřbil. Hrobník ho odbyl ironickou poznámkou, že za hrob nezaplatil a že jej proto nepohřbí.
Požádal pak kolemjdoucí ženu, nesoucí kropicí konev s vodou, aby muže v hrobě pokropila. Avšak ani tímto způsobem K. z hrobu nevypudila, i když vodou nešetřila. Mezitím pohřební průvod již prošel branou hřbitova a hrobník musel jít v ústrety, aby dal pořadatelům potřebné pokyny. Přitom byl naplněn obavou, aby nebyl vinou neznámého muže narušen důstojný průběh pohřebního aktu. Ukázalo se však, že jeho obavy byly zbytečné. Jakmile se pohřební průvod bezprostředně přiblížil k hrobu. K. sám vystoupil a usedl si nedaleko na náhrobní kámen. Po skončení pohřebního aktu pokřikoval na některé účastníky pohřbu nevhodné poznámky.
V průběhu vyšetřování K. opustil zaměstnání na státním statku, z Kunovic odešel a do žádného pracovního poměru nenastoupil. Jeho pobyt nebylo možno zjistit. Byl proto na příkaz soudu vzat do vazby. Ze svého výtržnického chování na hřbitově se zodpovídal před okresním soudem v Uh. Hradišti dne 22. 10. 1970. Za trestný čin výtržnictví byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na šest měsíců. Štefan K. trest přijal a ihned nastoupil.

Slovácká jiskra, r. 1970