1978

Od 1.listopadu 1978 přijal funkci předsedy MěNV Jindřich Mitáček. František Straka se vzdal této funkce ze zdravotních důvodů.
Ve Sportu n.p. závod 08 nastoupil jako ředitel ing. Jan Schreiber, rodák ze Slovenska. Dosavadní ředitel František Dufka odstoupil rovněž ze zdravotních důvodů.
V závodě Obzor dělá vedoucího ing. Karel Kadlec z Uherského Brodu.
Na poště je vedoucím Josef Bršlica z Dolního Němčí.
Budování. Silnice byly vybudovány v ulici Novočeská, spojka ulice Prostřední s ulicí Novoveskou a Lánskou a v ulici Mladá. Pracovalo se brigádnicky. V Hluboké ulici vznikla nová kanalizace, ve Vyšehradské ulici mizí staré mlatevny. Místo nich přibývají nové rodinné domy, zato v ulici Sadové staré mlatevny ve velké většině dosud stojí. Nový chodník mají obyvatelé Družstevní ulice. Autopal přistavěl tři výrobní haly, ve kterých se budou vyrábět hliníkové chladiče ve francouzské licenci. Postavil se také nový 70 metrový komín.
Závod Obzor postavil jednu pracovní halu.
Jednota otevřela 9.5.1978 novou velkoprodejnu na náměstí.Je zde prodejna obuvi, pánská i dámská konfekce, průmyslové zboží, papírnictví, hračkářství, drogerie a dole v bufetu je zajištěn prodej cukrovinek a rychlého občerstvení. Oddělení textilu a konfekce nemá okna a tudíž ani přísun denního světla. Od rána do večera se zde musí svítit. Otevřením nákupního střediska ztratily význam některé malé prodejny a tak byly zrušeny. Byly to: prodejna obuvi v domě č. 145 v Boršické ulici, průmyslové zboží (kovomat) v č. 152, cukrárna v domě č. 55, oděvy v domě 163 (na Šumpolcovém) a papírnictví (narpa) v domě č.53. Zanikla také někdejší Horňákova drogerie. Vedoucím nového nákupního střediska Jednoty je Antonín Dohnal. Je to šikovný obchodník, který podobně jako vedoucí konfekce paní Straková dovede sehnat jakékoliv zboží, kterého je v rámci celé republiky nedostatek. Však se proto také nové středisko Jednoty stalo cílem mnoha zákazníků nejen z Hluku, ale i z okolních dědin.
Pramen také buduje nové nákupní středisko na místě zbourané staré fary. V těchto místech byl zasypán i farní sklep, který po roce 1952 používalo JZD k uskladňování brambor.
Stavba víceúčelové sportovní haly letos pro nevyhovující projektovou dokumentaci nijak nepokročila.
Zahrádkáři vybudovali ve Hřbitovní ulici parčík.
JZD pooralo trať „Zbytky“ za Dolními loukami.
Na kostele byla opravena fasáda. Na věži kostela jsou nové elektrické hodiny, které v noci svítí. Byly pořízeny na vlastní náklad děkanem Josefem Pastuszanem.
V trati Rovné pole staví Průmyslové stavby Gottwaldov závod Uherské Hradiště budovu pro závod Let Kunovice (polygon).

Jaké plodiny pěstuje JZD Dolňácko.

Pšenice                        843 ha       Jarní ječmen       150-200 ha                     Kukuřice na zrno          15 ha
Kukuřice na siláž        200 ha       Oves                             10 ha                       Řepa cukrovka            175 ha
Řepa krmná                     1 ha       Vojtěška 140ha ,na seno20ha                Jetel                               20 ha
Vinná réva                     30 ha        Louky                          100 ha                      Brambory 1ha pro zelinářství

V zelinářství se pěstuje všeho po půl hektaru: rajčata, mrkev, petržel, okurky, zelí, česnek, cibule, hlávkový salát a ředkvička. U brambor se stále vyskytuje mandelinka bramborová. Na cukrovce dřív bývali černí brouci, ve velkovýrobě se už nevyskytují. Z polí také zmizeli dříve tolik obávaní šťúři (krtonožky).
Státní statek sady farma Kunovice pěstuje vinnou révu na 32 ha, maliny na 4 ha jablka na 26 ha, hrušky na 18,5 ha. 16 ha meruňkových sadů dosud nezarodilo, protože každý rok zatím stromy zmrzly během květu. Byl už podán návrh na zrušení tohoto sadu.

Autopal zbudoval mikrojesle které jsou umístěny v jednom z bytů na sídlišti u závodu. Jsou zde dvě pečovatelky a kompletní vybavení odpovídající hygienickým a provozním normám. Současná kapacita mikrojeslí je 8 dětí. Jejich maminkám tak byla dána možnost chodit do zaměstnání.

U příležitosti 55. výročí založení tělovýchovného hnutí v Hluku se výbor TJ Spartak Hluk rozhodl zpracovat kroniku tělovýchovy. Úkolem byl pověřen nejstarší člen výboru a někdejší předseda TJ Spartak František Mitáček. Zpočátku se úkol jevil jako nesplnitelný. Dříve se totiž písemnostem věnovala jen malá pozornost, fotografovalo se velmi zřídka. Navíc byly písemnosti, které existovaly, po příchodu okupantů v roce 1939 zničeny. Po tříleté usilovné práci se ale Františku Mitáčkovi podařilo shromáždit důležité doklady o průběhu minulých událostí v tělovýchově a našly se i fotografie, dnes už velmi vzácné. Výbor Spartaku vyslovil tvůrci kroniky velký dík za přínosnou mravenčí práci. Jedno vyhotovení kroniky bylo slavnostně předáno předsedovi MěNV Františku Strakovi.

Dětský lékař MUDr. Kašpárek odešel z Hluku a místo něho nastoupila MUDr. Jiřina Slavíková. Zubní lekařkou je v Hluku MUDr. Lenka Svobodová z Uherského Hradiště. Hluk je rozdělen na dva zdravotní obvody. V jednom má své pacienty MUDr. Miroslav Veselý, v druhém MUDr. Jiří Rohel, který má ordinaci v Autopalu.

Při oslavách Mezinárodního dne žen byly delegátkami za okres Uherské Hradiště Hlučanky Františka Kuřinová a Marie Podlasová. Na pražském hradě předaly prezidentu Gustávu Husákovi malovaný talíř.

Kácení máje 1978

Soutěž malých dechovek O zlatou křídlovku se zúčastnila také hlucká dechovka Šarovec. V okresním kole v Boršicích u Buchlovic zvítězila a postoupila do krajského kola, které se konalo ve Velkých Bílovicích okres Břeclav.
Složení kapely

Stanislav Vavřínek – křídlovka (kapelník)                        František Dufka – křídlovka
František Říha – klarinet                                                     Jiří Mitáček – klarinet
Miroslav Lekeš – buben                                                     Jaroslav Hájek – trombon
Jiří Dohnal – melafon                                                          Miroslav Šuránek – baskřídlovka
Antonín Mitáček – baskřídlovka                                        Zdeněk Křivák - heligon

Soutěže se zúčastnilo 12 souborů a hlučtí muzikanti se umístili na krásném třetím místě. Zpěvačka Marie Mitáčková-Dvorská dostala od poroty uznání za vynikající sólový pěvecký výkon.

Program letošních dolňáckých slavností začal v pátek promítáním národopisných filmů v městském kině, pak následovala tradiční beseda rodáků na tvrzi. V sobotu se pokračovalo koštem družstevních vín a prohlídkou výstav instalovaných v přízemí nové školy. V neděli brzy ráno pršelo, ale kolem sedmé hodiny se naštěstí vyčasilo a tak jízda králů proběhla bez komplikací. Hlavní nedělní program byl letos pod názvem Prameny živé vody. Pódium bylo zhotoveno z březových půlek, což působilo velice hezkým dojmem. Pořad zakončil společný odchod ze scény. Ruku v ruce kráčeli hlučtí dědáčci zároveň s drobotinou ze souboru Hlučánek. Za starší hluckou generaci vystoupili: Antonín Dohnal, František Straňák, Stanislav Píštěk, Jan Rybnikář a Ivoš Mitáček. Slavnosti se letos mimořádně povedly a dík za to patří organizátorům, kterými byli: Antonín Dohnal, MVDr. Miroslav Kočí, Zdeněk Křivák. O koně se jako už ostatně tradičně starali Pospíšci – starší a mladší Josefové a František.

(autor fotografií Vladimír Janík)

Svazarm uspořádal I. ročník branné orientační automobilové soutěže BOAS Bílé Karpaty 1978. Soutěž se jela po silnicích 1. a 3. třídy převážně v okrese Uherské Hradiště, malá část trati zasahovala i do okresu Hodonín. Vítězové byli současně i nejlepší v jízdě zručnosti. Cenu nejlepší smíšené posádky si odnesla dvojice Mléčková – Křivák z AMK Hluk. Hlavním pořadatelem závodu byl Jan Dufka z JZD Dolňácko.

Na tvrzi se konala schůzka novinářů z celé republiky.

Velké pardubické se zúčastnil Hlučan Vlad.Borusík s koněm Continental z jezdecké stáje JZD Mír Uherské Hradiště. Do cíle tohoto těžkého dostihu dojel jako druhý.

10. listopadu 1978 byly zdraženy lihoviny o 25%. Pivo zdraženo nebylo. Po hospodách se chlapi ujišťovali, že pivo si nikdo zdražit nedovolí, protože prý vláda, která to udělá, padne.

15. prosince nejely ráno auta od Vlčnova a Dolního Němčí. Na silnici bylo mnoho bláta a to způsobilo, že nákladní auto s vlekem dostalo smyk, zlámalo tři stromy a tím uzavřelo silnici v ulici Osvobození (Tabule). Bláto bylo naneseno auty, které vozí cukrovou řepu ze skládky do cukrovaru Staré Město. Skládka je za Hlukem na Vlčnovském katastru. Při deštivém počasí se bláto z této skládky tahá po celém Hluku až do Hradišťské ulice.

Počasí. Únor byl chladnější než leden, napadlo 15 cm sněhu. V březnu už se dalo v pohodě pracovat na poli. Jaro bylo celkově velmi příznivé. V červnu byla bouře, která zasáhla Hluboček, Čtvrtě, Staré hory, Prašnice a Padělky. Na druhé straně hluckého katastru pršelo jen velmi málo. Červenec byl sice teplý, ale do poloviny velmi deštivý. Žně začaly až 31. července a trvaly pouhých 12 pracovních dnů. Pomáhaly při nich kombajny ze šlechtitelského statku Balvany okres Komárno a JZD Měřín okres Žďár nad Sázavou. Podzim byl pěkný, koncem listopadu napadlo 20 cm sněhu. Pranostika „Kateřina na ledě, Vánoce na blátě“ se opět potvrdila: vánoční svátky byly teplé, na Silvestra bylo 9°C nad nulou.

V tomto roce bylo dost ovoce – jablek, hrušek, durancií, pavlůvek. Nebylo trnek luskaček, protože nemoc Šarka je na postupu.

Údaje z matriky. Zemřelo 48 osob, narodilo se 81 a bylo uzavřeno 34 sňatků

Ročník 1978 - lidé narození v tomto roce: