1946-1990

Hluk v letech 1946-1990 (pdf)

Združstevňování zemědělství